Dostępny w większości aptek

 

Acodin tabletki | 15 mg | 20 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Dextromethorphani hydrobromidum
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.Opis produktu Acodin

Kiedy stosujemy lek Acodin?

Okresowe hamowanie nieproduktywnego kaszlu o różnym pochodzeniu:

- przeziębienia,

- kaszel opłucnowy (np. urazy klatki piersiowej),

- kaszel wywołany wdychaniem substancji drażniących.


Jaki jest skład leku Acodin?

Każda tabletka zawiera 15 mg dekstrometorfanu bromowodorku (Dextromethorphani hydrobromidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza. 1 tabletka zawiera 10 mg laktozy.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Acodin?

- Nadwrażliwość na dekstrometorfan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Nie stosować u pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów MAO, a także u pacjentów, którzy przyjmowali takie leki w ciągu ostatnich 14 dni.

- Niewydolność oddechowa lub ryzyko jej wystąpienia.

- Astma oskrzelowa.


Acodin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane po dekstrometorfanie występują rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000).

Mogą wystąpić: lekka senność, zawroty głowy i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego.

Dodatkowo po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano wymienione poniżej działania niepożądane. Częstość ich występowania jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: skórne reakcje alergiczne, takie jak wysypka ze świądem, pokrzywka, trwałe wykwity polekowe, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia psychiczne:

Częstość nieznana: zaburzenia psychotyczne, w tym omamy i splątanie.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: ruchy mimowolne (dystonia), zwłaszcza u dzieci; objawy neurologiczne, w tym senność, zawroty głowy pochodzenia obwodowego lub ośrodkowego, uczucie pustki w głowie, zmęczenie, niewyraźna mowa oraz oczopląs.


Acodin - dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

15 mg (1 tabletka) co 4 godziny lub 30 mg (2 tabletki) co 6-8 godzin.

Nie należy przekraczać dawki dobowej 120 mg dekstrometorfanu (8 tabletek).

Pokarm nie wpływa na wchłanianie dekstrometorfanu.

Produkt leczniczy Acodin można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.


Acodin – jakie środki ostrożności należy zachować?

- Dekstrometorfan hamuje kaszel, lecz nie usuwa jego przyczyny. Kaszel jest objawem chorobowym i jeżeli nie ustępuje w ciągu 7 dni lub nawraca mimo stosowania leku, choroba przebiega z gorączką, bólem głowy lub wysypką, należy ustalić przyczynę kaszlu i podjąć właściwe leczenie.

- Nie stosować u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych, związanymi z wytwarzaniem zwiększonej ilości śluzu, np. w zapaleniu oskrzeli.

- Odnotowano przypadki nadużywania produktu leczniczego, także przez dzieci i młodzież. Większość przypadków dotyczyła pacjentów nadużywających leki i (lub) alkohol i (lub) pacjentów z chorobami psychicznymi w wywiadzie.

- U pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek lub wątroby należy zmniejszyć dawki lub zwiększyć odstępy pomiędzy nimi.

- Nie należy spożywać napojów alkoholowych w czasie stosowania dekstrometorfanu. Dekstrometorfan nasila hamujący wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

- Jedna tabletka produktu leczniczego Acodin zawiera 10 mg laktozy, dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Acodin w czasie ciąży

Brak dobrze udokumentowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Produkt leczniczy może być stosowany jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy produkt leczniczy przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Acodin

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Acodin z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Acodin z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Acodin


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.