Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Viregyt-K kapsułki | 0,1 g | 50 kaps.

od 0 , 00  do 20 , 28

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Amantadini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Viregyt-K cena

20,28

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Viregyt-K

Kiedy stosujemy lek Viregyt-K?

Viregyt-K jest stosowany:

• w leczeniu choroby Parkinsona przez poprawę kontroli mięśni i zmniejszenie sztywności, drżenia i powłóczenia

• w leczeniu pewnego rodzaju grypy (grypa A).

Viregyt-K - działanie leku

Viregyt-K jest lekiem dopaminergicznym, co oznacza, że może zwiększać poziom pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, w tym w mózgu. Viregyt-K ma także działanie przeciwwirusowe.

Jaki jest skład leku Viregyt-K?

Co zawiera lek Viregyt-K

- Substancją czynną jest 100 mg chlorowodorku amantadyny.

- Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, laktoza jednowodna.

Kapsułki: żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (indygokarmin) (E132), tytanu dwutlenek

(E 171), żelatyna


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Viregyt-K?

Kiedy nie stosować leku Viregyt-K:

· jeśli pacjent ma uczulenie na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku,
· jeśli u pacjenta występują drgawki, na przykład padaczka,
· jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa,
· jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek,
· jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko,
· jeśli pacjentka karmi piersią.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, oraz w razie wszelkich wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Viregyt-K – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania te są często łagodne i mogą ustępować po kilku dniach leczenia. Jeśli działania niepożądane są nasilone i utrzymują się przez parę dni, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem:

- zawroty głowy

- omdlenie

- drgawki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w razie występowania poniższych lub innych objawów w związku z leczeniem lekiem Viregyt-K.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

• obrzęk kostek

• czerwone plamy na skórze (sinica marmurkowata)

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 osób):

lęk, nadmierna poprawa nastroju, trudności w zasypianiu, bóle mięśni, ból głowy, szybkie lub nieregularne bicie serca, uczucie zmęczenia, omamy, koszmary nocne, niskie ciśnienie krwi przy wstawaniu z pozycji leżącej. Może to powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia. Trudności w kontroli ruchów, suchość w ustach, zaburzenia mowy, utrata apetytu, zaburzenia widzenia, poczucie choroby, trudności z koncentracją uwagi, zaparcia, uczucie nerwowości, pocenie się, depresja.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

Niewyraźne widzenie

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):

Splątanie, dezorientacja (brak orientacji czasu i miejsca), zaburzenia umysłowe i zachowania takie jak uczucie paranoi, drżenie, trudności w poruszaniu, złośliwy zespół neuroleptyczny. Może występować uczucie gorąca i sztywności mięśni. Biegunka, wysypka, pieczenie i zaczerwienienie oczu, uszkodzenie rogówki, obrzęk rogówki, zmniejszenie ostrości widzenia, utrata kontroli pęcherza moczowego. Mogą występować trudności w oddawaniu moczu lub nagła potrzeba oddania moczu.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób):

Zaburzenia czynności serca powodujące duszność lub obrzęk kostek, zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń, zmiany wyników badań krwi dotyczących czynności wątroby, nadwrażliwość na światło.

Częstość nieznana (nie może być określona na postawie dostępnych danych):

Nieprawidłowo niska temperatura ciała (poniżej 35oC) może występować zwłaszcza u dzieci.

Nieodparta chęć zachowywania się w nietypowy sposób – silny popęd do nadmiernego hazardu, zaburzony lub nasilony popęd seksualny, niekontrolowane nadmierne kupowanie lub wydawanie pieniędzy, przejadanie się (spożywanie dużej ilości jedzenia w krótkim czasie) lub kompulsywne objadanie się (spożywanie większej ilości jedzenia niż zwykle oraz niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Viregyt-K - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą.

Zalecana dawka jest różna w zależności od leczonej choroby:

Choroba Parkinsona

Dorośli: 1 kapsułka (100 mg) na dobę przez pierwszy tydzień.

Lekarz zwiększy tę dawkę do 2 kapsułek na dobę (200 mg).

W niektórych przypadkach mogą być stosowane większe dawki, do 4 kapsułek (400 mg) na dobę. Nie należy przekraczać dawki 400 mg/dobę.

Dorośli w wieku powyżej 65 lat: 1 kapsułka (100 mg) jeden raz na dobę.

Zakażenia wirusem grypy (grypa A)

Dorośli: 1 kapsułka (100 mg) na dobę.

Dorośli w wieku powyżej 65 lat : 1 kapsułka (100 mg) jeden raz na dobę.

W leczeniu grypy: Viregyt-K powinien być stosowany przez około 4 do 5 dni.

W razie zaburzeń czynności nerek lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży.

Leczenie zakażeń wirusem grypy (grypa A):

Dzieci: (10 do 15 lat):1 kapsułka (100 mg) na dobę.

Dzieci (poniżej 10 lat): według zaleceń lekarza.


Viregyt-K – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K należy zwrócić się do lekarza

• jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek,

• jeśli u pacjenta stwierdzono w wywiadzie chorobę serca i naczyń krwionośnych,

• jeśli u pacjenta występują obecnie zaburzenia czynności lub niewydolność serca (zaburzenia

czynności serca powodujące duszność lub obrzęk kostek),

• jeśli u pacjenta występuje choroba psychiczna, na przykład schizofrenia lub otępienie,

• jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra).

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt-K należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub członkowie jego rodziny i (lub) opiekunowie zauważą, że występuje u niego pragnienie lub nieodparta chęć zachowywania się w sposób, który jest dla niego nietypowy i pacjent nie jest w stanie się oprzeć tym popędom, pragnienie lub pokusa postępowania w sposób, który mógłby być szkodliwy dla pacjenta lub innych. Są to tak zwane zaburzenia kontrolowania popędów, które mogą obejmować zachowania takie jak nałogowy hazard, nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nieprawidłowo nasilony popęd seksualny lub nasilenie myśli lub uczuć seksualnych. Lekarz może zmodyfikować dawkę lub przerwać stosowanie leku Viregyt-K.

Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem, należy natychmiast skontaktować się z okulistą.

Nieprawidłowo niska temperatura ciała (poniżej 35oC) może występować zwłaszcza u dzieci leczonych z powodu grypy. W takim przypadku należy natychmiast zawiadomić lekarza i zaprzestać stosowania leku Viregyt-K.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 5 lat. Przed podaniem dziecku

jakiegokolwiek leku zawsze należy skonsultować się z lekarzem.


Przyjmowanie leku Viregyt-K w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Viregyt-K w czasie ciąży lub planowania zajścia w ciążę.

Nie należy przyjmować leku Viregyt-K w okresie karmienia piersią, gdyż lek przechodzi do mleka kobiecego i może wywierać działanie szkodliwe dla dziecka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki stosowane w chorobie Parkinsona

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu objawów choroby Parkinsona.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.