Trudno dostępny w aptekach

 

Allergo-Comod krople do oczu | 0,02 g/ml | 10 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Natrii cromoglicas
Podmiot odpowiedzialny: URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Allergo-Comod?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Allergo-Comod

Kiedy stosujemy lek Allergo-Comod?

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek, np. zapalenie spo j ówek spowodowane katarem siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.Jaki jest skład leku Allergo-Comod?

1 ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu ( Natrii cromoglicas ) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Allergo-Comod?

Nadwrażliwość na sodu kromoglikan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Allergo-Comod – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Rzadko może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępowały. W przypadku podejrzenia uczulenia na krople Allergo-COMOD, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09;e-mail:  ndl@urpl.gov.pl . Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Allergo-Comod – dawkowanie leku

Dawkowanie

Zazwyczaj zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę.

Dzieci

Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

Leczenia produktem Allergo-COMOD nie należy przerywać po ustąpieniu objawów. Należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem, np. pyłkami kwiatów, kurzem.


Allergo-Comod – jakie środki ostrożności należy zachować?

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąċ soczewki kontaktowe, zakropliċ lek, a soczewki założyċ ponownie po upływie 15 minut.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat.


Przyjmowanie leku Allergo-Comod w czasie ciąży

Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania go w dalszym okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Decyzje i komunikaty GIF

W ciągu ostatnich 6 miesięcy wycofano z obrotu opakowania następujących serii:

  •   numer serii: 251774, data ważności: 04.2022

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.