Accusol 35 Potassium 4mmol/l interakcje ulotka roztwór do hemofiltracji  2 wor. po 5 l

Brak informacji o dostępności produktu

 

Accusol 35 Potassium 4mmol/l roztwór do hemofiltracji | 2 wor. po 5 l

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: NIKKISO BELGIUM BVBA

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Accusol 35 Potassium 4mmol/l?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Accusol 35 Potassium 4mmol/l

Kiedy stosujemy lek Accusol 35 Potassium 4mmol/l?

Accusol 35 jest przeznaczony do leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji. 

Accusol 35 Potassium 4 mmol/l jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hipokaliemią i normokaliemią. 


Jaki jest skład leku Accusol 35 Potassium 4mmol/l?

Skład

Na 1000 ml Accusol 35

Komora duża „A”

 

Wapnia chlorek dwuwodny

0,343 g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,136 g

Sodu chlorek

7,52 g

Potasu chlorek

0,398 g

Glukoza jednowodna

1,47 g

Komora mała „B”

 

Sodu wodorowęglan

13,4 g

Końcowy roztwór po zmieszaniu

Na 1000 ml Accusol 35

Wapnia chlorek dwuwodny

0,257 g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,102 g

Sodu chlorek

6,12 g

Potasu chlorek

0,298 g

Glukoza bezwodna

1,0 g

Sodu wodorowęglan 

2,94 g

Co odpowiada następującemu składowi jonowemu:

Skład jonowy roztworu końcowego

Na 1000 ml Accusol 35

Wapń (Ca++)

1,75 mmol

Magnez (Mg++)

0,5 mmol

Sód (Na+)

140 mmol

Potas (K+)

4 mmol

Chlorki (Cl-)

113,3 mmol

Glukoza bezwodna

5,55 mmol

Wodorowęglany (HCO3-)

35 mmol

Osmolarność teoretyczna

300 mOsm/l

5000 ml roztworu końcowego powstaje w wyniku zmieszania 3750 ml roztworu „A” z 1250 ml roztworu „B”. 

pH roztworu końcowego wynosi pomiędzy 7,0-7,5.

Liczba „35” w nazwie określa stężenie buforu w roztworze (wodorowęglany = 35 mmol/l).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Accusol 35 Potassium 4mmol/l?

Przeciwwskazania zależne od roztworu: 

− hiperkaliemia;

− zasadowica metaboliczna.

Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji, hemodializy lub hemodiafiltracji związane z samą procedurą techniczną:

− niewydolność nerek towarzysząca nasilonemu katabolizmowi u pacjentów z objawami mocznicy, nieustępującymi po zastosowaniu hemofiltracji; 

− niedostateczny przepływ krwi w miejscu dostępu naczyniowego;

− w przypadku dużego ryzyka krwotoku z powodu działania leków przeciwzakrzepowych.


Accusol 35 Potassium 4mmol/l – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Przedstawione działania niepożądane pochodzą ze zgłoszeń dotyczących zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w czasie badań klinicznych i zostały uznane przez badacza za związane z lekiem Accusol, a także z danych literaturowych.

Częstość występowania określono z użyciem następujących kryteriów: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000).

1) Badania kliniczne

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane 

Częstość występowania

Związane 

z

zabiegiem

Związane 

z

roztworem

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia (niespecyficzna)

Rzadko

Tak

Tak

2) Dane literaturowe

Poniżej wymienione działania niepożądane odzwierciedlają rodzaje działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas stosowania roztworów do hemofiltracji i hemodializy. 

• Możliwe działania niepożądane związane z leczeniem to nudności, wymioty, skurcze mięśni, niedociśnienie, krwawienia, powstawanie skrzepów, zakażenie oraz zator powietrzny. 

• Możliwe działania niepożądane związane z produktem to zasadowica metaboliczna, zaburzenia elektrolitowe i (lub) zaburzenia gospodarki wodnej: hipofosfatemia, hipoglikemia, hipo- i hiperwolemia, niedociśnienie lub nadciśnienie.


Accusol 35 Potassium 4mmol/l - dawkowanie leku

Do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji.

Accusol 35 jako płyn substytucyjny

Objętość płynu substytucyjnego podawanego pacjentom dorosłym jest określona przez współczynnik ultrafiltracji i jest ustalana indywidualnie celem zapewnienia odpowiedniego bilansu płynów i elektrolitów.

Dorośli:

− przewlekła niewydolność nerek: od 7 do 35 ml/kg mc./godz.,

− ostra niewydolność nerek: od 20 do 35 ml/kg mc./godz.,

Osoby w wieku podeszłym: jak w przypadku osób dorosłych.

Powyższe zalecenia odnośnie objętości mogą być dostosowywane przez lekarza prowadzącego zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta.

Accusol 35 można podawać do krążenia pozaustrojowego w trybie przed i po rozcieńczeniu płynu, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Accusol 35 jako roztwór dializacyjny

Rodzaj i objętość przepisanego roztworu dializacyjnego zależą od trybu terapii, jej częstotliwości oraz czasu trwania; wyboru dokonuje lekarz zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta.

Podawanie:

Hemodializa: poprzez przedział dializacyjny dializatora. Hemofiltracja: poprzez linię krwi tętniczą lub żylną.

Po usunięciu opakowania ochronnego, niezwłocznie otworzyć długi spaw (spaw między komorami), aby wymieszać oba roztwory, a następnie otworzyć krótki spaw ‘SafetyMoon’ (spaw w pobliżu portu dostępu); aby umożliwić podanie zmieszanego roztworu.


Accusol 35 Potassium 4mmol/l – jakie środki ostrożności należy zachować?

− Accusol 35 powinien być stosowany wyłącznie przez lub pod kierunkiem lekarza mającego doświadczenie w technikach hemofiltracji, hemodializy czy hemodiafiltracji. 

− Obserwowano wytrącanie białego osadu węglanu wapnia w trakcie terapii CRRT z zastosowaniem produktu Accusol 35 w przewodach przed i po rozcieńczeniu płynu. Dlatego w trakcie terapii CRRT z zastosowaniem produktu Accusol 35, należy co 30 minut uważnie sprawdzać czy płyn w przewodach przed i po rozcieńczeniu jest przezroczysty i nie zawiera cząstek. W niektórych przypadkach wytrącanie osadu może wystąpić dopiero po kilku godzinach od rozpoczęcia terapii.

W przypadku zaobserwowania osadu, należy niezwłocznie wymienić roztwór Accusol 35 i przewody CRRT oraz uważnie obserwować pacjenta.

− Należy starannie kontrolować bilans płynów.

− Należy starannie kontrolować parametry równowagi kwasowo-zasadowej.

− Podobnie należy regularnie kontrolować parametry równowagi elektrolitowej (chloremię, fosfatemię, kalcemię, magnezemię oraz natremię), w celu wykrycia wszelkich możliwych zaburzeń bilansu.

− Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy. W przypadku wystąpienia hipokaliemii lub stopniowego obniżania się stężenia potasu w surowicy, należy wdrożyć suplementację potasu. W przypadku pogłębiania się hiperkaliemii należy rozważyć zwiększenie współczynnika filtracji i (lub) zastosowanie płynu substytucyjnego zawierającego niższe stężenie potasu oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.

− Należy prowadzić ścisłą kontrolę stężenia glukozy w surowicy, szczególnie u pacjentów z cukrzycą.

− W przypadku, gdy długi spaw (spaw między komorami) nie zostanie otwarty (tj. tylko krótki spaw ‘SafetyMoon’ w pobliżu portu dostępu zostanie otwarty) i podany zostanie roztwór z małej komory „B”, może wystąpić zasadowica. Do najczęstszych podmiotowych i przedmiotowych objawów klinicznych zasadowicy należą: nudności, śpiączka, ból głowy, zaburzenia rytmu serca, niewydolność oddechowa.


Przyjmowanie leku Accusol 35 Potassium 4mmol/l w czasie ciąży

Brak jest danych klinicznych i przedklinicznych dotyczących stosowania preparatu Accusol 35 w czasie ciąży i laktacji. Accusol 35 można stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko w razie wyraźnej potrzeby.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.