Dostępny w większości aptek

 

Xylometazolin Teva aerozol do nosa, roztwór | 1 mg/ml | 10 ml | butelka

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Xylometazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Xylometazolin Teva

Kiedy stosujemy lek Xylometazolin Teva?

Krótkotrwałe, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 10 lat.Jaki jest skład leku Xylometazolin Teva?

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml

Każda dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa, roztworu) zawiera 0,09 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml

Każda dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa, roztworu) zawiera 0,045 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Xylometazolin Teva?

Produktu leczniczego nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- u osób po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej ,

- u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis sicca) - za wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysychającego nieżytu nosa lub zanikowego nieżytu nosa.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.


Xylometazolin Teva – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Bardzo często

> 1/10

Często

> 1/100 do < 1/10

Niezbyt często

> 1/1 000 do < 1/100

Rzadko

> 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko

< 1/10 000

Częstość nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: układowe reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd). Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: nerwowość, bezsenność, senność/ospałość (głównie u dzieci).

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko: omamy (głównie u dzieci), ból głowy, zawroty głowy. Zaburzenia serca:

Rzadko: kołatanie serca, tachykardia. Bardzo rzadko: arytmia.

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: uczucie pieczenia w nosie i gardle; kichanie, suchość błon śluzowych nosa.

Niezbyt często: wzmożony obrzęk błon śluzowych po odstawieniu produktu, krwawienie w nosa.

Bardzo rzadko: bezdech u niemowląt i noworodków.

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: nudności.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko: konwulsje (głównie u dzieci).

Dzieci

Bezpieczeństwo stosowania ksylometazoliny u dzieci zostało wykazane w kilku badaniach klinicznych. Dane z badań klinicznych i opisów przypadków pozwalają sądzić, że częstość występowania, typ i nasilenie działań niepożądanych są podobne jak u pacjentów dorosłych. Większość działań niepożądanych zgłaszanych u dzieci występuje na skutek przedawkowania ksylometazoliny. Objawy przedawkowania u dzieci obejmują: nerwowość, bezsenność, senność/ospałość, omamy i konwulsje. U niemowląt i noworodków obserwowano przypadki nieprawidłowego oddychania.


Xylometazolin Teva - dawkowanie leku

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania donosowego. Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml:

Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych: 1-2 dawki aerozolu Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci w wieku od 10 lat. Produktu nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml:

Dawkowanie u dzieci w wieku od 2 do 10 lat: 1 dawka aerozolu Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Produktu nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dzieci

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku 10 lat i starszych, zgodnie z wyżej przedstawionymi zaleceniami.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/mljest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Dla tej grupy pacjentów bardziej odpowiednie mogą być inne moce produktu leczniczego.

Dzieci

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 10 lat, zgodnie z wyżej przedstawionymi zaleceniami.

Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml u dzieci poniżej 2 roku życia nie zostały ustalone.

Czas trwania leczenia

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml / Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeśli po 3 dniach leczenia pacjent nie zauważył poprawy lub odczuwa pogorszenie stanu zdrowia, należy powtórnie ocenić stan klinicznych pacjenta. Długotrwałe i nadmierne stosowanie produktu leczniczego może doprowadzić do wtórnego rozszerzenia naczyń krwionośnych i wtórnego nieżytu nosa (patrz punkt 4.4). Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Przed ponownym zastosowaniem produktu leczniczego należy odczekać kilka dni.

W przypadku przewlekłego nieżytu nosa, produkt leczniczy można stosować tylko pod kontrolą lekarza, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia atrofii błony śluzowej nosa.

Sposób podawania

- Zdjąć nasadkę ochronną.

- Przed pierwszym podaniem - oraz po przerwie w leczeniu trwającej więcej niż 15 dni - kilka razy nacisnąć pompkę aż do pojawienia się drobnej mgiełki. Przy kolejnym stosowaniu, pompka będzie gotowa do natychmiastowego użycia.

- Umieścić końcówkę dozownika w nozdrzu i zaaplikować dawkę przez jednorazowe naciśnięcie pompki. W czasie podawania produktu leczniczego, należy oddychać spokojnie przez nos.

- Po użyciu należy dokładnie wytrzeć dozownik czystą chusteczką higieniczną i ponownie nałożyć nasadkę ochronną.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego zaleca się pacjentom dokładnie oczyścić nos. Ostatnią dzienną dawkę zaleca się podać przed snem.

Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia infekcji, każda butelka z aerozolem powinna być stosowana tylko przez jedną osobę.


Xylometazolin Teva – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ten produkt leczniczy może być stosowany, jeśli korzyści przewyższają potencjale ryzyko dla pacjenta w przypadku:

- leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub innymi lekami, które mogą podwyższać ciśnienie krwi

- ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych (np. w chorobie wieńcowej lub nadciśnieniu tętniczym)

- guza chromochłonnego (guza nadnercza)

- zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca)

- porfirii

- rozrostu gruczołu krokowego

- zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania. Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu leczniczego z oczami.

W przypadku długotrwałego stosowania lub w razie przedawkowania produktów leczniczych udrażniających nos może dojść do nasilenia działania leku. Nieprawidłowe stosowanie produktów leczniczych udrażniających nos może doprowadzić do:

- wtórnego polekowego zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa),

- zaniku błony śluzowej nosa.

W celu zachowania przynajmniej częściowej możliwości oddychania przez nos, przed aplikacją sympatykomimetyków do drugiego otworu nosowego, należy odczekać do czasu ustąpienia objawów w pierwszym nozdrzu.


Przyjmowanie leku Xylometazolin Teva w czasie ciąży

Ciąża

Dane z ograniczonej liczby badań nad stosowaniem ksylometazoliny w pierwszym trymestrze ciąży nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub na płód/noworodka. W chwili obecnej nie są dostępne inne dane epidemiologiczne. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały toksyczne działanie ksylometazoliny na reprodukcję podczas stosowaniu dawek przekraczających dawki terapeutyczne (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi lub objawów zmniejszenia przepływu krwi przez macicę. W przypadku długotrwałego stosowania wysokich dawek nie można wykluczyć zmniejszenia przepływu krwi przez macicę.

Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml/ Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml może być stosowany w okresie ciąży, zgodnie z zaleceniami, przez okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy ksylometazolina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla niemowląt karmionych piersią. Należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia piersią lub odstawieniu/zaprzestaniu przyjmowania produktu leczniczego Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml / Xylometazolin 123ratio, 0,5 mg/ml po rozważeniu korzyści karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia dla kobiety.

Przedawkowanie może prowadzić do zmniejszenia laktacji. W czasie karmienia piersią nie wolno przekroczyć zalecanej wielkości dawki ksylometazoliny.

Płodność

Nie stwierdzono, aby ksylometazoliny chlorowodorek miał wpływ na płodność.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na katar

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone do leczenia kataru. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, syropu, kropli, aerozoli i sprayu do nosa itp. Odszukasz tu również produkty homeopatyczne, stosowane w nieżytach nosa i zatok


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.