Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Spamilan tabletki | 5 mg | 60 tabl. | 6 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 21 , 68

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Buspironi hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: EGIS POLSKA SP. Z O.O.

Spamilan cena

21,68

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Spamilan?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Spamilan

Kiedy stosujemy lek Spamilan?

Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

Spamilan - działanie leku

Grupa farmakoterapeutyczna: anksjolityki, pochodne azaspirodekandionu

Kod ATC: N05 BE01

 

Mechanizm działania

Buspiron jest pochodną azaspirodekandionu. Dokładny mechanizm przeciwlękowego działania buspironu nie jest całkowicie znany. Lek nie działa na receptory benzodiazepinowe i nie ma działania uspokajającego, przeciwdrgawkowego i zwiotczającego mięśnie. Z badań na zwierzętach wynika, że buspiron wpływa na receptory serotoninergiczne, noradrenergiczne, cholinergiczne i dopaminergiczne w mózgu. Zwiększa aktywność swoistych szlaków noradrenergicznych i dopaminergicznych, podczas gdy aktywność układu

serotoninergicznego i cholinergicznego jest hamowana.Jaki jest skład leku Spamilan?

Jedna tabletka zawiera 5 mg buspironu chlorowodorku (Buspironi hydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

jedna tabletka  Spamilan, 5 mg zawiera 55,7 mg laktozy jednowodnej;


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Spamilan?

Produktu leczniczego Spamilan nie należy stosować u pacjentów:

z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;z padaczką;z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤ 20 ml/min lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l);z ciężką chorobą wątroby.


Spamilan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Buspiron jest na ogół dobrze tolerowany. Działania niepożądane występują zazwyczaj na

początku leczenia i zwykle ustępują w czasie leczenia i (lub) po zmniejszeniu dawki.

W badaniach kontrolowanych, działaniami niepożądanymi obserwowanymi znacząco częściej w grupie leczonej buspironem niż w grupie otrzymującej placebo były: zawroty głowy, bóle głowy, nerwowość, zaburzenia równowagi, pobudzenie i nudności.

W rzadkich przypadkach obserwowano też tachykardię, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, senność, splątanie, drgawki, suchość w jamie ustnej, zmęczenie oraz nadmierną potliwość.


Spamilan – dawkowanie leku

Dorośli

Dawkowanie należy dostosować w zależności od stanu pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i może być zwiększana co 2-3 dni. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych, zaś maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie należy dostosować w zależności od stanu pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg dwa do trzech razy na dobę i w razie potrzeby może być zwiększana. Zwykle stosowana dawka lecznicza wynosi 15 do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych, zaś maksymalna dawka dobowa wynosi 45 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek dawkę należy odpowiednio zmniejszyć.

Dzieci

Stosowanie leku u dzieci nie zostało ustalone. Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.


Spamilan – jakie środki ostrożności należy zachować?

W kontrolowanych badaniach z udziałem zdrowych ochotników buspiron w pojedynczej

dawce do 20 mg nie powodował znaczącego zaburzenia czynności poznawczych i sprawności

psychomotorycznej.

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników buspiron nie nasilał wywołanego przez alkohol upośledzenia sprawności psychofizycznej. Jednakże brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania buspironu w pojedynczych dawkach nie większych niż 20 mg z alkoholem. Dlatego podczas leczenia buspironem nie należy pić alkoholu.

Ponieważ buspiron nie wykazuje tolerancji krzyżowej z benzodiazepinami i innymi często

stosowanymi lekami uspokajającymi/nasennymi, nie przeciwdziała też wystąpieniu objawów

odstawiennych, często występujących po przerwaniu długotrwałego leczenia tymi lekami.

Przed rozpoczęciem leczenia buspironem, wymienione leki stosowane dotychczas należy stopniowo odstawić.

Buspiron należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i (lub)

nerek w wywiadzie.

Jedna tabletka Spamilan 5 mg zawiera 55,7 mg  laktozy. Dlatego lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Spamilan w czasie ciąży

W niektórych badaniach podawanie dużych dawek buspironu ciężarnym zwierzętom

wpływało na przeżywalność, masę urodzeniową i masę ciała po zaprzestaniu karmienia

mlekiem matki, jednak nie miało wpływu na rozwój płodu. Ponieważ nie ustalono

znaczenia tych wyników dla ludzi, buspiron jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie

karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.