Denicit interakcje ulotka tabletki powlekane 1,5 mg 100 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Denicit tabletki powlekane | 1,5 mg | 100 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Cytisinum
Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA SP. Z O.O.Opis produktu Denicit

Kiedy stosujemy lek Denicit?

Celem stosowania leku Denicit jest trwale zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Denicit - działanie leku

Lek Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić.

Jaki jest skład leku Denicit?

Co zawiera lek Denicit 
- Substancją czynną leku jest cytyzyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny. - Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan bezwodny, skrobia ziemniaczana, skrobia żelowana-kukurydziana, talk, wapnia fosforan, Opadry AMB li 88A265001 brown

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Denicit?

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, 
- w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej, 
- w przypadku przebytego niedawno zawału mięśnia sercowego, 
- w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca, 
- w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu, 
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Denicit – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 
Następujące działania niepożądane mogą wystąpić z określoną poniżej częstością: 
Bardzo częste - występujące u więcej niż 1 na 10 osób: zmiana apetytu (głównie zwiększenie), przyrost masy ciała, rozdrażnianie, zmiany nastroju, lęk, podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie), suchość w jamie ustnej, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary), bóle głowy, przyspieszenie akcji serca, nudności , bóle brzucha (szczególnie w nadbrzuszu), bóle mięśniowe. 
Częste-występujące u 1 do 10 osób na 100: zawroty głowy, trudności w koncentracji, zwolnienie akcji serca, wzdęcia, zmiany smaku, zgaga, zaparcie, wymioty, pieczenie języka , biegunka, wysypka, wzmożona męczliwość, złe samopoczucie. 
Niezbyt częste -występujące u 1 do 10 osób na 1000: uczucie ciężkości głowy, osłabienie popędu płciowego, łzawienie oczu, duszność, wzmożone odkrztuszanie, nadmierne ślinienie, wzmożona potliwość, zmniejszenie elastyczności skóry, zmęczenie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Większość wymienionych powyżej działań niepożądanych występuje głównie w początkowym okresie leczenia i ustępuje wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy odstawienia), a nie przyjmowania leku Denicit .

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniaych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181( 02-222 Warszawa tel.: 22 49-21-301 fax: 22 49- 21-309 strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Denicit - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jedno opakowanie leku Denicit (100 tabletek powlekanych) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni. Lek Denicit należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem.

Dni terapiiZalecane dawkowanieMaksymalna dawka dobowa
 Od 1.do 3.dnia  1 tabletka powlekana co 2 godziny  6 tabletek powlekanych
 Od 4. do 12. dnia  1 tabletka powlekana co 2,5 godziny  5 tabletek powlekanych
 Od 13. do 16. dnia  1 tabletka powlekana co 3 godziny  4 tabletki powlekane
 Od 17. do 20. dnia  1 tabletka powlekana co 5 godzin  3 tabletki powlekane
 Od 21. do 25. dnia  1-2 tabletki powlekane na dobę  do 2 tabletek powlekanych
   

Należy zrezygnować z palenia nie później niż 5. dnia po rozpoczęciu terapii. Nie należy palić podczas trwania terapii, ponieważ może to nasilić działania niepożądane . Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy można je rozpocząć ponownie.

Pominięcie zastosowania leku Denicit 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku Denicit 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Denicit – jakie środki ostrożności należy zachować?

Lek Denicit należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic i innych chorób obwodowych naczyń krwionośnych, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby. Lek Denicit powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do nasilenia działań niepożądanych nikotyny.

Zaprzestanie palenia 
Zmiany w organizmie związane z zaprzestaniem palenia, wskutek stosowania leku Denicit lub bez niego, mogą zmienić sposób działania innych leków. Dlatego, w niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie dawek innych leków. U niektórych osób zaprzestanie palenia, wskutek stosowania leków lub bez nich, wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zmian w myśleniu lub zachowaniu, uczuciem depresji i lęku (w tym rzadko myśli samobójczych i prób samobójczych) i może wiązać się z nasileniem się istniejących zaburzeń psychicznych. Jeśli u pacjenta występują, bądź występowały w przeszłości zaburzenia psychiczne, powinien omówić to z lekarzem.

Przyjmowanie leku Denicit w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Denicit. Należy zwrócić się po poradę do lekarza. Lek Denicit jest przeciwwskazany w ciąży i podczas karmienia piersią.

Charakterystyka produktu leczniczego Denicit

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Denicit z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Denicit z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.