Aspar Espefa Premium interakcje ulotka tabletki 0,017g+0,054g 75 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Aspar Espefa Premium tabletki | 0,017g+0,054g | 75 tabl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Magnesii hydroaspartas, Kalii hydroasp.
Podmiot odpowiedzialny: CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY ESPEFA

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Aspar Espefa Premium?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Aspar Espefa Premium

Kiedy stosujemy lek Aspar Espefa Premium?

Uzupełnianie niedoborów magnezu i potasu (nie wymagających podawania pierwiastków drogą dożylną):

- przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu;

- profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem;

- w rekonwalescencji pozawałowej;

- po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu;

- jako produkt leczniczy przeciwdziałający ubocznym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).Jaki jest skład leku Aspar Espefa Premium?

1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoroasparaginianu( Magnesii hydroaspartas ) oraz 250 mg potasu wodoroasparaginianu( Kalii hydroaspartas ), co odpowiada 17 mg jonów magnezu oraz 54 mg jonów potasu.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Aspar Espefa Premium?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produktu leczniczego Aspar Espefa nie należy stosować w przypadku:

- niewydolności nerek; -zakażenia dróg moczowych;

- hiperkaliemii;

- hipermagnezemii;

- bloku przedsionkowo-komorowego,

- nużliwości mięśni – myasthenia gravis .


Aspar Espefa Premium – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały pogrupowane według układów i narządów, których dotyczyły. Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

- rzadko: zwłaszcza u chorych z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić hiperkaliemia

Zaburzenia serca

- rzadko: nieregularna i wolna praca serca

Zaburzenia żołądka i jelit

- rzadko: podrażnienie przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty)


Aspar Espefa Premium – dawkowanie leku

Dawkowanie: zwykle stosuje się 2 do 6 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.

Uwaga: przyjmuje się, że całkowite dzienne zapotrzebowanie organizmu na magnez nie przekracza

5 mg/kg masy ciała, a przy zapobieganiu niedoborom potasu podaje się do 780 mg jonów na dobę.

Sposób podawania: podanie doustne.


Aspar Espefa Premium – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produktu leczniczego nie należy podawać w chorobach nowotworowych bez porozumienia z lekarzem.

Przy długotrwałym stosowaniu i w razie ciężkiej biegunki oraz u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy kontrolować stężenie magnezu i potasu w surowicy krwi, a w razie potrzeby także w erytrocytach.

Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka.


Przyjmowanie leku Aspar Espefa Premium w czasie ciąży

Zarówno magnez jak i potas uznano za bezpieczne w czasie ciąży.

Oba jony przekraczają barierę łożyskową, a także zawarte są w mleku karmiących (lecz przy stabilnym zwykle poziomie osoczowym są to ilości fizjologiczne i niezbędne dla prawidłowego rozwoju płodu lub noworodka). 

Przy stosowaniu produktu leczniczego Aspar Espefa w czasie ciąży wskazana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym, który wskaże właściwą dawkę leku.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Magnez

    Produkty z Magnezem oraz Magnez z Potasem.

  • Potas

    Produkty posiadające w składzie wyłącznie potas.

  • Układ krążenia i serce

    Toniki wzmacniające serce oraz produkty z głogiem i inne polecane dla osób chcących wzmocnić serce.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 6131501

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.