Twynsta

tabletki | 0,08g+0,01g | 56 tabl. | Telmisartanum, Amlodipinum

lek na receptę | pełna odpłatność | BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu