Castomix

liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 fiol.liof. po 20 daw.

lek weterynaryjny na receptę | pełna odpłatność | PHARMAGAL-BIO, SPOL. S R.O.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu