Bepanthen Plus interakcje ulotka krem (5mg+50mg)/g 100 g

Brak informacji o dostępności produktu

 

Bepanthen Plus krem | (5mg+50mg)/g | 100 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Chlorhexidinum, Dexpanthenolum
Podmiot odpowiedzialny: BAYER SP. Z O.O.Opis produktu Bepanthen Plus

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bepanthen Plus, (50 mg + 5 mg)/g, krem
Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Bepanthen Plus ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Bepanthen Plus i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bepanthen Plus

3. Jak stosować lek Bepanthen Plus

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Bepanthen Plus

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BEPANTHEN PLUS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bepanthen Plus zawiera dwie substancje czynne: dekspantenol i chlorheksydynę.
Dekspantenol po przeniknięciu do skóry szybko przekształca się w kwas pantotenowy, który
odgrywa ważną rolę w budowie skóry oraz regeneracji skóry w trakcie gojenia się ran.
Chlorheksydynajest substancją odkażającą, działającą na bakterie Gram-dodatnie, w tym na
wrażliwe szczepy Staphylococcus aureus, które są najczęstszą przyczyną zakażeń skóry.
Chlorheksydyna działa słabiej na bakterie Gram-ujemne, nie działa na bakterie z rodzaju
Pseudomonas oraz Proteus.

Wskazania

Leczenie i odkażanie powierzchniowych ran różnego rodzaju, gdy istnieje ryzyko ich zakażenia
(np. zadrapania, skaleczenia, otarcia, pęknięcia skór, oparzenia, odparzenia, zapalenia skóry)
oraz leczenie ran po małych zabiegach chirurgicznych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEPANTHEN PLUS
Kiedy nie stosować leku Bepanthen Plus

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub na

którykolwiek z pozostałych składników leku,
- w przypadku przerwania błony bębenkowej.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bepanthen Plus

Nie należy stosować leku Bepanthen Plus na duże, głębokie i zakażone rany. W takich

przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Stosowanie leku Bepanthen Plus z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Leku Bepanthen Plus nie należy stosować jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.
Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Bepanthen Plus może być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko po zaleceniu
przez lekarza.

Należy unikać stosowania leku na duże obszary skóry u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
W przypadku stosowania na brodawki u kobiet karmiących piersią, konieczne jest mycie
brodawek przed karmieniem piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Bepanthen Plus nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego, alkoholu stearylowego i lanoliny, lek Bepanthen
Plus może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. JAK STOSOWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle nakłada się kilka razy na dobę, zależnie od potrzeb, na
oczyszczone rany lub miejsca objęte zapaleniem. Nic jest konieczne stosowanie opatrunku.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bepanthen Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, w tym alergiczne reakcje skórne, jak zapalenie kontaktowe
skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie

skóry i pęcherzyki na skórze w miejscu podania.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEPANTHEN PLUS

Bepanthen Plus należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Po każdym użyciu tubę należy starannie zakręcić.

Nie stosować leku Bepanthen Plus po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na
opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ub domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się j iż nie potrzebuje. Takie postępowanie
pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Bepanthen Plus

Substancjami czynnymi leku są: dekspantenol i chlorheksydyny chlorowodorek.
1 gram kremu zawiera 50 mg dekspantenolu i 5 mg chlorheksydyny chlorowodorku.
Inne składniki leku to: lakton kwasu pantotenowego, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy,
wazelina biała, parafina ciekła, lanolina, makrogolu stearynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bepanthen Plus i co zawiera opakowanie

Lek Bepanthen Plus ma postać kremu.

Dostępne opakowania leku to tuby aluminiowe zawierające 3,5 g; 30 g lub 100 g kremu,
umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Wytwórca

GP Grenzach Produktions GmbH
Emil-Barell-Strasse 7
79639 Grenzach-Wyhlen
Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się dc lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego.

Bayer Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Numer telefonu: (0-22) 572 38 33

Data zatwierdzenia ulotki: 2008-09-23


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty na gojenie się ran

    W tej kategorii znajdziesz produkty wspomagajace gojenie się ran oraz produkty pomocne w przypadku niewielkich ubytków naskórka, które działają ochronnie i dezynfekująco. Znajdziesz tu również preparaty stosowane ż w lekkich oparzeniach i odmrożeniach. Dostępne w postaci maści, kremów, zasypek, sprayu i płynu na skórę.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.