Abaktal interakcje ulotka tabletki powlekane 0,4 g 10 tabl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Abaktal tabletki powlekane | 0,4 g | 10 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Pefloxacinum
Podmiot odpowiedzialny: LEK PHARMACEUTICALS D.D.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Abaktal

Kiedy stosujemy lek Abaktal?

- zakażenia układu moczowo-płciowego, - zakażenia górnych dróg oddechowych, - zakażenia dolnych dróg oddechowych, - zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych, - zakażenia kości i stawów, - zakażenia skóry i tkanek miękkich, - posocznica i zapalenie wsierdzia, - zapalenie opon mózgowych, - zakażenia ucha, nosa i gardła.

Abaktal - działanie leku

Abaktal jest chemioterapeutykiem z grupy chinolonów o działaniu bakteriobójczym. Mechanizm działania Abaktalu polega na hamowaniu replikacji bakteryjnego DNA oraz wpływie na syntezę RNA i białek bakteryjnych. Abaktal podany doustnie szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając największe stężenie w surowicy w ciągu 90 minut. Biologiczny okres półtrwania wynosi przeciętnie 8 godzin. Abaktal dobrze przenika do tkanek ustrojowych (serce, ośrodkowy układ nerwowy, błona śluzowa oskrzeli i kości). Wydalana jest z moczem i żółcią głównie w formie metabolitów: norfloksacyny, N-tlenku pefloksacyny i glukuronianu peflo ksacyny.Abaktal ma szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego. Działa bakteriobójczo na większość drobnoustrojów opornych na inne antybiotyki. Do gatunków wrażliwych na pefloksacynę należą: Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus mirabilis, Proteus indolododatni, Citrobacter sp., Salmonella sp., Shigella sp., Haemophilus Sp., Staphylococcus sp. i Neisseria gonorrhoae. Gatunkami średnio wrażliwymi są: Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Clostridium perfringens, Mycoplasma sp. i Chlamydia sp. Gatunkami odpornymi na pefloksacynę są: Gram-ujemne beztlenowce, krętki i prątki gruźlicy.

Jaki jest skład leku Abaktal?

1 tabletka powlekana preparatu Abaktal zawiera 400 mg pefloksacyny (w postaci metanosulfonianu).

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Abaktal?

Pefloksacyna nie powinnna być podawana chorym o znanej nadwrażliwości na pochodne chinolonu, dzieciom poniżej 15 roku życia, kobietom w ciąży i karmiącym piersią oraz przy niedoborze dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Abaktal – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas stosowania preparatu pefloksacyny mogą wystąpić: zaburzenia ze strony układu pokarmowego, ból mięśniowy i/lub stawów, reakcja fotouczulająca, zaburzenia ze strony układu nerwowego (ból głowy, bezsenność), małopłytkowość (przy dobowej dawce 1600 mg).

Abaktal - dawkowanie leku

Zwykle dorosłym i dzieciom powyżej 15 roku życia podaje się 800 mg Abaktalu na dobę. Doustnie: 1 tabletka 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Dla uniknięcia zaburzeń ze strony układu pokarmowego lek należy przyjmować w czasie posiłków.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Abaktal

Nabiał (jony wapniowe)

Zawarte w nabiale jony wapnia zmniejszają wchłanianie leku, poprzez tworzenie się trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych kompleksów. Stężenie pefloksacyny we krwi może się obniżyć o około 50%, co prowadzi do zmniejszenia lub braku efektu terapeutycznego. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie produktów mlecznych. Podanie leku powinno nastąpić przynajmniej godzinę przed posiłkiem zawierającym nabiał lub dwie godziny po posiłku.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Abaktal

Inne

Tworzenie trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych kompleksów pefloksacyny z jonami żelaza zawartymi w produktach takich jak np.: zielona sałata, szpinak, wątroba, cielęcina, może spowodować zmniejszenie lub brak efektu terapeutycznego. Należy ograniczyć spożycie produktów zawierających dużo żelaza. Podanie leku powinno nastąpić przynajmniej godzinę przed posiłkiem zawierającym sałatę, szpinak, wątróbkę itp. lub dwie godziny po posiłku. Przyjmowanie leku w połączeniu z produktami zawierającymi kofeinę może powodować kumulację kofeiny w organizmie. Należy ograniczyć spożycie kofeiny zawartej m.in. w kawie i napojach energetycznych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbakteryjne stosowane stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego pochodzenia.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.