Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece

Inwalida wojskowy i rodzina

Inwalida wojskowy i rodzina posiadają specjalne uprawnienia do refundacji leków. W świetle polskiego prawa inwalidą wojskowym jest osoba, która została zaliczona do grupy inwalidzkiej w wyniku wypadku w czasie odbywania służby wojskowej w okresie pokoju lub do stwierdzenia inwalidztwa doszło w ciągu trzech lat od ukończenia służby i jest ono następstwem chorób lub urazów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków wojskowych.

Lista leków objętych refundacją dla inwalidów wojskowych i ich rodzin znajduje się poniżej.

Wpisz nazwę leku


Lek wydawany na receptę

Accofil

30 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml | +1 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 68,15 zł

R - Ryczałt 38,38 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 35,18 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 35,18 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accofil

30 mln.j.m./0,5ml | 5 amp.-strz. po 0.5 ml | +5 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 170,28 zł

R - Ryczałt 8,61 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 5,41 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 5,41 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accofil

30 mln.j.m./0,5ml | 7 amp.-strz. po 0.5 ml | z zabezp.igły+7 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 239,02 zł

R - Ryczałt 11,40 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 8,20 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 8,20 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accofil

48 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml | +1 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 111,66 zł

R - Ryczałt 62,10 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 58,90 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 58,90 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accofil

48 mln.j.m./0,5ml | 5 amp.-strz. po 0.5 ml | +5 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 275,07 zł

R - Ryczałt 14,48 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 11,28 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 11,28 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accofil

48 mln.j.m./0,5ml | 7 amp.-strz. po 0.5 ml | z zabezp.igły+7 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 386,31 zł

R - Ryczałt 20,20 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 17,00 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 17,00 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł

Lek wydawany na receptę

Accordeon

10 mg | 100 tabl. | blistry

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 73,77 zł

R - Ryczałt 18,12 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 14,92 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 14,92 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accordeon

20 mg | 100 tabl. | blistry

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 140,74 zł

R - Ryczałt 26,25 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 23,05 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 23,05 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accordeon

40 mg | 100 tabl. | blistry

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 270,82 zł

R - Ryczałt 41,13 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 35,44 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 35,44 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Accordeon

80 mg | 100 tabl. | blistry

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 528,68 zł

R - Ryczałt 69,29 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 57,91 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 57,91 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł

Lek wydawany na receptę

Acebutolol Gedeon Richter (Sectral 200)

200 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 11,26 zł

R - Ryczałt 7,16 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 4,28 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 4,28 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

Lek wydawany na receptę

Acenocumarol WZF

4 mg | 60 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 14,56 zł

R - Ryczałt 4,35 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 0,00 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 0,00 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł

Lek wydawany na receptę

Aciclovir Aurovitas

200 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 14,13 zł

50% - Odpłatność 50% 7,54 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 0,94 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 0,94 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Aciclovir Aurovitas

400 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 22,95 zł

50% - Odpłatność 50% 11,48 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 0,00 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 0,00 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł


Lek wydawany na receptę

Aciclovir Aurovitas

800 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Odpłatności:

100% - Pełnopłatny 42,56 zł

50% - Odpłatność 50% 21,28 zł

Uprawnienia dodatkowe:

ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu 0,00 zł

IB - Inwalida wojenny i rodzina 0,00 zł

IW - Inwalida wojskowy i rodzina 0,00 zł

PO - Pełniący obowiązki obronne 0,00 zł

S - Senior 0,00 zł

DZ - Dziecko 0,00 zł