Więcej miejscowości

Apteki w Dołach

906 m APTEKA "NA WSPÓLNEJ"

Brzeźnio, Wspólna 37

43 821 26 39

939 m DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE

Złoczew, Burzenińska 4

800 110 110

8,6 km APTEKA "QUERCUS" - AURELIA SALSKA

Brzeźnio, Topolowa 11

43 820 36 49

Apteki są posortowane po odległości do centrum dzielnicy.

* według danych udostępnionych przez apteki


Apteki w Dołach realizują e-receptę. e-Recepta jest elektronicznym dokumentem stosowanym zamiast tradycyjnej recepty w postaci papierowej. Bardzo istotną korzyścią jest oszczędność czasu związana z możliwością otrzymania e-Recepty (np. na choroby przewlekłe) bez konieczności osobistej wizyty u lekarza. To nie wszystkie korzyści wynikające z wprowadzenia e-Recepty. Jeżeli w trakcie wizyty przepisanych zostanie kilka leków, każdy z leków będzie można otrzymać w innej aptece, co nie jest możliwe, gdy korzystamy z tradycyjnej recepty. 


Nie znalazłeś apteki na liście?

Nie znalazłeś apteki na liście? Kliknij przycisk „Dodaj aptekę” i skontaktuj się z nami, by to zmienić.