Jakie leki przeciwbólowe mogę przymować podczas leczenia preparatem Tambocor retard 200 mg czuli substancją Flekainid – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pochodna benzamidu, lek przeciwarytmiczny klasy Ic według klasyfikacji Vaughana Williamsa, stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca, zwalniający przewodzenie we wszystkich częściach układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca, poprzez blokadę kanałów sodowych?


Odpowiedzi farmaceutów


Wstecz