Partnerzy serwisu

Alivia

Logo Alivia
Fundacja Onkologiczna Alivia od kwietnia 2010 roku pomaga chorym w walce z rakiem.

Edukuje i reprezentuje pacjentów onkologicznych w debacie publicznej oraz daje narzędzia, dzięki którym mogą oni odważniej decydować o swoim zdrowiu, miejscu i sposobie leczenia.

W krytycznych sytuacjach Fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne, które nie są finansowane z NFZ.

Krakowski Komitet Zwalczania Raka

Logo Krakowski Komitet Zwalczania Raka
Krakowski Komitet Zwalczania Raka został założony jesienią 2010 roku przez grupę 15 lekarzy pracujących w Centrum Onkologii w Krakowie.

Głównym celem założenia tego Stowarzyszenia jest kreowanie wszelkich działań związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory, wspieranie rozwoju naukowego poprzez organizację szkoleń, konferencji naukowych, dofinansowywanie wyjazdów naukowych, głównie dla młodych pracowników nauki pracujących w Centrum Onkologii w Krakowie.

Pan Tabletka

Logo Pan Tabletka
PanTabletka.pl - projekt Pan Tabletka prowadzi mgr farm. Marcin Korczyk - jego motto to “Żyj tak, żeby tabletki nie były potrzebne”. W myśl tej zasady Marcin edukuje pacjentów w Internecie i w codziennej pracy w aptece.

Projekt Pan Tabletka koncentruje się na szerzeniu wiedzy na temat prawidłowego stosowania leków i suplementów, ale przede wszystkim na promocji zdrowego stylu życia. Z racji tego, że blog Pana Tabletki oraz jego profile w mediach społecznościowych miesięcznie odwiedzają setki tysięcy osób - Pan Tabletka jest uznawany za Key Opinion Leader (KOL) w segmencie health&welness.

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię, i POChP

Logo Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię, i POChP
Federacja jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym 8 organizacji ,wspierających chorych na choroby układu oddechowego. Podstawowych celem Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału tych osób w życiu społecznym. Dążymy do podnoszenia standardów diagnozowania i leczenia chorób poprzez projekty edukacyjne kierowane do osób chorych lub zagrożonych chorobą oraz zwiększania wiedzy pacjentów, ich rodzin oraz społeczeństwa na temat chorób układu oddechowego oraz propagowaniu odpowiednich postaw prozdrowotnych, profilaktycznych oraz leczniczych. Sztandarową aktywnością Federacji jest organizacja co roku polskich i światowych Dni Spirometrii - aktualnie uczestniczące w dniach spirometrii placówki medyczne. Zapraszamy do współpracy.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Logo Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków istnieje od 1981 roku i jest największą organizacją pacjentów w Polsce. PSD zrzesza około 80 000 osób w blisko 400 kołach na terenie całego kraju.

Zadaniem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

Logo Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę zostało powołane w 2013 roku.

Główny obszar działań to szerzenie wiedzy o padaczce oraz udzielanie szeroko pojętego wsparcia rodzicom chorych dzieci. Podejmujemy działania, które mają ułatwić rodzicom dostęp do nowoczesnych metod wykrywania i leczenia padaczki, a także możliwość wymiany własnych doświadczeń. Dbamy również o to, by dzieci chore przewlekle miały zapewnioną właściwą edukację, mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, uprawiać sport i wyjeżdżać na wakacje.

Cukrzyca.pl

Logo Cukrzyca.pl
Cukrzyca.pl to portal, którego celem jest pomoc wszystkim chorym na cukrzycę oraz ich bliskim. Eksperci dostarczają rzetelnych informacji na temat choroby, tworzą pomocne materiały edukacyjne oraz narzędzia, których zadaniem jest ułatwianie codzienności z cukrzycą.

Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie

Logo Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie

Fundacja "Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie" powstała w czerwcu 2017 roku z inicjatywy Dominiki Musiałowskiej (wcześciej Szadkowskiej) – pacjentki z insulinoopornością, PCOS, ch.Hashimoto i celiakią, instruktora sportowego i członka Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Jest to jedyna Fundacja w Polsce skierowana do pacjentów z insulinoopornością.

Jako grupa łącząca pacjentów i specjalistów w tym lekarzy, dietetyków, instruktorów sportowych działamy już od 2013 roku. Wspólnie stworzyliśmy jedyny i największy projekt w Polsce skierowany do pacjentów z insulinoopornością oraz specjalistów leczących to zaburzenie.


MojaCukrzyca.org

Logo MojaCukrzyca.org

Portal mojacukrzyca.org powstał w 2001 roku. Jest pierwszą i największą stroną o cukrzycy w polskim Internecie.

Serwis przeznaczony jest dla osób chorych na cukrzycę, jak również dla wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy i chorób współistniejących. Głównym celem serwisu jest dostarczania aktualnych informacji z dziedziny diabetologii.

Zadaniem portalu jest umożliwianie nawiązania kontaktu między diabetykami. Portal mojacukrzyca.org jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Do dyspozycji pozostaje m.in. bardzo rozbudowana grupa dyskusyjna na Facebooku. Tutaj każdy może uzyskać wsparcie i porady.


Z cukrzycą na Ty

Logo Z cukrzycą na Ty

Misją Fundacji jest prowadzenie działalności upowszechniającej wiedzę na temat cukrzycy oraz pomoc osobom chorującym na wszystkie typy cukrzycy (T1DM, T2DM, MODY, LADA). Głównym celem Fundacji jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nowych rozwiązań technologicznych do samokontroli cukrzycy, w tym wykorzystywanie rozwiązań nieinwazyjnych tj. detekcja biomarkerów zawartych w wydychanym powietrzu. Więcej informacji o szczegółach technicznych można znaleźć w artykułach naukowych na stronie Fundacji (http://zcukrzycanaty.pl)

Celami Fundacji są:
a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219)
b) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Zapytaj farmaceutę