Yttriga interakcje ulotka prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór  1 fiol.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Yttriga prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór | 1 fiol.

Rodzaj: lek na receptę (Rp zastrzeż.)
Substancja czynna: Yttrium chloride (90 Y)
Podmiot odpowiedzialny: ECKERT&ZIEGLER RADIOPHARMA GMBH

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Yttriga?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Yttriga

Kiedy stosujemy lek Yttriga?

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do radioznakowania cząstek nośnych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych do stosowania dla celów znakowania przy pomocy tego radionuklidu.

Prekursor radiofarmaceutyczny - Nieprzeznaczony do bezpośredniego podawania pacjentomJaki jest skład leku Yttriga?

1 ml sterylnego roztworu zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,1-300 GBq itru ( 90 Y) (odpowiada to 0,005-15 mikrogramowi itru [ 90 Y] w postaci chlorku itru [ 90 Y]).

Każda fiolka o pojemności 3 ml zawiera 0,1-300 GBq aktywności irtu w określonym dniu i czasie, co odpowiada 0,005-15 mikrogramom itru ( 90 Y). Objętość wynosi 0,02-3 ml.

Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 0,1-300 GBq aktywności irtu w określonym dniu i czasie, co odpowiada 0,005-15 mikrogramom itru ( 90 Y). Objętość wynosi 0,02-5 ml. Teoretyczna aktywność właściwa wynosi 20 GBq/mikrogram itru ( 90 Y) (patrz punkt 6.5).

Chlorek itru ( 90 Y) powstaje w wyniku rozpadu jego radioaktywnego prekursora strontu ( 90 Sr), który w trakcie rozpadu emituje promieniowanie beta o energii 2,281 MeV (99,98 %) maksymalnej energii stabilizacji cyrkonu ( 90 Zr).

Okres połowicznego rozpadu izotopu itru ( 90 Y) wynosi 2,67 dnia (64,1 godzin).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Yttriga?

Nie podawać produktu Yttriga bezpośrednio pacjentowi.

Nie stosować produktu Yttriga w następujących przypadkach:

-   nadwrażliwość na chlorek itru ( 90 Y) lub którykolwiek z pozostałych składników

Produkty medyczne znakowane itrem ( 90 Y) są przeciwwskazane w następujących przypadkach:

-   stwierdzenie lub podejrzewanie ciąży lub jeśli ciąża nie może być wykluczona (patrz punkt 4.6)

Informacje o przeciwwskazaniach dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) przez radioznakowanie produktem Yttriga dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.


Yttriga – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Ewentualne działania niepożądane pojawiające się w wyniku dożylnego podania znakowanego itrem ( 90 Y) produktu leczniczego przygotowanego w drodze radioznakowania produktem Yttriga zależne są od zastosowanego produktu leczniczego. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu

Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania. W przypadku każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona prawdopodobnymi do osiągnięcia korzyściami klinicznymi. Wartość podanej aktywności należy dobrać tak, żeby dawka wyemitowanego z niej promieniowania była jak najmniejsza, pamiętając jednocześnie o potrzebie osiągnięcia zamierzonego celu terapeutycznego.

Ekspozycja na promieniowanie jonizujące łączy się z zagrożeniem wywołania choroby nowotworowej oraz możliwością powstania wad dziedzicznych.

Dawka napromieniowania w wyniku terapeutycznej ekspozycji może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na raka i zwiększonego odsetka mutacji. W każdym przypadku należy ocenić czy ryzyko wynikające z napromieniania jest mniejsze niż ryzyko wynikające z samej choroby.


Yttriga - dawkowanie leku

Produkt Yttriga może być podawany wyłącznie przez specjalistów posiadających doświadczenie w zakresie radioznakowania in vitro.

Dawkowanie

Ilość produktu Yttriga niezbędnego do radioznakowania oraz ilość produktu leczniczego znakowanego itrem ( 90 Y) podawanego następnie pacjentowi zależy od rodzaju produktu leczniczego przeznaczonego do radioznakowania oraz zamierzonego sposobu jego użycia. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Sposób podawania

Produkt Yttriga przeznaczony jest do znakowania in vitro produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą.

Dalsze informacje dotyczące przygotowania produktu podano w punkcie 12.


Yttriga – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zawartość fiolki produktu Yttriga nie jest przeznaczona do bezpośredniego podania pacjentowi, lecz musi zostać użyta do celów radioznakowania molekuł nośnych, takich jak przeciwciała monoklonalne, peptydy lub inne substraty.

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być pobierane, używane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w wyznaczonych placówkach klinicznych, a ich pobór, przechowywanie, użycie, przenoszenie i wydawanie podlegają regulacjom przepisów prawnych i stosownych licencji wydawanych przez właściwe władze.

Produkty radiofarmaceutyczne powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób spełniający wymagania dotyczące bezpieczeństwa w pracy z materiałami emitującymi promieniowanie radioaktywne oraz farmaceutyczne wymagania jakościowe.

Informacje o specjalnych ostrzeżeniach i szczególnych środkach ostrożności dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Szczególne środki ostrożności należy zastosować przy podawaniu radioaktywnych produktów leczniczych dzieciom i młodzieży (w wieku od 2. do 16. roku życia).


Przyjmowanie leku Yttriga w czasie ciąży

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie stosowania i po zastosowaniu produktu.

Ciąża

Produkty radiofarmaceutyczne znakowane itrem ( 90 Y) są przeciwwskazane do stosowania w stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży albo, gdy nie wykluczono ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem radiofarmaceutycznych produktów leczniczych u matek karmiących piersią należy ocenić, czy możliwe jest rozsądne opóźnienie badania do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią. Jeśli podanie produktu nie może zostać przełożone na późniejszy termin, należy polecić karmiącej kobiecie zaprzestanie karmienia piersią.

Dalsze informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) w okresie ciąży i laktacji dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania.

Płodność

Dalsze informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych itrem ( 90 Y) w odniesieniu do płodności dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego danego produktu medycznego przeznaczonego do znakowania.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.