Dostępny w większości aptek

 

Xylorin aerozol do nosa, roztwór | 0,55 mg/ml | 18 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Xylometazolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Xylorin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Xylorin

Kiedy stosujemy lek Xylorin?

4.1 Wskazania do stosowania

Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa i zapaleniu zatok przynosowych.Jaki jest skład leku Xylorin?

1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku(Xylometazolini hydrochloridum).

1 dawka aerozolu zawiera 50 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: bromek benzalkoniowy 0,02 g (10% roztwór).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Xylorin?

4.3 Przeciwwskazania

• nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

• jaskra z wąskim kątem przesączania,

• nadwrażliwość na produkty adrenergiczne,

• przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,

• przyjmowanie inhibitorów MAO,

• zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa,

• po zabiegach usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.


Xylorin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

4.8 Działania niepożądane

Rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowe nosa, uczucie pieczenia w nosie, suchość błony śluzowej nosa, kichanie, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, uogólniona reakcja alergiczna, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca.

Dłuższe niż zalecane stosowanie produktu może doprowadzić do nawrotu przekrwienia błony śluzowej nosa, charakteryzującego się przewlekłym zaczerwienieniem, obrzękiem i katarem.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego, tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, opornego na leczenie.


Xylorin – dawkowanie leku

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli:

1 do 2 dawek aerozolu do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni.

Sposób podawania

Produkt podaje się donosowo.

Przed podaniem produktu należy:

- oczyścić nos,

- zdjąć nasadkę ochronną z butelki,

- butelkę trzymać w pozycji pionowej z aplikatorem do góry,

- końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć. W tym czasie oczy i usta powinny być zamknięte,

- po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Nie demontować pompki.


Xylorin – jakie środki ostrożności należy zachować?

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Dłuższe lub częstsze niż zalecane stosowanie produktu może spowodować polekowy obrzęk błony śluzowej nosa.

Produkt należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia (m.in. chorobą niedokrwienną serca), nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, jaskrą lub nadczynnością tarczycy.

Należy zwracać uwagę, aby nie zanieczyścić produktu drobnoustrojami. W celu zminimalizowania ryzyka rozszerzania się zakażenia produkt powinien być używany tylko przez jedną osobę.

Chronić oczy przed kontaktem z produktem.

Obserwowano rzadkie przypadki zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. Posteriori Reversible

Encephalopathy Syndrome, PRES) i (lub) odwracalnego kurczu naczyń mózgowych (ang. Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome, RCVS) podczas przyjmowania produktów sympatykomimetycznych, w tym ksylometazoliny.

Zgłoszone objawy to: nagłe wystąpienie silnego bólu głowy, nudności, wymiotów i zaburzeń widzenia. W większości przypadków nastąpiła poprawa lub zanik objawów w ciągu kilku dni leczenia.

Należy niezwłocznie przerwać leczenie ksylometazoliną i zasięgnąć porady medycznej jeśli pojawią się objawy PRES i (lub) RCVS.


Przyjmowanie leku Xylorin w czasie ciąży

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednio udokumentowanych badań u kobiet w ciąży. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono odpowiednio udokumentowanych badań u kobiet karmiących piersią.

Nie ma wystarczających danych dotyczących przenikania ksylometazoliny do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku zalecania produktu kobietom w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na katar

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone do leczenia kataru. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, syropu, kropli, aerozoli i sprayu do nosa itp. Odszukasz tu również produkty homeopatyczne, stosowane w nieżytach nosa i zatok


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.