Trudno dostępny w aptekach

 

Witamina C monovitan tabletki drażowane | 0,2 g | 50 tabl. | 5 blist.po 10 szt.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum ascorbicum
Podmiot odpowiedzialny: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Witamina C monovitan?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Witamina C monovitan

Kiedy stosujemy lek Witamina C monovitan?

-stany niedoboru witaminy C (np. szkorbut);

-stany zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (np. zakażenia wirusowe i bakteryjne, również w okresie rekonwalescencji, trudno gojące się rany, intensywny wysiłek fizyczny, długotrwała gorączka, nałogowe palenie tytoniu, stany zaburzonej odporności organizmu);- zapobieganie niedoborom witaminy C (np. podczas stosowania diety eliminacyjnej).Jaki jest skład leku Witamina C monovitan?

Witamina C monovitan 100 mg tabletki drażowane 

Jedna tabletka drażowana zawiera odpowiednio 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancja pomocnicza: sacharoza 80,00 mg, żółcień chinolinowa (E104) 0,46 mg.

Witamina C monovitan 200 mg tabletki drażowane 

Jedna tabletka drażowana zawiera odpowiednio 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancja pomocnicza: sacharoza 132,00 mg, żółcień chinolinowa (E104) 0,76 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Witamina C monovitan?

-Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 .

-Nie należy stosować dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g na dobę) w kamicy nerkowej oraz w zaburzeniach metabolizmu żelaza.


Witamina C monovitan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Nie występują podczas stosowania terapeutycznych dawek leku.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana. Działania niepożądane występują najczęściej w czasie długotrwałego stosowania leku. Dawka dobowa większa niż 600 mg może działać łagodnie moczopędnie. Po podaniu więcej niż 1 g witaminy C na dobę może wystąpić biegunka.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek witaminy C (powyżej 1g) może powodować nudności, wymioty, zgagę, skurcze żołądka, nagłe zaczerwienienie skóry, napady gorąca, ból głowy, bezsenność i rzadko hiperoksalurię, która może prowadzić do kamicy nerkowej. 

Stosowanie witaminy C u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może spowodować wystąpienie niedokrwistości hemolitycznej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, 

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Witamina C monovitan – dawkowanie leku

Zwykle lek stosuje się następująco: Dorośli 

leczniczo: od 500 mg do 1000 mg na dobę, zapobiegawczo : 200 mg do 500 mg na dobę. Dzieci od 5 roku życia: 

leczniczo: od100 mg do 200 mg na dobę. 


Witamina C monovitan – jakie środki ostrożności należy zachować?

Kwas askorbowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z hiperoksalurią, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, u osób ze skłonnością do tworzenia złogów mineralnych w układzie moczowym, u pacjentów z hemochromatozą, talasemią, anemią syderoblastyczną i cukrzycą.

Witamina C stosowana w dawkach od 400 mg na dobę może fałszować wyniki niektórych testów laboratoryjnych wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (np. na obecność glukozy w moczu czy krwi utajonej w kale).

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Witamina C monovitan w czasie ciąży

Witamina C przenika przez barierę łożyska i do mleka matki. W okresie ciąży i karmienia piersią kwas askorbowy nie powinien być stosowany w dawkach większych niż zalecane dzienne spożycie

(80-100 mg na dobę).


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja mało istotna

Dotyczy leków
Witamina C monovitan

Alkohol

W obecności kwasu askorbinowego wzrasta aktywność dehydrogenazy alkoholowej i następuje spadek stężenia alkoholu we krwi.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty zawierające witaminę C

    W tej kategorii znajdziesz produkty zawierające witaminę C w postaci tabletek, kapsułek, tabletek do ssania, tabletek musujących, proszków do rozpuszczania w wodzie, cukierków, syropów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Jak zlikwidować rozstępy?

Uroda

Jak zlikwidować rozstępy?

Rozstępy mają postać wrzecionowatych, równoległych pasm na powierzchni skóry. Z początku intensywnie czerwone, z czasem blakną, jednak nadal są źródłe...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 4005705

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.