Vitaminum C 0,1 interakcje ulotka tabletki drażowane 0,1 g 60 tabl. | pojemnik

Brak informacji o dostępności produktu

 

Vitaminum C 0,1 tabletki drażowane | 0,1 g | 60 tabl. | pojemnik

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum ascorbicum
Podmiot odpowiedzialny: WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Vitaminum C 0,1?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Vitaminum C 0,1

CHARAKTERYSTYKA   PRODUKTU  LECZNICZEGO

NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

            VITAMINUM  C- Herbapol Wrocław, tabletki drażowane

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

           Acidum ascorbicum -  100 mg

           Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

           Tabletka drażowana

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

stany niedoboru - awitaminoza np. w gnilcu lub w większym zapotrzebowaniu na witaminę C  m.in.  wskutek nieprawidłowej diety lub ciąży;leczenie stanów osłabienia, w przebiegu chorób infekcyjnych, w okresie zdrowienia    oraz  dla  zwiększenia  odporności  organizmu;zaburzenia wchłaniania - w biegunkach, owrzodzeniu jelit lub zapaleniu okrężnicy;nieprawidłowy stan tkanki łącznej- w pękaniu naczyń włosowatych;pomocniczo podczas leczenia substytucyjnego żelazem w celu ułatwienia jego wchłaniania.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

             Doustnie: dorośli – profilaktycznie od 1 do 5 tabletek  dziennie w dawkach          podzielonych, dzieci do 15 roku życia profilaktycznie od 1 do 2 tabletek dziennie.

Leczniczo – stosować wg wskazań lekarza.

4.3  Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie   podawać dużych dawek (powyżej 1 g dziennie)  w kamicy nerkowej, moczanowej            i szczawianowej.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

           Brak specjalnych ostrzeżeń.

4.5  Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Witamina C nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych, pochodnych   warfaryny i sulfonamidów, zwiększa szybkość eliminacji pochodnych amfetaminy i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. W większych dawkach może fałszować wyniki niektórych testów wykonywanych metodami oksydoredukcyjnymi (m.in. oznaczanie glukozy lub  kreatyniny w krwi i moczu), zwiększa wchłanianie żelaza, zwiększa stężenie etynyloestradiolu w osoczu, duże dawki kwasu acetylosalicylowego zmniejszają stężenie witaminy C w osoczu.

4.6  Ciąża lub laktacja

            Lek można stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

            Witamina C nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i      obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8  Działania niepożądane

           W dawkach powyżej 1 g dziennie  u niektórych osób mogą wystąpić zaburzenia ze  strony przewodu pokarmowego (zgaga, biegunka) lub  moczowego (wskutek ułatwienia powstawania kamieni moczowych, cystynowych, szczawianowych).U osób z niedoborem  krwinkowej  dehydrogenazy  glukozo-6-fosforanowej może powodować hemolizę krwinek czerwonych.

4.9  Przedawkowanie

            Nie są znane objawy przedawkowania u ludzi. W przypadku podaży witaminy C

            przewyższającej zapotrzebowanie, jej nadmiar jest wydalany przez nerki.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

            Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty witaminy C            Kod ATC: A11GA

            Witamina C – jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Pełni ważną rolę w procesach

 oksydoredukcyjnych  (tworzy  odwracalny  układ  oksydacyjno - redukcyjny: kwas

 askorbowy ↔ kwas dehydroaskorbowy), wpływa  na  przemianę  aminokwasów

 aromatycznych, metabolizm tyroksyny  oraz syntezę katecholamin, hormonów steroidowych i  insuliny. Bierze udział  w  procesach  fosforyzacji  glukozy i syntezy glikogenu.

            Przy niedoborze witaminy C  dochodzi do zaburzeń  syntezy kwasu hialuronowego,

zaburzeń  syntezy  kolagenu, nieprawidłowego funkcjonowania tkanki łącznej i procesów

kostnienia. Lek ułatwia wchłanianie żelaza i bierze udział  w syntezie hemoglobiny.

Stymuluje procesy odpornościowe organizmu. Dobrze się wchłania  z  przewodu 

pokarmowego. Jest  wydalany  przez  nerki, znacznie  obniża pH moczu.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

           Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego i łatwo dociera do tkanek. Wiąże

           się w 25 % z białkami osocza. Kwas askorbowy ulega odwracalnemu utlenianiu do

           kwasu dehydroaskorbowego, a częściowo jest metabolizowany do nieczynnego

           siarczanu i kwasu szczawiowego, które są wydalane z moczem.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

           Nie prowadzono badań toksyczności.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, skrobia ziemniaczana, powidon K 30, magnezu stearynian, sacharoza, guma arabska, talk, krzemionka koloidalna, żółcień chinolinowa  (E 104)

6.2  Niezgodności farmaceutyczne

           Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami.

6.3  Okres ważności

            3 lata.

6.4  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C.

6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

            Opakowanie jednostkowe to pudełko tekturowe zawierające 3 lub 6 blistrów z folii Al./PVC  po 10 tabletek drażowanych. 

6.6  Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

            Bez szczególnych wymagań. Lek doustny do bezpośredniego zastosowania.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU            Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA

            ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

            Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu  Nr 4799

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

            Data wydania Pozwolenia01.03.2000 r

            Data przedłużenia ważności Pozwolenia do dnia 30.04.2006 r – 25.04.2005 r

            Data przedłużenia ważności Pozwolenia do dnia 31.12.2008 r - 23.03.2006 r

 

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

     24.09.2008 r


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja mało istotna

Dotyczy leków
Vitaminum C 0,1

Alkohol

W obecności kwasu askorbinowego wzrasta aktywność dehydrogenazy alkoholowej i następuje spadek stężenia alkoholu we krwi.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty zawierające witaminę C

    W tej kategorii znajdziesz produkty zawierające witaminę C w postaci tabletek, kapsułek, tabletek do ssania, tabletek musujących, proszków do rozpuszczania w wodzie, cukierków, syropów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

fala wycofań leków

Leki i farmacja

GIF: Fala wycofań leków

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał 21 grudnia 2018 r. aż 7 decyzji wycofujących z obrotu kilkanaście serii różnych leków. Opublikowane dokumenty ...

Czym jest egzema i jak ją leczyć?

Uroda

Czym jest egzema i jak ją leczyć?

Egzema to przewlekła dermatoza objawiająca się stanem zapalnym skóry. Skóra jest sucha i bardziej podatna na uszkodzenia, swędzi i piecze. Jakie są me...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 6786806

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.