Dostępny w większości aptek

 

Visine Classic krople do oczu | 0,5 mg/ml | 15 ml | butelka

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Tetryzolini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Visine Classic?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Visine Classic

Kiedy stosujemy lek Visine Classic?

Krople do oczu Visine Classic stosowane są w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek będących skutkiem podrażnienia oka np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw.

Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.Jaki jest skład leku Visine Classic?

1 ml roztworuzawiera jako substancje czynną 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny (Tetryzolini hydrochloridum) oraz substancje pomocnicze, m.in. benzalkoniowy chlorek.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Visine Classic?

Stosowanie tetryzoliny jest przeciwwskazane u osób z jaskrą z wąskim kątem przesączania oraz u osób z potwierdzoną nadwrażliwością na tetryzolinę lub na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.


Visine Classic – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Nadmierne stosowanie kropli (przez zbyt długi czas lub zbyt często) może prowadzić do bólu lub pieczenia oczu, reaktywnego przekrwienia, niewyraźnego widzenia, podrażnienia spojówek lub, rzadko, rozszerzenia źrenic. W pojedynczych przypadkach lek może wywierać ogólnoustrojowe działania sympatykomimetyczne.

Podstawą dla oceny działań niepożądanych są następujące dane dotyczące częstości ich występowania:

Bardzo częste: > 10%

Częste: > 1% - < 10%

Niezbyt częste: > 0,1% -< 1%

Rzadkie: > 0,01% - < 0,1%

Bardzo rzadkie: < 0,01%, w tym pojedyncze przypadki

Często występują: reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych, działania ogólnoustrojowe (np. kołatanie serca, bóle głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość i podwyższenie ciśnienia tętniczego).

Może wystąpić niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek lub, rzadko, rozszerzenie źrenic. Często obserwuje się występowanie ogólnoustrojowych działań sympatykomimetycznych leku.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu nadmiernego rogowacenia nabłonka spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem.

Istnieje zagrożenie, zwłaszcza u noworodków i dzieci do 2 roku życia, objawami związanymi z wchłonięciem nadmiernej dawki leku, w tym również ze względu na jego połknięcie. Najważniejszymi objawami są: zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak podwyższenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, tachyarytmia, a także reaktywna bradykardia.


Visine Classic – dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wkraplać 1 do 2 kropli do każdego oka 2-3 razy na dobę. Lek może być stosowany nie dłużej niż 5 dni. Stosowanie dłużej niż 5 dni może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza.

Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć dopiero po około 15 minutach od zastosowania preparatu.

Sposób podania

Odkręcić zakrętkę, buteleczkę lekko ścisnąć i obrócić do góry dnem. Zmniejszając nieco nacisk wpuścić odrobinę powietrza do buteleczki. Dzięki specjalnemu aplikatorowi z bezpieczną, zaokrągloną końcówką, każdy najmniejszy nacisk spowoduje wypłynięcie jednej kropli.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką pojemnika do jakiejkolwiek powierzchni, a po użyciu pojemnik szczelnie zamknąć.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku podeszłym

Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. U dzieci w wieku 2-6 lat stosowanie preparatu powinno odbywać się pod nadzorem lekarza.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek.

Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby.

Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby.


Visine Classic – jakie środki ostrożności należy zachować?

U pacjentów z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym , guzem chromochłonnym nadnerczy) i (lub) zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzycą, nadczynnością tarczycy), leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) ? również w okresie do 10 dni od zakończenia ich przyjmowania ? i innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie krwi, jak również u chorych na suchy nieżyt nosa, zapalenie rogówki i spojówek oraz jaskrę, stosowanie kropli VisineClassic powinno się odbywać po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń.

VisineClassic należy stosować jedynie w przypadkach niewielkiego podrażnienia oczu. Jeżeli poprawa nie następuje w ciągu 48 godzin lub jeżeli podrażnienie lub zaczerwienienie nie ustępują lub narastają, należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Podrażnienie lub zaczerwienienie spowodowane poważnymi schorzeniami oczu, takimi jak zakażenie, obecność ciała obcego lub chemiczne uszkodzenie rogówki również wymagają pomocy lekarza. W przypadku wystąpienia silnego bólu oka, bólu głowy, zaniku widzenia, nagłego pojawienia się ruchomych plam w polu widzenia, nagłego zaczerwienienia oczu, bólu wywołanego światłem lub podwójnego widzenia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Należy unikać długotrwałego stosowania preparatu zwłaszcza u dzieci.


Przyjmowanie leku Visine Classic w czasie ciąży

Ciąża:

Ze względu na możliwe ogólnoustrojowe działania niepożądane, stosowanie kropli Visine Classic przez kobiety w ciąży jest możliwe jedynie po starannym rozważeniu przez lekarza zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.

Karmienie piersią:

Nie są dostępne dane na temat przenikania tetryzoliny przez barierę łożyskową i do mleka matki.

Ze względu na możliwe ogólnoustrojowe działania niepożądane, stosowanie kropli Visine Classic przez kobiety karmiące piersią jest możliwe jedynie po starannym rozważeniu przez lekarza zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.