Virolex interakcje ulotka krem 0,05 g/g 5 g

Brak informacji o dostępności produktu

 

Virolex krem | 0,05 g/g | 5 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Aciclovirum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Virolex

Kiedy stosujemy lek Virolex?

Produkt leczniczy Virolex jest wskazany w leczeniu zakażeń skóry wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej Herpex simplex (opryszczka wargowa, opryszczka narządów płciowych).Jaki jest skład leku Virolex?

1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Virolex?

Acyklowir w postaci kremu jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Virolex – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas klasyfikacji częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następujące kryteria: bardzo często ≥1/10, często ≥1/100 i < 1/10, niezbyt często 1/1000 i < 1/100, rzadko ≥1/10 000 i < 1/1000, bardzo rzadko < 1/10 000.

W celu ustalenia kategorii częstości występowania działań niepożądanych podczas badań klinicznych użyto danych dotyczących działań niepożądanych obserwowanych podczas badań z użyciem acyklowiru w postaci 3% maści do oczu. Ze względu na charakter obserwowanych działań niepożądanych nie można jednoznacznie ustalić, które zdarzenia związane były ze stosowaniem leku, a które wiązały się z samą chorobą. Dane z indywidualnych zgłoszeń wykorzystano jako podstawę klasyfikacji częstości tych zdarzeń po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

- przemijające uczucie pieczenia lub kłucia po zastosowaniu acyklowiru,

- łagodne wysuszenie lub złuszczanie skóry,

- świąd.

Rzadko

- rumień, kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku (przeprowadzone testy wrażliwości wykazywały, że składniki podłoża kremu miały częściej na to wpływ niż acyklowir).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.


Virolex – dawkowanie leku

Produkt leczniczy należy zastosować tak szybko jak jest to możliwe, natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. zaczerwienienie, swędzenie.

Produkt leczniczy należy nakładać na zmienione chorobowo miejsca 5 razy na dobę w odstępach 4-godzinnych. Leczenie należy prowadzić przez 5 dni.

Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, terapię można kontynuować maksymalnie przez 5 następnych dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu produktu leczniczego.


Virolex – jakie środki ostrożności należy zachować?

Nie należy stosować acyklowiru w postaci kremu na błony śluzowe, np. jamy ustnej, oka czy pochwy, ponieważ może powodować podrażnienia. Szczególnie należy uważać, aby nie dopuścić do przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami.

U osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. pacjenci z AIDS lub pacjenci po przeszczepie szpiku kostnego) należy rozważyć doustne podawanie acyklowiru. Pacjenci z obniżoną odpornością powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie leczenia jakiegokolwiek zakażenia.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej - glikolu propylenowego, produkt leczniczy może powodować podrażnienia skóry.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).


Przyjmowanie leku Virolex w czasie ciąży

Ciąża

Acyklowir może być stosowany w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści dla matki przeważają nad ewentualnym zagrożeniem dla płodu. Ogólnoustrojowe działanie acyklowiru, po miejscowym zastosowaniu acyklowiru w postaci kremu, jest bardzo małe.

W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu acyklowiru do obrotu udokumentowano przypadki stosowania różnych postaci farmaceutycznych acyklowiru przez kobiety w ciąży. Wyniki tych badań nie wykazały zwiększenia liczby wad u dzieci urodzonych przez kobiety, które stosowały acyklowir, w porównaniu do ogólnej populacji. Nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem wad u dzieci, a stosowaniem przez matki w okresie ciąży acyklowiru.

Acyklowir podawany ogólnoustrojowo nie wykazywał działania embriotoksycznego lub teratogennego u królików, szczurów i myszy, podczas powszechnie akceptowanych, standardowych

badań.

W badaniach niestandardowych przeprowadzonych na szczurach obserwowano wystąpienie wad u płodów jedynie po podskórnym podaniu dużych dawek acyklowiru, jednocześnie działających toksycznie na ciężarne samice. Kliniczne znaczenie tych obserwacji pozostaje niejasne.

Laktacja

Ograniczone dane u ludzi wskazują, że produkt leczniczy przenika do mleka matki po podaniu ogólnoustrojowym. Jednakże dawka otrzymywana przez karmione piersią niemowlę, po zastosowaniu przez matkę acyklowiru w postaci kremu lub maści do oczu, jest znikoma. Nie zaleca się stosowania leku Virolex w czasie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty na opryszkę i zajady

    W tej kategorii znajdziesz produkty na opryszczkę i zajady. Dostępne w postaci kremu, maści, plastra, żelu, płynu, sprayu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.