Thiocodin interakcje ulotka syrop (0,015g+0,3g)/10ml 100 ml | butelka

Dostępny w większości aptek

 

Thiocodin syrop | (0,015g+0,3g)/10ml | 100 ml | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Codeini phosphas hemihydricus, Sulfoguaiac
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACYOpis produktu Thiocodin

Kiedy stosujemy lek Thiocodin?

Leczenie suchego, uporczywego kaszlu bez odkrztuszania wydzieliny.


Jaki jest skład leku Thiocodin?

10 ml syropu zawiera 15 mg kodeiny fosforanu półwodnego (Codeini phosphas hemihydricus)
i 300 mg sulfogwajakolu (Sulfogaiacolum).

Substancje pomocnicze:

10 ml syropu zawiera6 gsacharozy.

Produkt leczniczy zawiera także propylu parahydroksybenzoesan, sodu benzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Thiocodin?

Nadwrażliwość na kodeiny fosforan półwodny, sulfogwajakol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.Niewydolność oddechowa.Śpiączka.Astma oskrzelowa.Mukowiscydoza.Rozstrzenie oskrzeli.Choroba alkoholowa.Uzależnienie od opioidów.Nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy oraz w okresie 14 dni po ich odstawieniu.Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.Nie stosować u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią.


Thiocodin – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Najczęściej występującymi objawami niepożądanymi są nudności i wymioty, zaparcia, zawroty głowy, sedacja.

Do rzadziej występujących działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości (świąd, pokrzywka, wysypka, wypryski skórne), euforia, zaburzenia nastroju, zwężenie źrenic, zatrzymanie moczu, senność, skurcz oskrzeli, zahamowanie ośrodka oddechowego, zaostrzenie objawów astmy, ostry ból brzucha z cechami bólu charakterystycznego dla schorzeń dróg żółciowych lub trzustki, wskazujący na skurcz zwieracza Oddiego; dotyczy to głównie pacjentów po usunięciu pęcherzyka żółciowego, kołatanie serca, spadek ciśnienia tętniczego i omdlenia, bóle głowy, zmniejszenie łaknienia, nadmierna potliwość, bóle żołądka (po zażyciu dużych dawek leku).

Ponadto kodeina może również powodować wystąpienie omamów, zaburzeń wzroku i słuchu.

Nadużywanie produktów zawierających kodeinę wiąże się z ryzykiem fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu podawania produktu leczniczego.

Sulfogwajakol w dużych dawkach może powodować podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego.


Thiocodin - dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

10 ml syropu (1 miarka) trzy razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 6 godzin.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Do produktu leczniczego dołączona jest miarka.

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Produkt leczniczy należy przyjmować doustnie, w czasie posiłków.

W celu uzyskania pożądanej skuteczności produktu leczniczego należy przyjmować odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia (co najmniej2 litry).

W przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli nadchodzi czas przyjęcia następnej dawki wynikającej ze schematu dawkowania nie należy przyjmować pominiętej dawki.

Produkt leczniczy Thiocodin dostępny jest także w postaci tabletek.


Thiocodin – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy zawiera kodeinę. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane równocześnie leki nie zawierają kodeiny.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów:

z zaburzeniami czynności układu oddechowego,ze zmniejszoną objętością krwi,ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym lub urazami głowy, ponieważ kodeina może zwiększać ciśnienie wewnątrzczaszkowe,z niewydolnością nerek,z zaburzeniami czynności wątroby,z nadciśnieniem tętniczym,z cukrzycą,z chorobą naczyń obwodowych,z niedoczynnością tarczycy,z niedoczynnością kory nadnerczy,z jaskrą,z zapalnymi lub prowadzącymi do niedrożności chorobami jelit,z chorobami dróg żółciowych, w tym kamicą żółciową, ponieważ kodeina powoduje skurcz zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej (Oddiego) i może wywołać napad kolki żółciowej u tych pacjentów,po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych,z rozrostem gruczołu krokowego i utrudnionym odpływem moczu,z kamicą moczową, ponieważ kodeina zwiększa napięcie mięśniówki gładkiej dróg moczowych i może wywołać napad kolki nerkowej u tych pacjentów.

Równoczesne stosowanie produktu leczniczego z innymi lekami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego nasila działanie tych leków. Dlatego kodeinę należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy.

Produkt leczniczy należy stosować z ostrożnością u osób w podeszłym wieku, ponieważ u tych osób ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza działania hamującego czynność układu oddechowego) jest zwiększone. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych można zmniejszyć stosując produkt leczniczy w najmniejszych skutecznych dawkach możliwie najkrócej.

Kodeina hamuje odruch kaszlowy i z tego powodu nie należy jej stosować u pacjentów odkrztuszających wydzielinę.

Podczas stosowania produktu leczniczego nie należy pić alkoholu ani zażywać leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko nasilenia działania kodeiny.

Jeżeli kaszel nie ustąpi po 3 dniach stosowania produktu leczniczego lub jeżeli kaszlowi towarzyszy wysoka temperatura ciała, wysypka skórna albo utrzymujący się ból głowy, należy zweryfikować przyczynę kaszlu.

Nadużywanie produktów leczniczych zawierających kodeinę (stosowanie dłuższe niż zalecane i (lub) w dawkach większych niż zalecane) może prowadzić do fizycznego, jak i psychicznego uzależnienia. Po nagłym zakończeniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne.

U osób uprawiających sport produkt leczniczy może powodować pozytywny wynik testów antydopingowych.

Ze względu na zawartość propylu parahydroksybenzoesanu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ze względu na zawartość sodu benzoesanu, produkt leczniczy powoduje niewielkiego stopnia podrażnienie błon śluzowych.

Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. 10 ml produktu zawiera6 gsacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.


Przyjmowanie leku Thiocodin w czasie ciąży

Nie stosować u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.