Tersilat (Terbinafine-APC) interakcje ulotka aerozol na skórę, roztwór 0,01 g/g 1 but. po 30 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Tersilat (Terbinafine-APC) aerozol na skórę, roztwór | 0,01 g/g | 1 but. po 30 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Terbinafini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: SUN-FARM SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Tersilat (Terbinafine-APC)?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Tersilat (Terbinafine-APC)

Kiedy stosujemy lek Tersilat (Terbinafine-APC)?

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej) wywołane przez dermatofity. Łupież pstry.


Jaki jest skład leku Tersilat (Terbinafine-APC)?

1 g roztworu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafmi hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tersilat (Terbinafine-APC)?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Tersilat (Terbinafine-APC) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Może wystąpić zaczerwienienie, świąd, pieczenie, objawy podrażnienia skóry w miejscach pokrytych produktem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, leczenie należy przerwać.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl @urpl.gov.pl


Tersilat (Terbinafine-APC) - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Terbinafine-APC należy stosować raz lub dwa razy na dobę, w zależności od wskazania.

Czas trwania leczenia i częstość stosowania produktu:

Grzybica stóp (Tinea pedis): raz na dobę przez 1 tydzień

Grzybica fałdów skórnych (Tinea cruris): raz na dobę przez 1 tydzień

Grzybica skóry gładkiej (Tinea corporis): raz na dobę przez 1 tydzień

Łupież pstry (Pityriasis versicolor): dwa razy na dobę przez 1 tydzień

Objawy kliniczne ustępują zazwyczaj w ciągu kilku dni. Nieregularne stosowanie produktu lub przedwczesne przerwanie leczenia niesie ze sobą ryzyko nawrotu choroby.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących, iż leczenie pacjentów w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania, oraz że u tych chorych mogą się pojawiać działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Terbinafine-APC u dzieci, ponieważ nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowania w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Podanie na skórę.

Przed nałożeniem produktu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on nanoszony. Na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice nanieść cienką warstwę produktu, tak aby pokryć je w całości.


Tersilat (Terbinafine-APC) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Terbinafine-APC powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z uszkodzeniami skóry w miejscach, które mogą zostać podrażnione przez zawarty w produkcie alkohol.

Terbinafine-APC jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Produkt może powodować podrażnienie oczu. Nie powinien być stosowany w obrębie twarzy. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.

W razie przypadkowej inhalacji produktem, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy.

Terbinafine-APC należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry.


Przyjmowanie leku Tersilat (Terbinafine-APC) w czasie ciąży

Ciąża

Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, w okresie ciąży nie należy stosować produktu leczniczego Terbinafine-APC, chyba że korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i dziecka. Badania toksycznego oddziaływania terbinafiny na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały jej szkodliwego działania.

Karmienie piersią

Produktu leczniczego Terbinafine-APC nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Terbinafina przenika do mleka kobiecego. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym skóry piersi.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty przeciwgrzybicze

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwgrzybicze w postaci kremu, pudru, sprayu, pianki, lakieru, maści itp. do stosowania na skórę i paznokcie.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.