Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Tamsudil kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 25 , 13

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Tamsudil cena

25,13

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Tamsudil?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Tamsudil

Kiedy stosujemy lek Tamsudil?

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms - LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).Jaki jest skład leku Tamsudil?

Jedna kapsułka zawiera 0,4 mg Tamsulosini hydrochloridum (tamsulosyny chlorowodorku).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tamsudil?

Nadwrażliwość na chlorowodorek tamsulosyny (łącznie z obrzękiem naczynioruchowym wywołanym działaniem leku) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi obserwowane w przeszłości (hipotonia ortostatyczna w wywiadzie).

Ciężka niewydolność wątroby.


Tamsudil – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

 

Często

(> 1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(> 1/1 000, < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000, < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy

bóle głowy

omdlenia

 

Zaburzenia serca

 

palpitacje

   

Zaburzenia naczyniowe

 

niedociśnienie ortostatyczne

   

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

zapalenie błony śluzowej nosa

   

Zaburzenia żołądka i jelit

 

zaparcia, biegunka, nudności, wymioty

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka, świąd, pokrzywka

obrzęk naczynioruchowy

zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia wytrysku

   

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

astenia

   

W okresie po wprowadzeniu do obrotu, z leczeniem tamsulosyną powiązano sytuację zwężenia źrenicy w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy, znaną jako śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS) (patrz także punkt 4.4).

Poza działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem tamsulosyny wymienionymi powyżej, po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano także występowanie migotania przedsionków, arytmii, tachykardii i duszności. Częstość tych działań i rola tamsulosyny w ich powstawaniu nie może być jednoznacznie określona, ponieważ te spontanicznie zgłaszane działania niepożądane pochodziły z całego świata po wprowadzeniu produktu do obrotu.


Tamsudil – dawkowanie leku

Jedna kapsułka na dobę, po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w pozycji siedzącej lub stojącej (nie na leżąco).

Kapsułek nie należy przełamywać ani rozrywać, ponieważ może to mieć wpływ na uwalnianie czynnego składnika o długim działaniu.


Tamsudil – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie tamsulosyny może spowodowaćobniżenie ciśnienia tętniczego krwi, co w rzadkich przypadkach może być przyczyną omdleń. W przypadku zaobserwowania początkowych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, osłabienie) pacjent powinien usiąść lub położyć się, do czasu ustąpienia tych objawów.

Przed rozpoczęciem leczenia tamsulosynąpacjenta należy zbadać w celu wykluczenia innych schorzeń, które mogą powodować objawy podobne do objawów BPH. Gruczoł krokowy należy zbadać per rectum i, jeśli istnieją wskazania, oznaczać u pacjenta stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (ang. prostate-specific antigen - PSA) przed rozpoczęciem leczenia oraz systematycznie w trakcie jego trwania.

Leczenie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10ml/min) należy prowadzić z zachowaniem ostrożności ze względu na brak badań w tej grupie chorych.

Podczas stosowania tamsulosyny rzadko opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego.

W razie wystąpienia obrzęku należy niezwłocznie przerwać leczenie, pacjenta poddać obserwacji aż do czasu ustąpienia obrzęku i nie podawać powtórnie tamsulosyny.

U niektórych pacjentów w trakcie lub po leczeniu tamsulosyną, podczas zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy obserwowano wystąpienie śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome – IFIS, odmiana zespołu małej źrenicy). IFIS może prowadzić do nasilonych komplikacji w przebiegu operacji. Nie zaleca się

rozpoczynania leczenia tamsulosyną u pacjentów, dla których planowany jest zabieg usunięcia zaćmy.

Na podstawie niepotwierdzonych danych uważa się, że pomocne jest przerwanie stosowania tamsulosyny na 1‑2 tygodnie przed zabiegiem usunięcia zaćmy, jednak nie określono jeszcze korzyści i wymaganego okresu przerwania leczenia przed zabiegiem usunięcia zaćmy.

W trakcie oceny przedoperacyjnej, zespół chirurgów i okulistów wykonujący zabieg usunięcia zaćmy powinien ustalić, czy pacjent zakwalifikowany do zabiegu usunięcia zaćmy

jest lub był leczony tamsulosyną, aby zapewnić dostępność odpowiednich środków do opanowania IFIS podczas zabiegu chirurgicznego.


Przyjmowanie leku Tamsudil w czasie ciąży

Preparat Tamsudil jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn.


Zamienniki leku Tamsudil

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 21 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 8,51 zł.

Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

16,62 zł


Tamsudil interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsudil

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

17,13 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

17,64 zł


Omsal 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Omsal 0,4mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+ | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

17,75 zł


Tamsugen 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Tamsugen 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

18,21 zł


Urostad 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Urostad 0,4mg

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

22,24 zł


Symlosin SR interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Symlosin SR

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,04 zł


Bazetham Retard interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Bazetham Retard

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,16 zł


Fokusin interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Fokusin

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,17 zł


Omsal 0,4mg interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Omsal 0,4mg

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,27 zł


Tanyz ERAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Tanyz ERAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,27 zł


Uprox XR interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Uprox XR

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,40 zł


Adatam interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Adatam

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,44 zł


Uprox interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Uprox

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,44 zł


Tanyz interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Tanyz

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

24,78 zł


Prostamnic interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Prostamnic

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

25,13 zł


Apo-Tamis interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde 0,4 mg 30 kaps.

Apo-Tamis

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu twarde | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

25,24 zł


Ranlosin interakcje ulotka kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Ranlosin

kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

25,29 zł


TamisPRAS interakcje ulotka tabletki o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

TamisPRAS

tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

25,30 zł


Omnic 0,4 interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 0,4 mg 30 kaps.

Omnic 0,4

kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 kaps.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

25,36 zł


Omnic Ocas 0,4 interakcje ulotka tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 0,4 mg 30 tabl.

Omnic Ocas 0,4

tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 0,4 mg | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

25,69 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki urologiczne

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w leczeniu chorób układu moczowego, w tym zaburzeń nietrzymania moczu oraz leki przeciwbakteryjne stosowane w zakażeniach dróg moczowych, a także w leczeniu chorób męskich narządów płciowych, w tym zaburzeń erekcji oraz w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 8257703

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.