Dostępny w ponad połowie aptek

 

Tabex tabletki powlekane | 1,5 mg | 100 tabl. | 5 blist.po 20 szt.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Cytisinum
Podmiot odpowiedzialny: SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Tabex

Kiedy stosujemy lek Tabex?

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu leczniczego Tabex pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku Tabex jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.


Jaki jest skład leku Tabex?

Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Jedna tabletka powlekana zawiera 28 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Tabex?

Tabex jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, jak również w przypadku:  niestabilnej dławicy piersiowej,

- przebytego niedawno zawału serca,

- klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,  niedawno przebytego udaru mózgu,  w okresie ciąży i karmienia piersią.


Tabex – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Badania kliniczne i dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu wskazują na dobrą tolerancję produktu. Odsetek pacjentów, którzy przerywali leczenie cytyzyną z powodu działań niepożądanych, wynosił 6-15,5% i w badaniach kontrolowanych był porównywalny do odsetka pacjentów przerywających leczenie w grupie otrzymującej placebo. Zwykle obserwowano łagodne do umiarkowanych działania niepożądane, dotyczące najczęściej układu pokarmowego. Większość z nich występowała głównie w początkowym okresie terapii i ustępowała wraz z jej trwaniem. Objawy te mogły być również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu, a nie leczenia preparatem Tabex.

Poniżej przedstawiono zestawienie działań niepożądanych, pogrupowanych ze względu na klasyfikację układów i narządów oraz częstość ich występowania u pacjentów w badaniach klinicznych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: męczliwość (7%), złe samopoczucie (1%), zmęczenie (< 1%)

Zaburzenia oka: łzawienie (< 1%)

Zaburzenia serca: przyspieszenie akcji serca (< 1%-14%), zwolnienie akcji serca (1%)

Zaburzenia naczyniowe: zwyżki ciśnienia tętniczego (7%)

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy (< 1%-17%), zawroty głowy (2-4%), uczucie ciężkości głowy (< 1%), rozdrażnienie (36%), zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne sny, koszmary) (1%-21%), zmiany nastroju (15%), lęk (11%), trudności w koncentracji (1%-6%), osłabienie popędu płciowego (< 1%)

Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej (35%), bóle brzucha (głównie w nadbrzuszu)(0-20%), nudności (1%-11,5%), wymioty (< 1%-4%), zmiany smaku (1%-4%), zaparcie (< 1%-8%), biegunka (2%), wzdęcia (1%), pieczenie języka (1%), zgaga (< 1%-2%), nadmierne ślinienie (< 1%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmiana apetytu (głównie zwiększenie) (47%), przyrost masy ciała (21%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność (< 1%), wzmożone odkrztuszanie (< 1%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśniowe (< 1%-10%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka (2%), wzmożona potliwość (< 1%), zmniejszenie elastyczności skóry (< 1%)

Badania diagnostyczne: wzrost aktywności aminotransferaz (< 1%).


Tabex - dawkowanie leku

Jedno opakowanie preparatu Tabex (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię. Czas leczenia to 25 dni.

Tabex należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym schematem.

Od 1. do 3. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 2 godziny (6 tabletek na dobę).

Od 4. do 12. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 2,5 godziny (5 tabletek na dobę).

Od 13. do 16. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 3 godziny (4 tabletki na dobę).

Od 17. do 20. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 5 godzin (3 tabletki na dobę). Od 21. do 25. dnia należy przyjmować 1-2 tabletki na dobę.

Osoba paląca powinna definitywnie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.


Tabex – jakie środki ostrożności należy zachować?

Tabex powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia tytoniu. Pacjent powinien wiedzieć, że przyjmowanie preparatu Tabex i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do wzmożenia działań niepożądanych nikotyny. Tabex należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic i innych chorób naczyń obwodowych, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania preparatu Tabex u dzieci poniżej 18. roku życia i pacjentów w podeszłym wieku powyżej 65. roku życia.

Jedna tabletka preparatu Tabex zawiera 28 mg laktozy i dlatego lek nie powinien być stosowany przez pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Tabex w czasie ciąży

Produkt Tabex jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz punkt 4.3).


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Decyzje i komunikaty GIF

W ciągu ostatnich 8 miesięcy wycofano z obrotu opakowania następujących serii:

  •   numer serii: 41120, data ważności: 11.2022
  •   numer serii: 10521, data ważności: 05.2023
  •   numer serii: 31120, data ważności: 11.2022

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.