Trudno dostępny w aptekach

 

Sympramol tabletki drażowane | 0,05 g | 90 tabl.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Opipramoli dihydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: SYMPHAR SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Sympramol?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Sympramol

Kiedy stosujemy lek Sympramol?

Zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia występujące pod postacią somatyczną.Jaki jest skład leku Sympramol?

Jedna tabletka drażowana zawiera 50 mg dichlorowodorku opipramolu.

Substancje pomocnicze:

laktoza 45,6 mg, sacharoza 81,3 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Sympramol?

- Nadwrażliwość na dichlorowodorek opipramolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

- Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi i psychotropowymi.

- Ostre zatrzymanie moczu. ? Ostre delirium.

- Nieleczona jaskra z wąskim kątem przesączania.

- Rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu.

- Niedrożność jelita porażenna.

- Wcześniej istniejący blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub rozproszone nadkomorowe i komorowe zaburzenia przewodzenia.

- Jednoczesne stosowanie opipramolu z inhibitorami MAO (patrz punkt 4.5).


Sympramol – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często (?1/10)

Często (?1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (?1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (?1/10 000)

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Zmiany morfologii krwi, szczególnie leukopenia

Agranulocytoza

Zaburzenia układu nerwowego

Szczególnie na początku leczenia - zmęczenie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie zatkanego nosa

Zawroty głowy, senność, zaburzenia oddawania moczu, zaburzenia akomodacji, drżenie, zwiększenie masy ciała, odczucie pragnienia

Stany pobudzenia, bóle głowy, parestezje, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku: stany splątania i delirium, zwłaszcza po nagłym odstawieniu lub długotrwałym stosowaniu dużych dawek opipramolu; pobudzenie, pocenie się, zaburzenia snu

Mózgowe napady drgawkowe, zaburzenia motoryczne (akatyzja, dyskinezy), ataksja, polineuropatie,

nagła jaskra, stany lękowe

Zaburzenia serca

Szczególnie na początku leczenia - niedociśnienie i ortostatyczne spadki ciśnienia

Tachykardia, palpitacje

Stany zapaści, zaburzenia przewodzenia, nasilenie istniejącej niewydolności serca

 

Zaburzenia żołądka

i jelit

 

Zaparcia

Zaburzenia żołądkowojelitowe, zaburzenia smaku, niedrożność jelit porażenna, szczególnie po nagłym odstawieniu opipramolu lub długotrwałym leczeniu dużymi dawkami: nudności, wymioty

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Okresowo zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

 

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, po długotrwałym leczeniu żółtaczka i przewlekłe uszkodzenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Skórne reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka)

Obrzęki

Wypadanie włosów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Zatrzymanie moczu

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Zaburzenia ejakulacji, zaburzenia erekcji

Mlekotok

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.


Sympramol – dawkowanie leku

Leczenie musi zawsze przebiegać pod nadzorem lekarza.

Zwykle u dorosłych dawka wynosi 50 mg dichlorowodorku opipramolu rano i w południe oraz 100 mg dichlorowodorku opipramolu wieczorem.

W zależności od skuteczności i tolerancji leku przez pacjenta, dawkę można zmniejszyć do 50-100 mg dichlorowodorku opipramolu i podawać raz na dobę, najlepiej na noc, lub dawkę można zwiększyć do

100 mg dichlorowodorku opipramolu i podawać do trzech razy na dobę.

Dzieciom powyżej 6 lat podaje się 3 mg dichlorowodorku opipramolu na kilogram masy ciała. Ponieważ doświadczenie w stosowaniu opipramolu u dzieci jest niewielkie, to zalecenie dotyczące dawkowania należy traktować tylko jako wskazówkę.

Sympramol 50 mg tabletki drażowane należy przyjmować z płynem (wodą, sokiem owocowym).

Efekt działania opipramolu nie pojawia się natychmiast, a zmiany nastroju postępują stopniowo, dlatego produkt leczniczy powinien być stosowany regularnie przez co najmniej 2 tygodnie. Zalecany średni czas leczenia wynosi od 1 do 2 miesięcy.


Sympramol – jakie środki ostrożności należy zachować?

Dopuszcza się stosowanie u pacjentów z wcześniej istniejącym blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia lub innymi zaburzeniami przewodzenia tylko pod warunkiem częstego wykonywania badania EKG (w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego wyższego stopnia patrz punkt 4.3.).

Bardzo rzadko mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi (neutropenia, agranulocytoza), dlatego podczas leczenia opipramolem należy kontrolować morfologię krwi, szczególnie, gdy u pacjenta wystąpi gorączka, infekcje grypopodobne czy ból gardła.

Opipramol może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje opóźnione. Jeżeli wystąpią reakcje alergiczne skóry, leczenie opipramolem należy zakończyć.

Podczas długotrwałego leczenia zaleca się, aby badać czynność wątroby.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nietolerancją fruktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Sympramol w czasie ciąży

Ciąża Nie ma danych dotyczących działania opipramolu u kobiet w ciąży.

Płodność

Badania na zwierzętach nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących szkodliwego działania opipramolu na rozwój zarodkowy lub płodność (patrz punkt 5.3). Kobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, można podawać opipramol tylko wtedy, kiedy jest to bezwzględnie wskazane.

Karmienie piersią Opipramol nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna w niewielkich ilościach przenika do mleka. Jeśli stosowanie opipramolu jest bezwzględnie wskazane, należy zaprzestać karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Sympramol

Inne

Posiłki bogate w tłuszcze zwiększają wchłanianie opipramolu z przewodu pokarmowego i jego stężenie we krwi, a tym samym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W czasie trwania terapii i przyjmowania leku należy ograniczyć spożywanie tłustych pokarmów (smażone jaja, smalec, bekon, masło, pełnotłuste mleko itp.). Zioła mogą nasilać lub osłabiać działanie leku. Dziurawiec zwyczajny w interakcji z opipramolem indukuje enzymy wątrobowe i w konsekwencji zmniejsza stężenie leku we krwi. Nie należy popijać leku ziołami w szczególności zielem dziurawca zwyczajnego, a także pić ziół przez godzinę przed i przez dwie godziny po przyjęciu leku. Podczas leczenia opipramolem pacjenci powinni ograniczyć spożywanie żywności będącej źródłem azotanów (warzywa szklarniowe sprzedawane wczesną wiosną, np.: sałata, rzodkiewki, marchew, ogórki, szpinak, kalarepa, kalafiory, kapusta, buraki ćwikłowe, a także przetwory mięsne i wędliny konserwowane azotanami).

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Sympramol

Alkohol

Spożywanie alkoholu podczas leczenia może powodować nadmierną senność. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.