Trudno dostępny w aptekach

 

Sustonit tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 6,5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

od 0 , 00  do 8 , 30

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Glyceroli trinitras
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Sustonit cena

8,30

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Sustonit

Kiedy stosujemy lek Sustonit?

Zapobieganie bólom wieńcowym w stabilnej dławicy piersiowej.


Jaki jest skład leku Sustonit?

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 6.5 mg glicerolu triazotanu (Glyceroli tri ni tras).

Produkt zawiera laktozę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Sustonit?

? Nadwrażliwość na glicerolu triazotan, inne azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

? Ciężka niedokrwistość.

? Uraz głowy.

? Udar krwotoczny mózgu.

? Jaskra.


Sustonit – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzeni a naczyniowe: niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia.

Zaburzenia układu nerwowego:

ból i zawroty głowy (występują w początkowym okresie przyjmowania produktu i zwykle przemijają lub słabną w przebiegu leczenia); osłabienie, niepokój.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, zaczerwienienie twarzy, bladość lub zaczerwienienie skóry.

Zaburzenia serca: tachykardia.


Sustonit - dawkowanie leku

Indywidualnie, zależnie od stanu i reakcji pacjenta, zwykle 1 tabletka (6,5 mg) do 2 tabletek (13 mg) 2 razy na dobę.

Zaleca się stosowanie tzw. dawkowania niesymetrycznego, tzn. 2 razy na dobę z odstępem 8-godzinnym (np. o godzinie 8.00 i o 16.00). Dłuższa przerwa powinna przypadać na okres małej aktywności fizycznej oraz na porę. w której dolegliwości są zwykle niewielkie. Tabletek nie należy rozgryzać i rozkruszać. Połykać w całości.

Uwaga: produkt nie nadaje się do przerywania napadu bólu wieńcowego.


Sustonit – jakie środki ostrożności należy zachować?

Stosowanie glicerolu triazotanu (nitrogliceryny) należy rozważyć u pacjentów z:

? kardiomiopatią przerostową, ponieważ mogą nasilić się objawy dławicy piersiowej;

? niedociśnieniem, szczególnie jeśli ciśnienie skurczowe jest niskie, ponieważ może dojść do obniżenia ciśnienia tętniczego z bradykardią oraz mogą nasilić się objawy dławicy piersiowej;

? wczesnym okresem pozawałowym, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia niedociśnienia, tachykardii oraz pogłębienia się stanu niedokrwienia mięśnia sercowego;

? nadczynnością tarczycy;

? ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ wzrasta ryzyko wystąpienia methemoglobinemii;

? nadmierną czynnością skurczową żołądka lub z zespołem złego wchłaniania.

Produkt należy odstawiać ostrożnie i stopniowo, aby uniknąć nasilenia objawów choroby niedokrwiennej serca.

U pacjentów w wieku podeszłym azotany mogą powodować niedociśnienie ortostatyczne. Wystąpienie niedociśnienia może być objawem przedawkowania azotanów. W takim przypadku należy jak najszybciej zmodyfikować dawkowanie.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nic powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Sustonit w czasie ciąży

Wpływ glicerolu triazotanu na płód nie jest znany. Produkt może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Nie wiadomo, czy glicerolu triazotan przenika do mleka kobiecego.

Podczas stosowania produktu w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Sustonit

Alkohol

Alkohol nasila działanie nitrogliceryny powodując rozszerzenie naczyń i obniżenie ciśnienia tętniczego skutkujące zawrotami głowy, osłabieniem, możliwością omdlenia, a nawet zapaścią. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy

  • Leki nasercowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w chorobach serca.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.