Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Stymen tabletki | 0,01 g | 60 tabl. | 4 blist.po 15szt.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Prasteronum
Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Stymen?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Stymen

Kiedy stosujemy lek Stymen?

Uzupełnienie niedoborów dehydroepiandrosteronu (DHEA) u mężczyzn z potwierdzonym laboratoryjnie niedoborem DHEA.


Jaki jest skład leku Stymen?

Jedna tabletka zawiera 10 mg prasteronu ( Prasteronum) .

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna tabletka zawiera ok. 100 mg laktozy jednowodnej.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Stymen?

-Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-Ciężka niewydolność wątroby i nerek

-Przerost i rak gruczołu krokowego

-Rak sutka u mężczyzn i inne nowotwory

-Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci.


Stymen – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z klasyfikacją układów i częstością występowania, określaną następująco:

Bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: nudności, wymioty 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: hepatomegalia, zapalenie wątroby

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zwiększenie apetytu, retencja wody i soli, hiperkalcemia 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: powiększenie gruczołu krokowego, ginekomastia 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: objawy trądziku, zmiany łojotokowe w skórze, łysienie kątowe typu męskiego 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: niskie brzmienie głosu

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: zaburzenia psychiczne (objawy manii).

Prawdopodobieństwo ich wystąpienia może wzrastać, gdy lek stosowany jest w wyższych niż zalecane dobowych dawkach przez dłuższy okres czasu. Stymen w zalecanych dawkach jest na ogół dobrze tolerowany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl


Stymen - dawkowanie leku

Podanie doustne.

Dawkowanie należy dostosować do stężenia DHEA w surowicy oraz skuteczności leczenia. U mężczyzn niedobory DHEA nasilają się z wiekiem.

Zalecana dawka początkowa u mężczyzn wynosi 10 mg/dobę, dawka maksymalna 50 mg/dobę. Początkową dawkę należy stopniowo zwiększać (10 mg/dobę co 2 tygodnie) do czasu uzyskania pożądanych działań terapeutycznych. 

W przypadku długotrwałego stosowania dawek większych niż 50 mg u mężczyzn należy oznaczać stężenie hormonu w surowicy i odpowiednio często wykonywać badania lekarskie. 

Produkt leczniczy jest przeznaczony do długotrwałego stosowania, skutki działania są widoczne po kilku tygodniach stosowania.

Należy go stosować jeden raz na dobę, rano, zgodnie z naturalnym rytmem wydzielania DHEA. Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku, w celu ułatwienia wchłaniania.

Dzieci

Nie należy stosować produktu leczniczego u dzieci.

Niewydolność nerek

Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Niewydolność wątroby

Nie należy stosować produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.


Stymen – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy należy przyjmować rano, zgodnie z naturalnym cyklem syntezy i wydzielania hormonu DHEA.Nie przekraczać zalecanej dawki.

Zmiana dawki, w szczególności zwiększenie dawki, wymaga zawsze porozumienia z lekarzem. Nie należy stosować produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi androgeny. Decyzję o zastosowaniu DHEA w zmniejszeniu dolegliwości związanych z andropauzą należy podejmować po wnikliwej analizie korzyści i możliwych zagrożeń związanych z leczeniem i z zaleceniem przestrzegania dyscypliny terapeutycznej. W monitorowaniu terapii należy uwzględnić szereg parametrów klinicznych i biochemicznych, takich jak: stan psychiczny (witalność, samopoczucie, potencja), stan somatyczny (masa ciała, rozkład tkanki tłuszczowej, stan tkanki mięśniowej), stężenia hormonów (LH – hormon luteinizujący, FSH – hormon folikulotropowy, wolny testosteron, prolaktyna), u mężczyzn stężenie fosfatazy kwaśnej (PSA), stan gruczołu krokowego, stan kośćca (badanie densytometryczne), wartości ciśnienia tętniczego, badanie biochemiczne (morfologia, hematokryt, stężenie glukozy, sodu, potasu, wapnia, fosforu, aktywność enzymów wątrobowych oraz lipidogram).

Pacjenci w wieku poniżej 40 lat nie powinni stosować produktu leczniczego.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Stymen w czasie ciąży

Produkt leczniczy jest przeznaczony dla mężczyzn. Nie powinien być stosowany u kobiet, szczególnie w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

W badaniach u zwierząt i ludzi androgeny wywierają działanie teratogenne, zaburzenia rozwoju narządów moczowo-płciowych oraz wirylizację płodów żeńskich. W przypadku stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać leczenie.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty działające na układ moczowy

    W tej kategorii znajdziesz produkty stosowane w zakażeniach dróg moczowych oraz pomocne w zapobieganiu problemom z układem moczowym. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, ziół itp.

  • Produkty poprawiające libido

    W tej kategorii znajdziesz produkty o działaniu poprawiającym sprawność seksualną. Dostępne w postaci w postaci tabletek, kapsułek, żeli intymnych itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.