Storvas CRT interakcje ulotka tabletki powlekane 0,06 g 30 tabl. | blist.OPA/Al/PVC/Al

Trudno dostępny w aptekach

 

Storvas CRT tabletki powlekane | 0,06 g | 30 tabl. | blist.OPA/Al/PVC/Al

od 0 , 00  do 21 , 47

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Atorvastatinum
Podmiot odpowiedzialny: RANBAXY POLAND SP. Z O.O.

Storvas CRT cena

21,47

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Storvas CRT?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Storvas CRT

Storvas CRT - działanie leku

Storvas CRT należy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie. 
Storvas CRT jest stosowany do zmniejszenia stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy, we krwi, gdy sama dieta ubogotłuszczowa i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Storvas CRT może także być stosowany w celu zmniejszenia ryzyka chorób serca, nawet wówczas, gdy stężenie cholesterolu jest prawidłowe. Podczas leczenia należy kontynuować standardową dietę o zmniejszonej zawartości cholesterolu.

Jaki jest skład leku Storvas CRT?

Co zawiera lek Storvas CRT 
Substancją czynną leku jest atorwastatyna (w postaci atorwastatyny wapniowej trójwodnej). 
Każda tabletka powlekana zawiera 30 mg lub 60 mg atorwastatyny. 

Pozostałe składniki to: 
rdzeń tabletki: 
wapnia węglan, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian, symetykon, emulsja 30%, wosk Candelilla 
otoczka: 
Opadry YS-1-7040 White [hypromeloza, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), talk]

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Storvas CRT?

Kiedy nie stosować leku Storvas CRT:
- jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę, lub jakikolwiek inny podobny lek (stosowany w celu zmniejszenia stężenia lipidów we krwi) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; 
- jeśli u pacjenta występują lub występowały choroby wątroby; 
- jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby; 
- u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży; 
- u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę; 
- u kobiet karmiących piersią; 
- jeśli pacjent jednocześnie stosuje glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C

Storvas CRT – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Możliwe działania niepożądane 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych lub objawów, powinien on przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego w najbliższym szpitalu. 

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów): 
- ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy, języka i gardła, który może powodować duże trudności w oddychaniu; 
- ciężka choroba objawiająca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, genitaliów oraz gorączką. Wysypka z różowo-czerwonymi plamami (szczególnie na dłoniach lub stopach), które mogą się złuszczać; 
- osłabienie mięśni, tkliwość, ból, zerwanie mięśnia lub czerwonobrunatne zabarwienie moczu, szczególnie jeśli jednocześnie występuje złe samopoczucie lub wysoka gorączka, może to być spowodowane przez rozpad mięśni prążkowanych (rabdomiolizę), który może zagrażać życiu i powodować uszkodzenie nerek. Rozpad mięśni prążkowanych nie zawsze ustępuje, nawet jeśli pacjent zaprzestanie stosowania atorwastatyny, może on również zagrażać życiu i powodować problemy z nerkami. 

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): 
- Jeśli u pacjenta wystąpi niespodziewane lub nietypowe krwawienie lub zasinienie, może to wskazywać na nieprawidłowości ze strony wątroby. Należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. 
- Zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia w obrębie stawów i wpływ na komórki krwi). 

Inne możliwe działania niepożądane: 
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów) obejmują: 
- zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa; 
- reakcje alergiczne; 
- zwiększenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi), zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi; 
- bóle głowy; 
- nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka; 
- bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców; 
- wyniki badań krwi wskazujące na nieprawidłową czynność wątroby. 

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów) obejmują: 
- jadłowstręt (utrata apetytu), przyrost masy ciała, zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi); 
- koszmary senne, bezsenność; 
- zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp, zmniejszenie wrażliwości na ból i dotyk, zmiana smaku, utrata pamięci; 
- nieostre widzenie; 
- dzwonienie w uszach i (lub) w głowie; 
- wymioty, odbijanie się, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki (powodujące ból brzucha); 
- zapalenie wątroby; 
- wysypka, świąd skóry, pokrzywka, wypadanie włosów; 
- ból szyi, zmęczenie mięśni; 
- zmęczenie, złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk zwłaszcza kostek, podwyższona temperatura; 
- obecność białych krwinek w badaniu moczu. 

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów) obejmują: 
- zaburzenia widzenia; 
- nieoczekiwane krwawienie lub zasinienia (siniaki); 
- zastój żółci (zażółcenie skóry i białek oczu); 
- zerwanie ścięgna. 

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) obejmują: 
- reakcje alergiczne - objawy mogą obejmować nagły świszczący oddech i ból w klatce piersiowej lub ucisk, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść; 
- utrata słuchu; 
- ginekomastia (powiększenie sutków u mężczyzn i kobiet). 

Działania niepożądane o nieznanej częstości: utrzymujące się osłabienie mięśni.

Inne możliwe działania niepożądane, zgłaszane w trakcie leczenia niektórymi statynami (lekami tego samego typu) obejmują: 
- zaburzenia seksualne; 
- depresja; 
- problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) spłycenie oddechu lub gorączka; 
- cukrzyca; prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby jest większe u pacjentów z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjentów z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem tętniczym. 

Podczas stosowania tego leku lekarz wykona odpowiednie badania u pacjenta. 

Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Storvas CRT - dawkowanie leku

Jak stosować lek Storvas CRT 
Przed rozpoczęciem terapii lekarz zaleci stosowanie diety o niskiej zawartości cholesterolu; dietę tę należy kontynuować podczas przyjmowania leku Storvas CRT. 

Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku Storvas CRT u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat lub starszych to 10 mg na dobę. Dawka ta w razie potrzeby może być zwiększana przez lekarza, aż do dawki odpowiedniej dla pacjenta. Lekarz dostosowuje dawkę leku w odstępach co najmniej 4 - tygodniowych. Maksymalna dawka leku Storvas CRT to 80 mg raz na dobę i 20 mg raz na dobę dla dzieci. 

Tabletki należy połykać w całości, popijając je wodą; mogą one być przyjmowane o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Należy jednak starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia. 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas przyjmowania leku Storvas CRT jest określany przez lekarza. 

W przypadku wrażenia, że działanie tego leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Storvas CRT 
W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek (więcej niż zazwyczaj stosowana dawka dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady. 

Pominięcie zastosowania leku Storvas CRT 
Jeżeli pacjent zapomni przyjąć lek, należy zastosować kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku Storvas CRT 
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Storvas CRT – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności 
Przed rozpoczęciem stosowania leku Storvas CRT należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 
- Jeśli pacjent przyjmuje lub w ciągu ostatnich 7 dni przyjmował kwas fusydowy (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu. Jednoczesne stosowanie kwasu fusydowego z lekiem Storvas CRT może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami (rabdomiolizy). 

Poniżej wymieniono przyczyny, z powodu których lek Storvas CRT może być nieodpowiedni dla pacjenta: 
- w przypadku wystąpienia udaru z krwawieniem do mózgu, lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru, 
- w przypadku problemów z nerkami, ? w przypadku niedoczynności tarczycy, 
- w przypadku powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni, bądź problemów z mięśniami w przeszłości, lub podobnych problemów u osób spokrewnionych, 
- w przypadku problemów z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami), 
- w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilościach, 
- w przypadku występowania chorób wątroby w przeszłości, 
- u pacjentów w wieku powyżej 70 lat. 

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Storvas CRT: 
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa. 

U pacjentów, których dotyczą którekolwiek z powyższych sytuacji, lekarz zleci wykonanie badania krwi przed rozpoczęciem leczenia lekiem Storvas CRT oraz w miarę możliwości podczas leczenia w celu monitorowania ryzyka działań niepożądanych dotyczących mięśni. Wiadomo, że ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących mięśni np. rabdomiolizy jest większe, gdy jednocześnie stosowane są pewne leki (patrz punkt „ Storvas CRT a inne leki”). 

Lekarza lub farmaceutę należy powiadomić także wtedy, gdy osłabienie mięśni utrzymuje się. W celu rozpoznania i leczenia tej dolegliwości konieczne może być wykonanie dodatkowych badań i przyjmowanie dodatkowych leków. 

W trakcie stosowania leku lekarz będzie dokładnie obserwował pacjenta pod kątem wystąpienia cukrzycy lub ryzyka wystąpienia cukrzycy. Pacjenci z wysokim stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, pacjenci z nadwagą oraz wysokim ciśnieniem tętniczym mogą być podatni na ryzyko wystąpienia cukrzycy.

Przyjmowanie leku Storvas CRT w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią 
- Stosowanie leku Storvas CRT przez kobiety w ciąży lub planujące zajść w ciążę jest przeciwwskazane. 
- Stosowanie leku Storvas CRT przez kobiety w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane, jeśli nie stosują one skutecznych metod zapobiegania ciąży. 
- Stosowanie leku Storvas CRT podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane. 

Bezpieczeństwo stosowania leku Storvas CRT w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią nie zostało udowodnione. 

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Zamienniki leku Storvas CRT

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników.

Apo-Atorva interakcje ulotka tabletki powlekane 0,06 g 30 tabl.

Apo-Atorva

tabletki powlekane | 0,06 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

21,57 zł


Atorvastatin Bluefish AB interakcje ulotka tabletki powlekane 0,06 g 30 tabl.

Atorvastatin Bluefish AB

tabletki powlekane | 0,06 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

21,60 zł


Atoris interakcje ulotka tabletki powlekane 0,06 g 30 tabl.

Atoris

tabletki powlekane | 0,06 g | 30 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

39,38 zł


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Storvas CRT

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm atorwastatyny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Storvas CRT

Alkohol

Należy zachować ostrożność podczas podawania atorwastatyny pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu, zwłaszcza z towarzyszącym upośledzeniem funkcji wątroby. Alkohol łącznie z substancją czynną zawartą w leku zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.