Trudno dostępny w aptekach

 

Starazolin RED (Oftophenazol) krople do oczu, roztwór | (5mg+0,25mg)/ml | 2 but. po 5 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Antazolini sulfas, Naphazolini nitras
Podmiot odpowiedzialny: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Starazolin RED (Oftophenazol)?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Starazolin RED (Oftophenazol)

Kiedy stosujemy lek Starazolin RED (Oftophenazol)?

Wskazania: Ostre stany zapalne spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu. Podrażnienia spojówek spowodowane stosowaniem soczewek kontaktowych, narażeniem na słońce, dymem papierosowym, kontaktem z wodą na pływalni itp.Jaki jest skład leku Starazolin RED (Oftophenazol)?

Skład i postać: 1 ml roztworu zawiera jako substancje czynne: 5 mg antazoliny siarczanu (Antazolini sulfas) oraz 0,25 mg nafazoliny azotanu (Naphazolini nitras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek, roztwór. Krople do oczu, roztwór. Bezbarwny lub lekko żółty, przezroczysty płyn.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Starazolin RED (Oftophenazol)?

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na antazoliny siarczan lub nafazoliny azotan lub na substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem. Nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne.


Starazolin RED (Oftophenazol) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane: Działania niepożądane zostały pogrupowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania. Częstość występowania określona jest następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu nerwowego: częstość nieznana - senność, ospałość, bóle i zawroty głowy. Zaburzenia oka: częstość nieznana - przemijające objawy dotyczące spojówki: pieczenie, świąd, zaburzenia widzenia oraz przekrwienie spojówki; ból oka. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego przekrwienia (efekt „z odbicia”). Brak poprawy lub nasilenie miejscowych zmian są wskazaniem do odstawienia leku. Zaburzenia naczyń: częstość nieznana zwiększenie ciśnienia tętniczego. Zaburzenia żołądka i jelit: częstość nieznana - nudności. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Starazolin RED (Oftophenazol) – dawkowanie leku

Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1-2 krople do worka spojówkowego, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach. Produkt leczniczy stosować do 3–4 razy na dobę. Leku nie należy stosować dłużej niż 3–5 dni. Sposób podawania. Podanie do oka. Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki. Po zakropleniu leku należy delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu należy delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1 do 2 minut kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec spływaniu kropli kanałami łzowymi do nosa i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.


Starazolin RED (Oftophenazol) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Produkt leczniczy przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego. Ponieważ nie można wykluczyć wchłonięcia z worka spojówkowego niewielkich ilości substancji czynnych produktu, należy zachować ostrożność i nie przekraczać zaleconego dawkowania w przypadku współistniejących chorób układu krążenia, nadczynności tarczycy, cukrzycy, w przeroście gruczołu krokowego oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów z przewlekłym zapaleniem spojówek, lek należy stosować krótkotrwale i tylko w przypadku zaostrzenia objawów. Stosowanie produktu powyżej 5 dni lub częściej niż co 3 godziny jest niewskazane z powodu ryzyka efektu „z odbicia” , prowadzącego wtórnie do nasilenia przekrwienia. Kontynuowanie stosowania produktu leczniczego zwiększa ryzyko wystąpienia zaczerwienienia oczu. Produkt leczniczy Starazolin RED zawiera benzalkoniowy chlorek jako środek konserwujący, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku, należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

BLOZ: 6732301

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów z dniem 1 września 2019 dostępne będą pod aresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.