Skinoren interakcje ulotka żel 0,15 g/g 30 g

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Skinoren żel | 0,15 g/g | 30 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum azelaicum
Producent: BAYER SP. Z O.O.Opis leku Skinoren

Wskazania

Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego skóry twarzy o słabym lub średnim nasileniu.Skład

1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego (Acidum azelaicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Działania niepożądane

W badaniach klinicznych zgłaszano tylko działania niepożądane związane ze stosowaniem na skórę. W większości przypadków objawy były łagodne lub umiarkowane. Częstość występowania niepożądanych objawów podrażnienia stopniowo zmniejszała się podczas leczenia.

W badaniach klinicznych najczęściej obserwowane działania niepożądane w miejscu podania to świąd, pieczenie, ból.

Częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych, wymienionych w poniższej tabeli została przedstawiona zgodnie z konwencją MedDRA.

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Trądzik

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

świąd, pieczenie, ból w miejscu podania

suchość, wysypka, parestezje w miejscu podania

rumień, łuszczenie skóry, uczucie ciepła, odbarwienie skóry

w miejscu podania

Po wprowadzeniu produktu do obrotu rzadko zgłaszano nadwrażliwość oraz pogorszenie objawów astmy (częstość nieznana) u pacjentów leczonych kwasem azelainowym.

Dzieci i młodzież

Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat

W 4 badaniach klinicznych II fazy i II/III fazy, całkowita częstość występowania działań niepożądanych, u włączonej w badanie młodzieży w wieku od 12 do 17 lat (120/383; 31%) stosującej Skinoren żel, była podobna do częstości występowania w grupie wiekowej od 12 do 17 lat (40%), w wieku 18 lat i powyżej (37%) i dla całkowitej populacji pacjentów (38%). To podobieństwo również odnosi się do grupy wiekowej od 12 do 20 lat (40%).


Dawkowanie

Produkt leczniczy Skinoren żel należy stosować wyłącznie na skórę.

Cienką warstwę produktu nanosić na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Produkt należy delikatnie wetrzeć. Pasek wyciśniętego z tubki produktu o długości około 2,5 cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na pokrycie skóry twarzy. Po nałożeniu produktu należy umyć ręce.

Przed zastosowaniem produktu Skinoren żel należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć. Można również użyć łagodnego preparatu przeznaczonego do oczyszczania skóry.

Bardzo istotne jest regularne stosowanie produktu Skinoren żel przez cały okres leczenia.

Czas leczenia produktem Skinoren żel jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia zmian chorobowych na skórze. Wyraźną porawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego stosowania produktu. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, należy stosować produkt regularnie przez kilka miesięcy.

W przypadku znacznego podrażnienia skóry (patrz punkt 4.8 ,,Działania niepożądane"), należy zmniejszyć ilość stosowanego produktu lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.

Dzieci i młodzież

Produkt stosować u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat) w leczeniu trądziku grudkowo-krostkowego. Dostosowanie dawki u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat nie jest konieczne.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leczenia trądziku grudkowokrostkowego u dzieci poniżej 12 lat.

W miejscu nałożenia produktu Skinoren żel nie należy stosować opatrunków okluzyjnych.

W przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów trądziku po miesiącu stosowania produktu leczniczego Skinoren żel, produkt należy odstawić i rozważyć zastosowanie innej metody leczenia.


Środki ostrożności

Skinoren żel jest przeznaczony tylko do stosowania miejscowego.

Skinoren żel zawiera substancje pomocnicze: kwas benzoesowy, który w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienia skóry.

Należy pouczyć pacjenta, że produkt powinien być stosowany ostrożnie, i ze należy unikać kontaktu produktu z oczami, ustami i błonami śluzowymi (patrz 5.3). W przypadku kontaktu produktu z oczami, ustami i błonami śluzowymi należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody. W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Po każdej aplikacji produktu Skinoren żel należy umyć ręce.


Przyjmowanie leku Skinoren w czasie ciąży

Ciąża

Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z miejscowo stosowanym kwasem azelainowym u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu kwasu azelainowego na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3 Dane przedkliniczne).

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania kwasu azelainowego kobietom w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy kwas azelainowy przenika do mleka matki in vivo. W badaniu dializy równowagi in vitro wykazano jednak, że może wystąpić jego przenikanie do mleka matki. Przenikanie kwasu azelainowego do mleka matki nie powinna spowodować istotnych zmian wartości wyjściowych stężenia kwasu azelainowego w mleku, ponieważ kwas azelainowy nie występuje w mleku w dużym stężeniu, a po zastosowaniu miejscowym wchłania się do organizmu w mniej niż 4% nie powodując zwiększenia ekspozycji na kwas azelainowy powyżej poziomu fizjologicznego.

Jednakże należy zachować ostrożność przepisując Skinoren żel karmiącym matkom.

Należy unikać kontaktu noworodka z leczoną skórą.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Preparaty na trądzik

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone dla osób z trądzikiem. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, ziół i ich mieszanek, kremu, żelu, emulsji, zawiesiny itp. do stosowania na skórę.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Skinoren - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

W miesiącach lipiec, sierpień, listopad zauważyliśmy największe ilości wyszukań dla produktu Skinoren. Najniższa ilość wyszukiwań dla tego preparatu została przez nas zaobserwowana w następujących miesiącach styczeń, czerwiec, październik . Pomiędzy tymi miesiącami różnica wynosi 35.00%.

Jaka jest dostępność leku Skinoren?

Mniejszość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wymieniony lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem trudno dostępnym na terenie Polski.

Czy Skinoren jest lekiem refundowanym?

Skinoren nie jest lekiem refundowanym.

Czy Skinoren jest lekiem na receptę?

Skinoren nie jest lekiem na receptę.


Skinoren opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: