Trudno dostępny w aptekach

 

Skinoren Rosacea (Finacea) żel | 0,15 g/g | 30 g | tuba

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acidum azelaicum
Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/S

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Czy wiesz, jak bezpiecznie zażywać ten lek?

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Skinoren Rosacea (Finacea)

Kiedy stosujemy lek Skinoren Rosacea (Finacea)?

Miejscowe leczenie trądziku różowatego grudkowo-krostkowego.


Jaki jest skład leku Skinoren Rosacea (Finacea)?

1 g żelu zawiera 150 mg (15%) kwasu azelainowego (Acidum azelaicum)

Substancje pomocnicze:

kwas benzoesowy 1 mg/g żelu

glikol propylenowy 120 mg/g żelu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Skinoren Rosacea (Finacea)?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, patrz punkt 6.1 –„Wykaz substancji pomocniczych”.


Skinoren Rosacea (Finacea) – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W badaniach klinicznych zgłaszano tylko działania niepożądane związane ze stosowaniem na skórę. W większości przypadków objawy były łagodne lub umiarkowane. Częstość występowania objawów podrażnienia stopniowo zmniejszała się podczas leczenia.

W badaniach klinicznych najczęściej obserwowane działania niepożądane w miejscu podania to świąd, pieczenie, ból.

Klasyfikacja układów i narządów MedRA

Bardzo często

(≥1/10)

Często

(≥1/100 i < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1000 i < 1/100)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Trądzik

Kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Pieczenie w miejscu podania

Ból w miejscu podania

Świąd w miejscu podania

Parestezje w miejscu podania

Suchość skóry w miejscu podania

Wysypka w miejscu podania

Obrzęk w miejscu podania

Uczucie dyskomfortu w miejscu podania

Rumień w miejscu podania

Pokrzywka w miejscu podania

Po wprowadzeniu produktu do obrotu rzadko zgłaszano nadwrażliwość.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym (częstość nie jest znana).

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych kwasem azelainowym w postaci żelu z powodu trądziku obserwowano zmianę zabarwienia w miejscu zastosowania, natomiast nie obserwowano ich u pacjentów leczonych z powodu trądziku różowatego, chociaż nie można tego wykluczyć (częstość nie jest znana).


Skinoren Rosacea (Finacea) - dawkowanie leku

Produkt leczniczy Finacea jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Produkt leczniczy Finacea należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wetrzeć w skórę.

Około 0,5 g (= 2,5 cm) żelu wystarcza na pokrycie całej powierzchni twarzy.

Przed zastosowaniem produktu leczniczego Finacea należy dokładnie oczyścić skórę wodą i wysuszyć. Można użyć łagodnego środka do mycia skóry.

Nie należy używać opatrunków okluzyjnych i opatrunków osłaniających. Po nałożeniu żelu należy umyć ręce.

Ważne jest regularne stosowanie produktu leczniczego Finacea przez cały okres leczenia.

Okres stosowania produktu leczniczego Finacea u poszczególnych pacjentów może się różnić i zależeć od nasilenia zmian na skórze. Zazwyczaj, wyraźna poprawa jest widoczna po 4 tygodniach leczenia. Aby uzyskać optymalne efekty, produkt Finacea można stosować przez kilka miesięcy, zgodnie z wynikiem klinicznym.

W przypadku braku poprawy po 2 miesiącach stosowania lub w przypadku zaostrzenia objawów trądziku różowatego, należy przerwać stosowanie produktu Finacea i rozważyć inne metody leczenia.

Jeśli wystąpi podrażnienie skóry (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”) należy zmniejszyć ilość lub ograniczyć częstość stosowania produktu leczniczego Finacea do jednego razu na dobę, aż do ustąpienia podrażnienia. W razie konieczności być może trzeba będzie czasowo przerwać leczenie na kilka dni.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Finacea nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leczenia trądziku różowatego.


Skinoren Rosacea (Finacea) – jakie środki ostrożności należy zachować?

Tylko do stosowania miejscowego.

Produkt leczniczy Finacea zawiera kwas benzoesowy, który działa łagodnie drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe oraz glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu produktu leczniczego z oczami, jamą ustną i innymi błonami śluzowymi, a pacjentów należy odpowiednio poinstruować (patrz punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”). W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami, jamą ustną lub błonami śluzowymi należy je przepłukać dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie oczu nie ustąpi, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem. Po każdym nałożeniu produktu leczniczego Finacea należy umyć ręce.

Ze względu na dużą wrażliwość skóry twarzy z trądzikem różowatym, podczas leczenia produktem leczniczym Finacea należy powstrzymać się od leczenia innymi produktami podawanymi miejscowo, a także od stosowania produktów do pielęgnacji skóry, które mogłyby wywołać miejscowe podrażnienie, takich jak mydła, preparaty do czyszczenia twarzy zawierające alkohol, nalewki lecznicze, środki ściągające oraz środki ścierające do czyszczenia skóry.


Przyjmowanie leku Skinoren Rosacea (Finacea) w czasie ciąży

Ciąża

Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z miejscowo stosowanym kwasem azelainowym u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3 „Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie”).

Należy zachować ostrożność przepisując kwas azelainowy kobietom w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy kwas azelainowy przenika do mleka matki in vivo. Jednak w badaniu in vitro metodą dializy równowagi (ang. equilibrium dialysis) wykazano, że lek może przenikać do mleka matki. Jednak dystrybucja kwasu azelainowego do mleka matki nie powinna powodować istotnych zmian w stosunku do wyjściowych wartości stężenia kwasu azelainowego w mleku, ponieważ kwas azelainowy nie kumuluje się w mleku, a jego wchłanianie po miejscowym zastosowaniu nie zwiększyło ekspozycji endogennej na lek powyżej stężenia fizjologicznego. Należy jednak zachować ostrożność przepisując lek matkom karmiącym piersią.

Ze względu na brak danych dotyczących możliwości wpływu tego leku na dziecko, niemowlęta nie mogą mieć styczności z leczoną skórą i (lub) piersią.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Preparaty na trądzik

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeznaczone dla osób z trądzikiem. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, ziół i ich mieszanek, kremu, żelu, emulsji, zawiesiny itp. do stosowania na skórę.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.