Pyralgina Sprint interakcje ulotka granulat do sporządzania roztworu doustnego 0,5 g/sasz. 6 sasz. po 1.168 g | granul.

Trudno dostępny w aptekach

 

Pyralgina Sprint granulat do sporządzania roztworu doustnego | 0,5 g/sasz. | 6 sasz. po 1.168 g | granul.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Metamizolum magnesicum
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Pyralgina Sprint?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Pyralgina Sprint

Pyralgina Sprint, 500 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Metamizolum magnesicum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Pyralgina Sprint ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.         Co to jest lek Pyralgina Sprint i w jakim celu się go stosuje

2.         Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyralgina Sprint

3.         Jak stosować lek Pyralgina Sprint

4.         Możliwe działania niepożądane

5.         Jak przechowywać lek Pyralgina Sprint

6.         Inne informacje

1. CO TO JEST LEK PYRALGINA SPRINTI W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Pyralgina Sprint należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Lek Pyralgina Sprint wskazany jest w leczeniu:

bólów różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych środków jest niewskazane lub nieskuteczne.

2.      INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PYRALGINA SPRINT

Kiedy nie stosować leku Pyralgina Sprint:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) nametamizol lub inne pochodne pirazolonu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Pyralgina Sprint;jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość)na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w szczególności objawiające się astmą, obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa;jeśli u pacjenta występują zmiany w obrazie morfologicznym krwi, takie jak zmniejszenie całkowitej liczby krwinek białych (leukopenia), lub pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów (agranulocytoza), lub niedokrwistość;jeśli u pacjenta występuje ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa;jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.;nie stosować z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon);

Nie stosować leku Pyralgina Sprint w ciąży i w okresie karmienia piersią!

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lekPyralgina Sprint:

gdy u pacjenta występuje skurczowe ciśnienie tętnicze krwi mniejsze niż 100 mm Hg lub niewydolność serca,jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek i (lub) wątroby,jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,gdy u pacjenta występuje astma oskrzelowa, w szczególności jeśli towarzyszy jej polipowate zapalenie błony śluzowej nosa i zatok

W przypadku konieczności długotrwałego stosowania leku lekarz zaleci wykonanie badań oceniających morfologię krwi, gdyż metamizol może powodować uszkodzenie szpiku kostnego.

Lek należy natychmiast odstawić i zgłosić się do lekarza w razie wystąpienia objawów agranulocytozy, np.:

podwyższonej temperatury ciała połączonej z dreszczami, bólem gardła, trudnościami w połykaniu i owrzodzeniami w jamie ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicy.

Ze względu na zagrożenie życia lek należy natychmiast odstawić i wezwać pomoc lekarską w razie wystąpienia objawów reakcji uczuleniowej (anafilaktycznej), np.:

obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychaniazmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywkaciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Jedna saszetka zawiera 0,04 wymiennika węglowodanowego.

Stosowanie leku Pyralgina Sprint z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Pyralgina Sprint można stosować z następującymi lekami i środkami spożywczymi wyłącznie po konsultacji z lekarzem:

leki przeciwzakrzepowe pochodne kumarynydoustne leki przeciwcukrzycowefenytoina (lek przeciwpadaczkowy)sulfonamidy przeciwbakteryjnecyklosporyna (lek obniżający odporność organizmu stosowany m.in. w zapobieganiu odrzucania przeszczepów)barbiturany (np. fenobarbital – lek stosowany m.in. w padaczce)inhibitory monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid – leki stosowane m.in. w depresji)chloropromazyna (lek stosowany m.in. w leczeniu schizofrenii)alkohol.

Stosowanie leku Pyralgina Sprint jest przeciwwskazane z następującymi lekami:

lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon).

Stosowanie leku Pyralgina Sprint z jedzeniem i piciem

Lek należy stosować podczas lub bezpośrednio po posiłkach.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią!

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Pyralgina Sprint

Lek zawiera barwnik żółcień pomarańczową, który u niektórych pacjentów może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK PYRALGINA SPRINT

Lek Pyralgina Sprint należy zawsze stosować zgodnie z poniższymi zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się lekarzem.

Zwykle stosuje się:

tylko u dorosłych

w bólach występujących sporadycznie i gorączce - jednorazowo od 500 mg do 1000 mg (od 1 do 2 saszetek).

Maksymalna jednorazowa dawka doustna wynosi 1 g (2 saszetki), maksymalna dawka dobowa 3 g (6 saszetek).

Leku nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Pyralgina Sprint w leczeniu bólu przewlekłego:

Pominiętą dawkę leku, należy zażyć tak szybko jak jest to możliwe.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyralgina Sprint:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pochodne pirazolonu w dużych dawkach działają pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Mogą wystąpić zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi; po przyjęciu bardzo dużych dawek opisywano zaburzenia świadomości, śpiączkę, drgawki toniczno-kloniczne.

Przedawkowanie leku może spowodować także bóle brzucha, wymioty, stwierdzano nadżerki błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, krwawienia i perforacje, uszkodzenie komórek wątroby, martwicę cewek nerkowych oraz alergiczny skurcz oskrzeli.

Niezależnie od dawki mogą wystąpić różnorodne klinicznie objawy nadwrażliwości, począwszy od zmian skórnych do wstrząsu anafilaktycznego. Zmiany skórne mogą wystąpić w postaci wysypki, pokrzywki, obrzęku, złuszczającego zapalenia, martwicy toksyczno-rozpływnej.

Opisywano także wystąpienie zaburzeń morfologii krwi jak np. uszkodzenie szpiku ze zmniejszeniem liczby krwinek białych (leukopenia), płytek krwi (małopłytkowość) lub niedokrwistością.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Pyralgina Sprint może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast odstawić lek i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią następujące ciężkie działania niepożądane:

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

ciężkie reakcje uczuleniowe (występują przeważnie w pierwszej godzinie po przyjęciu leku) wywołujące:obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować utrudnienie połykania lub oddychaniazmiany skórne i śluzówkowe, jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywkaciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Bardzo rzadko występujące działania niepożadane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów we krwi) objawiająca się:wysoką gorączką, dreszczamibólem gardła, trudnościami w połykaniu oraz stanami zapalnymi błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła, narządów płciowych i odbytnicypodwyższonym OBnie zawsze prawidłowymi wartościami hemoglobiny, erytrocytów i płytek krwi, choć najczęściej są one w normienieznacznie powiększonymi węzłami chłonnymi oraz śledzioną, choć najczęściej są bez zmian.

Pojedyncze doniesienia wskazują, że ryzyko wystąpienia agranulocytozy może się zwiększyć w przypadku przyjmowania metamizolu przez okres dłuższy niż jeden tydzień.

Inne działania niepożądane:

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

osutka polekowa (przemijająca wysypka różnego typu: grudkowa, plamista, krostkowa, rumieniowa)nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

zmiany skórne grudkowo-plamkoweleukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi)u pacjentów z zespołem astmy aspirynowej napad astmy.

Bardzo rzadko występujące działania niepożadane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

napad astmyzespół Stevens-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych)zespół Lyella (toksyczna martwica naskórka, zmiany rumieniowo-pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych układu oddechowego i pokarmowego)wstrząsmałopłytkowośćnagłe pogorszenie czynności nerek z białkomoczem, skąpomoczem lub bezmoczem włącznieostra niewydolność nerekśródmiąższowe zapalenie nerek.

Działania niepożądane, których częstość występowania nie została określona:

niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, uszkodzenie szpiku, niekiedy kończące się zgonemhemoliza krwinek (u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej)uszkodzenie wątrobybiegunka, wymioty, podrażnienie żołądka, nudności, bóle brzucha, suchość w ustachbóle i zawroty głowyczerwone zabarwienie moczu (na skutek wydalania nieszkodliwego metabolitu po zastosowaniu bardzo wysokich dawek metamizolu).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.      JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PYRALGINA SPRINT

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Pyralgina Sprint

Substancją czynną leku jest metamizol magnezowy. 1 saszetka zawiera 500 mg metamizolu magnezowego w postaci metamizolu magnezowego sześciowodnego.Inne składniki leku to mannitol, powidon K29/32, sacharyna sodowa, aromat pomarańczowy, żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Pyralgina Sprint i co zawiera opakowanie

Lek Pyralgina Sprint jest w postaci jednorodnego, koloru pomarańczowego, niezbrylonego granulatu o pomarańczowym smaku pakowanego w saszetki z folii typu papier-aluminium z natłoczoną na ciepło warstwą folii typu SURLYN umieszczone w pudełku tekturowym.

Opakowanie zawiera 6 saszetek po 1,168 g granulatu.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Wytwórca

Laboratorios Alcala Farma, S.L.

Ctra. M-300, km. 29,920

28802 Alcala de Henares (Madrid)

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 6

00-728 Warszawa

tel. 022 364 61 01

Data zatwierdzenia ulotki: 19.10.2010 r.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

kobieta zioła na cerę

Uroda

Jakie zioła na cerę wybrać?

Cera trądzikowa to problem estetyczny, z którym czasami niełatwo sobie poradzić. Zobacz, jakie zioła możesz zastosować, by poradzić sobie ze swoją cer...

zasypianie

Zdrowie

Najlepsze zioła na sen - top 5

jest wiele naturalnych sposobów pozwalających uporać się z bezsennością i problemami z zasypianiem. Jakie zioła na sen wybrać? Które tabletki na sen p...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.