Trudno dostępny w aptekach

 

Pronoran tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 0,05 g | 30 tabl. | 2 blist.po 15 szt.

od 0 , 00  do 25 , 93

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Piribedilum
Podmiot odpowiedzialny: LES LABORATOIRES SERVIER

Pronoran cena

25,93

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Pronoran?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Pronoran

Kiedy stosujemy lek Pronoran?

- Leczenie wspomagające przewlekłych zaburzeń czynności poznawczych i neurosensorycznych u osób w podeszłym wieku (oprócz choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia).

- Leczenie wspomagające chromania przestankowego w przebiegu miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych (faza 2).

- Leczenie objawów wynikających z niedokrwienia w okulistyce. - Leczenie choroby Parkinsona:

• w monoterapii (szczególnie postaci przebiegających z drżeniem);

• w leczeniu skojarzonym z lewodopą; od początku lub zastosowanym później, szczególnie w postaci przebiegającej z drżeniem.Jaki jest skład leku Pronoran?

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg pirybedylu (Piribedilum). Substancja pomocnicza: sacharoza w ilości 57,17 mg/tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Pronoran?

- Nadwrażliwość na pirybedyl lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. - Wstrząs sercowo-naczyniowy.

- Ostra faza zawału serca.

- Stosowanie w skojarzeniu z neuroleptykami (oprócz klozapiny), patrz punkt 4.5.


Pronoran – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podczas leczenia pirybedylem obserwowano następujące działania niepożądane i zaklasyfikowano je według następującej częstości występowania:

bardzo często (1/10); często (1/100, < 1/10); niezbyt często (1/1 000, < 1/100); rzadko (1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układ pokarmowy

Często: niewielkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, wzdęcia), które mogą ustąpić zwłaszcza po indywidualnym dostosowaniu dawki (objawy żołądkowo-jelitowe mogą być znacznie zmniejszone przez stopniowe zwiększanie dawki (zwiększanie dawki o 50 mg co 2 tygodnie).

Układ nerwowy

Często: obserwowano zawroty głowy oraz zaburzenia psychiczne, takie jak splątanie, omamy, pobudzenie, które ustępują po przerwaniu leczenia.

Stosowanie pirybedylu jest związane z sennością oraz było bardzo rzadko związane z nadmierną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu.

Układ sercowo-naczyniowy

Bardzo rzadko: niedociśnienie, niedociśnienie ortostatyczne z omdleniami lub złe samopoczucie, lub niestabilne ciśnienie tętnicze krwi.

Ze względu na zawartość czerwieni koszenilowej (E124), występuje ryzyko reakcji alergicznych.

Pacjenci, u których w chorobie Parkinsona stosowano produkty z grupy agonistów dopaminy, w tym piribedyl, szczególnie w dużych dawkach, zdradzali objawy, takie jak patologiczna skłonność do gier hazardowych, zwiększenie libido oraz zwiększona aktywność seksualna, które na ogół ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.


Pronoran – dawkowanie leku

Podanie doustne.

We wszystkich wskazaniach z wyjątkiem choroby Parkinsona: 50 mg (1 tabletka) na dobę pod koniec głównego posiłku. W ciężkich przypadkach: 100 mg (2 tabletki) na dobę w dwóch dawkach podzielonych, pod koniec dwóch głównych posiłków.

Tabletki należy połknąć popijając połową szklanki wody po posiłku.

Leczenie choroby Parkinsona:

- w monoterapii: od 150 do 250 mg, tj. od 3 do 5 tabletek na dobę w 3 - 5 podzielonych dawkach; - w skojarzeniu z lewodopą: od 100 do 150 mg , tj. od 2 do 3 tabletek na dobę w 2 – 3 podzielonych dawkach.

Tabletki należy połknąć popijając połową szklanki wody po posiłku.

Dawkę należy zwiększać stopniowo: o jedną tabletkę co 3 dni.

Dzieci i młodzież

Pronoran nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.


Pronoran – jakie środki ostrożności należy zachować?

W trakcie leczenia pirybedylem była obserwowana senność i nagłe napady snu, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona. Nagłe zaśnięcie w trakcie dnia, w niektórych przypadkach bez świadomości lub objawów ostrzegawczych, było obserwowane bardzo rzadko. Pacjenci muszą być o tym poinformowani oraz należy im zalecić zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn w trakcie leczenia pirybedylem. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) nagły napad snu, muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto może być rozważane zmniejszenie dawki lub zakończenie leczenia.

U pacjentów leczonych lekami z grupy agonistów dopaminy, w tym pirybedylem, w chorobie Parkinsona, zgłaszane były przypadki patologicznej skłonności do gier hazardowych, zwiększenia libido oraz zwiększonej aktywności seksualnej.

Z powodu zawartości sacharozy w produkcie Pronoran pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub z niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt zawiera czerwień koszenilową (E124), która może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Pronoran w czasie ciąży

Płodność

Nie przeprowadzono badań toksyczności dotyczących rozrodu.

Ciąża

Wykazano, że pirybedyl przenika przez barierę łożyskową u ciężarnych myszy i jest rozmieszczany w narządach płodu.

Z powodu braku istotnych danych nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Z powodu braku istotnych danych nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Może Cię również zainteresować:

Jak poradzić sobie ze stresem?

Porady

Jak poradzić sobie ze stresem?

W ciągu całego swojego życia zmagamy się z wieloma stresowymi sytuacjami. W wielu przypadkach krótkotrwały stres jest czymś pozytywnym, gdyż motywuje ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.