Trudno dostępny w aptekach

 

Polinail lakier do paznokci leczniczy | 0,08 g/g | 3.3 ml | flakon

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Ciclopiroxum
Podmiot odpowiedzialny: POLICHEM S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Polinail?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Polinail

Kiedy stosujemy lek Polinail?

Łagodne do umiarkowanych zakażenia grzybicze paznokci wywołane przez dermatofity i (lub) inne grzyby wrażliwe na cyklopiroks, w przypadku, gdy zakażenie nie zajęło macierzy paznokcia.Jaki jest skład leku Polinail?

Jeden gram lakieru do paznokci, leczniczego zawiera 80 mg cyklopiroksu (Ciclopiroxum). Substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy 10 mg/g roztworu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Polinail?

Nadwrażliwość na cyklopiroks lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak wystarczających doświadczeń w tej grupie wiekowej.


Polinail – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10000), nie znane (nie do oszacowania na podstawie dostępnych danych).

Nie należy spodziewać się układowych działań niepożądanych. Odnotowane objawy przedmiotowe i podmiotowe w miejscu zastosowania produktu leczniczego były łagodne i przemijające.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko: rumień, łuszczenie, uczucie pieczenia i świąd w miejscu aplikacji.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

E-mail: adr@urpl.gov.pl


Polinail - dawkowanie leku

Do stosowania miejscowego na paznokcie rąk, nóg oraz bezpośrednio sąsiadujące obszary skóry (obrąbek naskórkowy paznokcia, łożysko paznokcia).

Jeżeli nie zalecono inaczej, cienką warstwę produktu leczniczego Polinail nakłada się raz na dobę na umyty i osuszony paznokieć/paznokcie. Leczniczy lakier do paznokci należy nakładać na całą płytkę paznokciową i do 5mm wokół skóry otaczającej paznokieć oraz, jeśli jest to możliwe, poniżej wolnej krawędzi paznokcia. Produkt leczniczy Polinail wysycha po upływie około 30 sekund.

Leczonych paznokci nie należy myć przez co najmniej sześć godzin, dlatego zaleca się stosowanie produktu leczniczego wieczorem przed snem. Po tym czasie można wykonywać zwykłe zabiegi higieniczne.

Do usuwania produktu leczniczego Polinail nie należy stosować żadnych rozpuszczalników lub środków ściernych (np. pilniki do paznokci), wystarczające jest dokładne umycie paznokci wodą.

Czasami po kilku dniach leczenia, z powodu niewłaściwego mycia paznokci, na ich powierzchni może pojawić się biała warstwa. Można ja usunąć przemywając neutralnym mydłem i, w razie potrzeby, za pomocą szczotki do paznokci lub gąbki.

W przypadku nieumyślnego zmycia lakieru, produkt leczniczy Polinail można nałożyć ponownie.

Zaleca się regularne usuwanie wolnej krawędzi paznokcia oraz całego oddzielonego fragmentu paznokcia poprzez obcinanie.

Leczenie należy kontynuować do czasu uzyskania całkowitego wyleczenia mikologicznego i klinicznego oraz ponownego odrostu zdrowego paznokcia. Zazwyczaj, całkowite wyleczenie paznokci rąk występuje po około 6 miesiącach, podczas gdy wyleczenie paznokci nóg trwa od 9 do 12 miesięcy.

W celu uniknięcia interferencji kultury grzybiczej na skutek możliwych pozostałości substancji czynnej, kontrolne badanie kultury należy wykonać po czterech tygodniach od zakończenia leczenia.

Ponieważ leczenie jest miejscowe, nie ma konieczności stosowania odmiennego dawkowania w szczególnych grupach pacjentów.

Jeżeli choroba nie poddaje się leczeniu produktem leczniczym Polinaili (lub) obejmuje znacząco jeden lub kilka paznokci rąk i stóp, należy rozważyć dodatkowe leczenie doustne.


Polinail – jakie środki ostrożności należy zachować?

W przypadku uczulenia należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i rozpocząć właściwą terapię.

Tak jak w przypadku leczenia miejscowego wszystkich grzybic paznokci, należy rozważyć dodatkowe leczenie ogólne, jeżeli proces chorobowy obejmuje kilka paznokci (> niż 5 paznokci) lub więcej niż dwie trzecie płytki paznokciowej oraz gdy istnieją czynniki predysponujące, takie jak cukrzyca lub choroby immunologiczne.

Należy mieć na uwadze ryzyko usunięcia całego oddzielonego, zakażonego paznokcia przez personel medyczny lub w trakcie mycia u pacjentów z cukrzycą insulinozależną lub neuropatią cukrzycową w wywiadzie.

Należy unikać kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi.

Produkt leczniczy Polinail przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego.

Nie wolno stosować lakieru do paznokci ani innych kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji paznokci na leczone paznokcie.

Produkt leczniczy Polinail zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować reakcje skórne, jak np. kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia.


Przyjmowanie leku Polinail w czasie ciąży

Ciąża:

Brak danych klinicznych dotyczących ekspozycji kobiet w ciąży na cyklopiroks. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój embrionu, płodu i (lub) noworodka. Jednak nie ma odpowiednich danych dotyczących możliwego długoterminowego działania na rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Leczenie produktem leczniczym Polinail można stosować tylko w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy cyklopiroks przenika do mleka u ludzi. Leczenie produktem leczniczym Polinail można stosować tylko w przypadku absolutnej konieczności, po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści w stosunku do możliwego ryzyka.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.