Paracetamol Filofarm interakcje ulotka tabletki 500 mg 20 tabl. | blister

Trudno dostępny w aptekach

 

Paracetamol Filofarm tabletki | 500 mg | 20 tabl. | blister


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Paracetamolum
Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARMOpis produktu Paracetamol Filofarm

Kiedy stosujemy lek Paracetamol Filofarm?

Paracetamol Filofarm jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Bóle o różnej etiologii: głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe.

Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy.


Jaki jest skład leku Paracetamol Filofarm?

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) .


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Paracetamol Filofarm?

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.

Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczna.

Wrodzony niedobór reduktazy methemoglobinowej.

Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu.


Paracetamol Filofarm – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Paracetamol to substancja powszechnie stosowana, a doniesienia o działaniach niepożądanych występują rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000) lub bardzo rzadko (< 1/10 000) i zazwyczaj związane są z przedawkowaniem.

Zostały one opisane poniżej:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Rzadko

(≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko

(< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

trombocytopenia, agranulocytoza

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty, zaburzenia trawienia

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

reakcje alergiczne: pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, plamica barwnikowa

 

Zaburzenia układu immunologicznego

wstrząs anafilaktyczny

 

Zgłoszono również bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Produkt leczniczy stosowany przez dłuższy czas w dużych dawkach lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02‑222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e‑mail:  ndl@urpl.gov.pl


Paracetamol Filofarm - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli

Doustnie, zwykle od 1 lub 2 tabletek (co odpowiada 500 mg do 1000 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 8 tabletek, co odpowiada 4000 mg paracetamolu).

Dzieci w wieku powyżej 12 lat

Doustnie, zwykle 1 tabletkę (co odpowiada 500 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 4 tabletki, co odpowiada 2000 mg paracetamolu).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produktu leczniczego Paracetamol Filofarm nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na bezpieczeństwo stosowania (trudności w połykaniu tabletki).

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g).

Sposób podawania

Paracetamol Filofarm należy przyjmować doustnie.

Należy przestrzegać co najmniej 4-godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.

Maksymalny czas stosowania produktu leczniczego bez porady lekarza – 3 dni.


Paracetamol Filofarm – jakie środki ostrożności należy zachować?

Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.

Ostrożnie stosować u osób:

- z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta),

- z ostrym zapaleniem wątroby,

- jednocześnie leczonych innymi lekami, które mają wpływ na czynność wątroby,

- nadużywających alkoholu

- głodzonych,

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia wątroby.

Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek i astmą oskrzelową.

W okresie przyjmowania produktu nie wolno pić alkoholu.

Dzieci

Produktu leczniczego Paracetamol Filofarm nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.


Przyjmowanie leku Paracetamol Filofarm w czasie ciąży

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały ryzyka dla płodu, jednak brak jest kontrolowanych badań u kobiet w ciąży.

Duża liczba danych dotyczących kobiet w ciąży wskazuje na to, że paracetamol nie powoduje anomalii rozwojowych ani nie jest toksyczny dla płodów i noworodków. Paracetamol można stosować podczas ciąży, jeżeli jest to klinicznie uzasadnione. Należy wówczas podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Karmienie piersią

Paracetamol przenika do mleka w ilości 0,1% do 1,85% dawki przyjętej przez matkę.

Paracetamol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią w razie zdecydowanej konieczności.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Paracetamol Filofarm

Inne

Kofeina wzmaga działanie paracetamolu. Przewlekłe spożywanie czosnku w nadmiernej ilości w czasie przyjmowania leku, zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Paracetamol Filofarm

Alkohol

Addytywne działanie toksyczne alkoholu i paracetamolu powoduje zaistnienie szczególnie dużego ryzyka uszkodzenia wątroby.


Inne opakowania


Grupy

  • Środki przeciwbólowe

    W tej kategorii znajdziesz preparaty przeciwbólowe dla dorosłych stosowane w bólach towarzyszących przeziębieniu i grypie, bólach gardła, głowy (także migrenach), zatok, zębów, bólach menstruacyjnych. Dostępne w postaci tabletek, kapsułek, granulatu itp.


Może Cię również zainteresować:

Wyprysk kontaktowy – co to jest?

Uroda

Wyprysk kontaktowy – co to jest?

Przyczyny prowadzące do wystąpienia wyprysku kontaktowego są różne. Powstaje on najczęściej w wyniku bezpośredniego kontaktu z czynnikiem uczulającym ...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.