Oscillococcinum granulki w pojemniku jednodawkowym | 6 poj. po 1 daw.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Homeopatyczny produkt leczniczy
Podmiot odpowiedzialny: BOIRON S.A.


Opis produktu Oscillococcinum

Kiedy stosujemy lek Oscillococcinum?

Lek Oscillocoecinum zaleca się stosować zaraz po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji między innymi, takich jak: uczucie drapania w grdle, uczucie rozbicia, uczucie zimna.

Oscillococcinum - działanie leku

Oscillococcinum jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów grypy, przeziębienia i infekcji grypopodobnych: gorączka (do uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Jaki jest skład leku Oscillococcinum?

Co zawiera OseiUococcinum

• Substancją czynną leku jest: Anas barbariae hepatis et cordis extraCtum 200K - I ml w Ig granulek

• Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Oscillococcinum?

Kiedy nie stosować Oscilbeo•eeinum

Leku Oscillococcinum nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku


Oscillococcinum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 c, 02-222 Warszawa, tel.: +4822492 13 01, faks: +4822492 13 09, e-mail:

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Oscillococcinum - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie w.tpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie. Zawartość tubki rozpuścić w ustach trzymając pod językiem.

Zalecana Oscillococcinum:

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 5 lat:

Początek infekcji: zażyć 1 dawkę leku jak najwcześniej, w razie potrzeby powtórzyć 2-3 razy co 6 godzin.

Rozwinięta infekcja: po I dawce leku rano i wieczorem przez 3 dni.

Dzieci w wieku do S lat: według wskazań lekarza. Granulki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podawać łyżeczką.

Czas stosowania: jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują siË dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekar7ŕm.

przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Oseillococcinum: należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

pominięcie przyjęcia leku Oseillococcinum; nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.


Oscillococcinum – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i ostrożności

Jeśli objawy choroby nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia gorączki powyżej 390C, uporczywego kaszlu, duszności lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.


Przyjmowanie leku Oscillococcinum w czasie ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.