Nimotop S interakcje ulotka tabletki powlekane 0,03 g 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

Trudno dostępny w aptekach

 

Nimotop S tabletki powlekane | 0,03 g | 100 tabl. | 10 blist.po 10 szt.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Nimodipinum
Podmiot odpowiedzialny: BAYER PHARMA AGOpis produktu Nimotop S

Kiedy stosujemy lek Nimotop S?

Doustna kontynuacja profilaktyki i leczenia niedokrwiennych ubytków neurologicznych spowodowanych skurczem naczyń krwionośnych mózgu po krwotoku podpajęczynówkowym w następstwie pęknięcia tętniaka.Jaki jest skład leku Nimotop S?

1 tabletka powlekana zawiera 30 mg nimodypiny (Nimodipinum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nimotop S?

- Nadwrażliwość na nimodypinę lub inne składniki produktu.

- Stosowanie leków przeciwpadaczkowych: fenobarbitalu, fenytoiny lub karbamazepiny znacząco obniża skuteczność nimodypiny podawanej doustnie. Dlatego jednoczesne stosowanie doustne nimodypiny oraz wyżej wymienionych leków przeciwpadaczkowych jest przeciwwskazane.

- Stosowanie ryfampicyny znacząco obniża skuteczność nimodypiny podawanej doustnie, dlatego jednoczesne stosowanie doustne nimodypiny i ryfampicyny jest przeciwwskazane.


Nimotop S – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Związane z lekiem działania niepożądane, opisywane w badaniach klinicznych z zastosowaniem nimodypiny we wskazaniu „krwotok podpajęczynówkowy w następstwie tętniaka”, podzielone wg kategorii CIOMS III co do częstości zestawiono w poniższej tabeli (kontrolowane badania z placebo: nimodypina N=703; placebo N=692; niekontrolowane badania: nimodypina N=2496, stan na 31.08.2005).

Układ/narząd wg MedDRA

Często

> 1% i < 10%

Niezbyt często > 0,1% i < 1%

Rzadko

> 0,01% i < 0,1%

Bardzo rzadko < 0,01%

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

Zmiany w liczbie komórek krwi

 

trombocytopenia

   

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Ostre reakcje nadwrażliwości

 

reakcje alergiczne, wysypka

   

Zaburzenia układu nerwowego

 

Nieswoiste objawy naczyniowomózgowe

 

ból głowy

   

Zaburzenia serca

 

Nieswoiste arytmie

 

tachykardia

bradykardia

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Nieswoiste objawy sercowonaczyniowe

 

obniżenie ciśnienia tętniczego, rozszerzenie naczyń

   

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Objawy ze strony żołądka i jelit

 

mdłości

niedrożność jelita

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Słabe do umiarkowanych reakcje wątrobowe

   

przejściowe zwiększenie

aktywności enzymów wątrobowych

 

Nimotop S – dawkowanie leku

Dawkowanie

Zaleca się następujące dawkowanie:

Zwykle najpierw podaje się nimodypinę dożylnie przez 5 - 14 dni, a następnie doustnie w dawce 360 mg na dobę, czyli 6 razy po 2 tabletki (6 razy 60 mg nimodypiny).

U pacjentów, u których występują działania niepożądane, należy zmniejszyć dawkę lub nawet zaprzestać podawania leku. Ciężkie upośledzenie czynności wątroby, szczególnie marskość wątroby, może spowodować – w wyniku zmniejszenia efektu pierwszego przejścia i osłabienia metabolizmu - zwiększenie biodostępności nimodypiny. Działania terapeutyczne oraz niepożądane, np. obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, mogą być znacznie nasilone. W takich przypadkach należy – w zależności od wartości ciśnienia tętniczego - zmniejszyć dawkę leku lub, jeżeli jest to konieczne, rozważyć jego odstawienie.

W przypadku jednoczesnego podania z inhibitorami lub aktywatorami CYP 3A4 może być konieczne dostosowanie dawkowania (patrz pkt. 4.5).

Sposób podawania leku

Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu, należy jednak unikać soku grapefruitowego. Produkt można przyjmować niezależnie od posiłków. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować, co najmniej, 4 godziny przerwy.

Czas trwania leczenia W profilaktyce:

Po zakończeniu leczenia dożylnego zalecana jest kontynuacja terapii nimodypiną przez 7 dni w dawce 6 razy 60 mg nimodypiny na dobę co 4 godziny.

W leczeniu:

Po zakończeniu leczenia dożylnego 6 razy 60 mg na dobę co 4 godziny przez 7 dni.


Nimotop S – jakie środki ostrożności należy zachować?

Mimo, że nie wykazano zależności pomiędzy leczeniem za pomocą produktu Nimotop S a zwiększeniem ciśnienia śródczaszkowego, zaleca się monitorowanie stanu pacjentów ze zwiększoną zawartością wody w tkance mózgowej (uogólniony obrzęk mózgu).

Należy także zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów ze znacznie obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 100 mm Hg).

Nimodypina jest metabolizowana z udziałem układu enzymów związanych z cytochromem P-450 3A4 dlatego wszystkie leki, które zwiększają bądź zmniejszają aktywność tego układu enzymów mogą modyfikować efekt pierwszego przejścia lub klirens nimodypiny (patrz pkt. 4.5). Leki, o których wiadomo, iż hamują układ cytochromu P450 3A4, a co za tym idzie mogą zwiększać stężenie nimodypiny w surowicy, to m.in.: - antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna),

- ihnibitiory proteazy wirusa HIV (np. rytonavir),

- przeciwgrzybicze azole (np. ketokonazol),

- przeciwdepresyjne: nefazodon i fluoksetyna,

- chinupristina/dalfopristina,

- cymetydyna,- kwas walproinowy.

Po jednoczesnym podaniu powyższych leków oraz nimodypiny należy monitorować ciśnienie tętnicze krwi pacjenta oraz, jeśli to konieczne, należy zmniejszyć dawkę nimodypiny.


Przyjmowanie leku Nimotop S w czasie ciąży

Ciąża:

Nie ma danych dotyczących stosowania nimodypiny u kobiet ciężarnych. Jeżeli produkt trzeba podać kobiecie ciężarnej należy uwzględniając ciężkość stanu klinicznego pacjentki dokonać szczegółowego rozważenia korzyści do ryzyka.

Laktacja:

Wykazano, że nimodypina i jej metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących w stężeniu odpowiadającym stężeniu w surowicy matki. Zaleca się zaprzestania karmienia piersią w trakcie terapii nimodypiną.

Zapłodnienie in-vitro:

W pojedynczych przypadkach zapłodnień in-vitro zaobserwowano odwracalny wpływ antagonistów kanału wapniowego na biochemiczne zmiany w główce plemników prowadzące do osłabienia produkowanej spermy.


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Cytrusy

Interakcja
 bardzo istotna

Dotyczy leków
Nimotop S

Cytrusy

Flawonoidy (naryngenina) i furanokumaryny (6,7,-dihydroksybergamotyna) zawarte w soku grejpfrutowym hamują aktywność izoenzymu CYP3A4 odpowiedzialnego za metabolizm nimodypiny. Może to spowodować wzrost stężenia tego leku we krwi, a tym samym ryzyka działań niepożądanych. W czasie przyjmowania leku należy ograniczyć spożycie grejpfrutów i soku grejpfrutowego oraz nie popijać nim leków.


Grupy

  • Leki rozszerzające naczynia mózgowe i obwodowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i poprawy przepływu krwi przez mózg oraz metabolizm tkanki mózgowej, a także wspomagajace ukrwienie mięśni i narządów.


Może Cię również zainteresować:

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

Porady

Czy klimatyzacja jest zdrowa?

W te tropikalne upały trudno wyobrazić sobie pracę bez chłodzącej klimatyzacji. Jest w biurach, gabinetach lekarskich, centrach handlowych i samochoda...

opryszczka jak leczyc

Porady

5 sposobów na opryszczkę

Opryszczka to wstydliwa choroba zakaźna, z którą boryka się wiele osób. Sprawdź 5 sposobów na opryszczkę na ktomalek.pl!


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: