Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Neomycinum TZF aerozol na skórę, zawiesina | 0,01172 g/g | 16 g

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Neomycinum sulfuricum
Podmiot odpowiedzialny: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Neomycinum TZF?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Neomycinum TZF

Kiedy stosujemy lek Neomycinum TZF?

- Ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec zakaźny).

- Ropne powikłania alergicznych chorób skóry (w połączeniu z kortykosteroidami).

- Zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia.Jaki jest skład leku Neomycinum TZF?

1 g zawiesiny zawiera 11,72 mg neomycyny (Neomycinum) w postaci siarczanu Substancje pomocnicze patrz punkt. 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Neomycinum TZF?

- Nadwrażliwość na neomycynę lub którykolwiek składnik preparatu.

- Nie stosować na uszkodzone i duże powierzchnie skóry, sączące zmiany chorobowe i owrzodzenia żylakowate.

- Nie stosować łącznie z innymi lekami ototoksycznymi i nefro toksycznymi.


Neomycinum TZF – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

- Neomycyna stosowana długotrwale na dużych powierzchniach skóry, zwłaszcza uszkodzonej, może wchłaniać się do krwi i wywoływać reakcje niepożądane charakterystyczne dla ogólnoustrojowego działania neomycyny -np. nefro toksyczność, ototoksyczność.

- Przy miejscowym stosowaniu neomycyny w miejscu aplikacji leku może wystąpić podrażnienie skóry (np. swędzenie, wysypka, zaczerwienie, obrzęk).

- Neomycyna, zwłaszcza stosowana długotrwale, może spowodować powstanie alergii kontaktowej.


Neomycinum TZF – dawkowanie leku

Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskuje się strumieniem zawiesiny, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości od 15 cm do 20 cm, przez 1 do 3 sekund. Stosować od 2 do 3 razy na dobę w równych odstępach czasowych. Uwaga: Chronić oczy przed działaniem rozpylanej substancji, nie wdychać.

Przed każdym użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnik. Po każdym nałożeniu preparatu, należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.


Neomycinum TZF – jakie środki ostrożności należy zachować?

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Chronić oczy przed lekiem.

- Nie wdychać rozpylanej substancji.

- Jeśli w miejscu aplikacji preparatu wystąpi podrażnienie skóry, preparat należy odstawić.

- Nie bandażować powierzchni skóry, na którą naniesiono preparat i nie stosować preparatu pod opatrunkami okluzyjnymi. Stosowanie opatrunku okluzyjnego zwiększa przenikanie preparatu przez skórę do krwi.

- Preparatu nie należy stosować na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza uszkodzonej, z uwagi na możliwość wchłonięcia leku do krwi i wystąpienia reakcji niepożądanych (np. ototoksyczność, nefrotoksyczność) charakterystycznych dla ogólnoustrojowego działania neomycyny. W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych lek należy natychmiast odstawić.

- Długotrwałe stosowanie preparatu może doprowadzić do rozmnażania szczepów bakterii opornych na neomycynę oraz alergii na neomycynę.

- W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie niewrażliwe na neomycynę lub grzyby, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

- Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci nie zostało określone.

W przypadku, gdy istnieje konieczność zastosowania leku u dzieci należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość ogólnoustrojowego działania neomycyny.


Przyjmowanie leku Neomycinum TZF w czasie ciąży

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie ciąży. W okresie ciąży preparat można stosować wyłącznie wtedy, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. W przypadku konieczności zastosowania preparatu u kobiet w ciąży, należy unikać stosowania na duże powierzchnie ciała, w dużych dawkach i przez dłuższy czas.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią stosując preparat Neomycinum TZF, ze względu na ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowego działania neomycyny powinny ściśle przestrzegać zaleceń opisanych w punkcie 4.2 i 4.4.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

czy liposukcja boli

Zdrowie

Czy liposukcja boli?

Efekt, jaki oferuje liposukcja jest niezwykle kuszący. Można wymodelować sylwetkę i pozbyć się uporczywego tłuszczu ze strategicznych miejsc. To świet...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.