Trudno dostępny w aptekach

 

Nacecis tabletki musujące | 0,6 g | 10 tabl. | pojem.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Acetylcysteinum
Podmiot odpowiedzialny: NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Nacecis?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Nacecis

Kiedy stosujemy lek Nacecis?

Produkt Nacecis stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.Jaki jest skład leku Nacecis?

1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 tabletka musująca zawiera 682,2 mg izomaltu, 39,9 mg aspartamu, 669,9 mg sodu wodorowęglanu (co odpowiada 183,4 mg sodu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Nacecis?

? Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

? Stan astmatyczny.

? Fenyloketonuria.

? Dzieci w wieku poniżej 2 lat - gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz również punkty 4.2 i 4.4).


Nacecis – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały sklasyfikowane w zależności od częstości występowania oraz według klasyfikacji układów i narządów. Częstość ich występowania określono według następującej konwencji: bardzo często (> = 1/10), często (> = 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> = 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> = 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, biegunka, ból brzucha, nudności Rzadko: niestrawność

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: skurcz oskrzeli, duszność

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szumy uszne

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: gorączka Częstość nieznana: obrzęk twarzy

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze Bardzo rzadko: krwotok

Istnieją doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i zespołu Lyella, po podaniu acetylocysteiny. W większości przypadków w wywołaniu zmian na skórze i błonach śluzowych najprawdopodobniej uczestniczył przynajmniej jeden inny lek. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy niezwłocznie przerwać podawanie acetylocysteiny.

W przebiegu różnych badań obserwowano zmniejszoną agregację płytek krwi w obecności acetylocysteiny, ale obecnie nie jest możliwe ustalenie znaczenia klinicznego tego zjawiska.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.


Nacecis – dawkowanie leku

Dorośli

600 mg acetylocysteiny (1 tabletka musująca) raz na dobę.

Bez zalecenia lekarza produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 5 dni.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Ze względu na ilość substancji czynnej produktu Nacecis nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletkę musującą należy rozpuścić w 'A szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Roztwór jest przejrzysty i bezbarwny.

Uwaga:

Stosować nie później niż 4 godziny przed snem ze względu na możliwość zalegania w oskrzelach rozrzedzonej wydzieliny. Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.


Nacecis – jakie środki ostrożności należy zachować?

Pacjenci z astmą oskrzelową muszą być poddani ścisłej kontroli podczas leczenia acetylocysteiną ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu należy natychmiast przerwać stosowanie acetylocysteiny.

U osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zmniejszoną zdolność do odkrztuszania wydzieliny. U pacjentów z problemami z odkrztuszaniem należy dodatkowo zastosować fizykoterapię oddechową (np.drenaż ułożeniowy). Leki mukolityczne mogą wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Z powodu cech fizjologicznych dróg oddechowych w tej grupie wiekowej zdolność odkrztuszania może być ograniczona. Dlatego nie należy stosować leków mukolitycznych u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Natomiast ze względu na ilość substancji czynnej produktu Nacecis nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania produktu u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeśli jednocześnie stosowane są inne leki o znanym działaniu podrażniającym błonę śluzową żołądka.

Podczas stosowania acetylocysteiny bardzo rzadko notowano ciężkie reakcje skórne, tj. zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lylla. Należy poinformować pacjenta, aby w razie wystąpienia zmian na skórze lub błonach śluzowych przerwał stosowanie aacetylocysteiny i niezwłocznie zwrócił się do lekarza.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nietolerancją histaminy i unikać u nich długotrwałego stosowania acetylocysteiny, ponieważ acetylocysteina wpływa na metabolizm histaminy i może wywołać objawy nietolerancji (np. ból głowy, zapalenie błony śluzowej nosa, świąd).

W razie konieczności jednoczesnego stosowania acetylocysteiny i antybiotyków podawanych doustnie, wymienione leki należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 godzin (patrz punkt 4.5).

Produkt zawiera 183,4 mg sodu na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z osłabioną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Produkt zawiera aspartam będący źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt zawiera izomalt, który w organizmie ulega hydrolizie do glukozy, mannitolu i sorbitolu. Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.


Przyjmowanie leku Nacecis w czasie ciąży

Ciąża

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania acetylocysteiny u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Produkt można stosować u kobiet w ciąży tylko po wnikliwej analizie ryzyka i korzyści.

Laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania acetylocysteiny/metabolitów do mleka ludzkiego.

Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Nacecis biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.

  • Oczyszczanie organizmu

    Oczyszczanie organizmu najlepiej przeprowadzać w sposób naturalny, czyli przez wprowadzenie odpowiedniej diety oczyszczającej. To proces, który powinien trwać nie tylko okazjonalnie, ale na stałe zmienić nawyki żywieniowe. Bardzo ważna jest odpowiednia ilość wody, która powoduje sprawne usuwanie toksyn z moczem i kałem. Ponadto, warto sięgnąć po suplementy diety zawierające m.in. chlorellę, spirulinę, zieloną herbatę, młody jęczmień, ostropest (np. Zielony Jęczmień MIX ze spiruliną i lucerną, NOW L-Teanina 100 mg z zieloną herbatą, Chlorella Super Alga). Preparaty oczyszczające stanowią źródło naturalnych przeciwutleniaczy, które chronią błony komórkowe przed wolnymi rodnikami i działają ochronnie na naczynia krwionośne. Chlorella i spirulina ma dużą zdolność wiązania toksyn i metali ciężkich, dlatego wspomagają ich usuwanie z organizmu. Oczyszczanie organizmu przynosi korzyści dla całego organizmu: obniża poziom cholesterolu, likwiduje obrzęki, wspomaga utratę masy ciała, przywraca zdrowy koloryt skórze, wzmacnia włosy i paznokcie.

  • Katar

    Preparaty na katar łagodzą nieprzyjemne objawy nieżytu nosa, takie jak: zatkany nos, nadmierna ilość wydzieliny, kichanie, utrudnione oddychanie, a często również kaszel, bóle głowy i zapalenie zatok. W leczeniu objawów zatkanego nosa spowodowanego przeziębieniem i zapaleniem zatok, doskonale sprawdzają się leki zawierające w swoim składzie związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i udrażniającym zatoki. Dostępne spraye, tabletki, syropy,maści oraz sztyfty ułatwiają oddychanie, zmniejszając obrzęk błon śluzowych nosa i wspomagając prawidłowe funkcjonowanie zatok. Podstawą leczenia kataru jest stosowanie leków obkurczających naczynia błony śluzowej nosa i poprawiających drożność dróg oddechowych. Warto sięgnąć także po suplementy diety, które zawierają odpowiednio dobraną kompozycję wyciągów roślinnych. Naturalne składniki znajdujące się w dziewannie, kwiatach bzu czarnego, werbenie i lukrecji wspomagają fizjologiczne nawilżenie błon śluzowych układu oddechowego i zatok (np. Zatoxin, Sinulan Forte, Sinufast). U większych dzieci i u dorosłych warto stosować inhalacje parą wodną z dodatkiem olejków aromatycznych, mentolu czy naparów z rumianku.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.