Multi-Sanostol interakcje ulotka syrop 600 g

Dostępny w ponad połowie aptek

 

Multi-Sanostol syrop | 600 g

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Multi-Sanostol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Multi-Sanostol, syrop, produkt złożony.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancjami czynnymi produktu są: witamina A, witamina D3, witamina B1, witamina B2, witamina
B6, witamina C, witamina E, witamina PP, dekspantenol, wapnia glukonian, wapnia fosforomleczan.

10 ml produktu zawiera:

witaminę A - retynolu palmitynian 2400 j.m.; witaminę D3- cholekalcyferol 200 j.m.;
witaminę B1 - tiaminy chlorowodorek 2 mg; witaminę B2 - ryboflawiny sodu fosforan 2 mg;
witaminę B6 - pirydoksyny chlorowodorek 1 mg; witaminę C - kwas askorbowy 100 mg;
witaminę E - all-rac-a-tokoferylu octan 2 mg; witaminę PP - nikotynamid 10 mg; dekspantenol 4 mg;
wapnia glukonian 50 mg; wapnia fosforomleczan 50 mg.

Substancje pomocnicze: sacharoza, syrop glukozowy, kwas benzoesowy, kwas sorbowy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

- zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania
na witaminy,

- utrata apetytu,

- skłonność do częstych infekcji,

- okres wzrostu i rozwoju,

- stany wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz przemęczenie,

- obniżona zdolność koncentracji,

- okres rekonwalescencji po przebytych chorobach oraz antybiotykoterapii,

- w celu poprawy ogólnej kondycji organizmu.

Produkt może być podawany dzieciom powyżej 1. roku życia, a także młodzieży i dorosłym.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Produkt do stosowania doustnego.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci od 1. do 5. roku życia: 2 razy na dobę po 5 ml syropu.

Dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i dorośli: 2 razy na dobę po 10 ml syropu.

1 łyżeczka do herbaty odpowiada 5 ml syropu.
Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

4.3. Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Zwiększone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększone wydalanie wapnia z moczem
(hiperkalcynuria).

- Zwiększone stężenie witaminy A lub D (hiperwitaminoza A lub D).

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować
produktu.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt nie powinien być stosowany w większych dawkach niż zalecane u osób z kamicą nerkową
bądź cierpiących na sarkoidozę (choroba Boeck'a).

Stosowanie produktu w dawkach większych niż zalecane może doprowadzić do przedawkowania
witamin A lub D, szczególnie przy jego jednoczesnym stosowaniu z innymi produktami
zawierającymi te witaminy.

Przy stosowaniu produktu może wystąpić żółte zabarwienie moczu, które jest spowodowane
zawartością witamin z grupy B.

Uwaga

Ze względu na zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz w wodzie syrop może ulegać
rozwarstwieniu. Stan ten nie wpływa na jakość produktu.

W przypadku rozwarstwienia butelkę z produktem należy wstrząsnąć przed użyciem.

Informacja dla chorych na cukrzycę: 10 ml produktu zawiera 6,55 g sacharozy (cukru) i 1,31 g
glukozy, co jest równoważne około 0,66 jednostki węglowodanowej.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przy stosowaniu zalecanych dawek nie zaobserwowano specyficznych interakcji.

Przy jednoczesnym stosowaniu produktów zawierających witaminy A lub D istnieje ryzyko ich

przedawkowania.

Istnieje ryzyko wystąpienia hiperkalcemii przy jednoczesnym stosowaniu tiazydów.
W przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi i jednoczesnego stosowania preparatów
naparstnicy mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca.

Witamina B6w dobowej dawce 5 mg lub większej może ograniczać skuteczność L-dopy.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu, należy unikać przedawkowania witaminy A w okresie
ciąży. Podobnie, w przypadku długotrwałego przedawkowania witaminy D rezultatem jest
podwyższony poziom wapnia we krwi mogący doprowadzić do zmian fizycznych i psychicznych
dziecka.

Dlatego też kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny samodzielnie podejmować decyzji o
przyjmowaniu produktu.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy przekraczać dobowej dawki leku (patrz punkt 4.4).

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Przyjmowanie produktu nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę
maszyn i urządzeń będących w ruchu.

4.8. Działania niepożądane

Przy dawkowaniu zgodnym z zalecanym nie zanotowano przypadków wystąpienia działań
niepożądanych.

W pojedynczych przypadkach odnotowano reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji
alergicznej, należy przerwać stosowanie leku.

4.9. Przedawkowanie

Przy dawkowaniu zgodnym z zalecanym nie istnieje ryzyko przedawkowania.
Dawkowanie wyższe niż zalecane, może doprowadzić do przedawkowania witaminy A i D,
szczególnie w przypadku równoczesnego przyjmowania innych produktów zawierających te
witaminy.

Przewlekłe przedawkowanie witaminy A występuje przy dawkach wynoszących 4500-18 000 j.m.
(równoważne 19-75 ml produktu Multi-Sanostol) u osób dorosłych z uszkodzeniem wątroby lub
upośledzeniem czynności nerek, w szczególności u pacjentów poddawanych dializie lub pacjentów z
ciężkimi zaburzeniami metabolizmu tłuszczu (hipertriglicerydemia typu V).

Wczesne objawy przewlekłego zatrucia są następujące: suchość skóry, swędzenie (świąd), łuszczenie
skóry, zaburzenia wzrostu włosów, pęknięcia skóry, zmęczenie, tendencja do krwawień i bóle kości.
Przedawkowanie witaminy D może doprowadzić do przewlekłego i zagrażającego życiu wzrostu
stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia). Objawy są mało charakterystyczne.

Leczenie przedawkowania

W przypadku pojawienia się objawów wymienionych powyżej należy przerwać stosowanie produktu i
zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty wielowitaminowe z wapniem
Kod ATC: A11AA02

Multi-Sanostol jest produktem wielowitaminowym w postaci syropu. W swoim składzie zawiera
zarówno witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy A, D3, E), jak i w wodzie (witaminy B1, B2,
B6, C, PP, dekspantenol) oraz dodatkowo wapń.

Witamina A (retinol) - jest niezbędna do wzrostu, regeneracji, różnicowania się i czynności nabłonka.
Bierze udział w tworzeniu rodopsyny, substancji uczestniczącej w procesie adaptacji oka do
ciemności. Jest jednym z czynników warunkujących prawidłowy przebieg powstawania i kostnienia
kości. Długotrwały niedobór prowadzi do wystąpienia zmian na skórze i błonach śluzowych,
wysychania spojówek, ślepoty zmierzchowej a nawet do trwałego uszkodzenia oczu i ślepoty.
Zapotrzebowanie na witaminę A jest zwiększone w ciąży, laktacji oraz w okresie wzrostu.

Witamina E (tokoferol) - posiada silne właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu chroni
wchodzące w skład błon komórkowych: wielonienasycone kwasy tłuszczowe i fosfolipidy przed
utlenieniem. Bierze udział w procesach metabolicznych. Niedobór tej witaminy może doprowadzić do
zaburzeń neurologicznych (rdzeniowo-móżdżkowych), procesów degeneracyjnych mózgu.
Dzienne zapotrzebowanie nie zostało jednoznacznie określone, wynosi około 10-30 mg i zależy od
podaży w diecie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Witamina D warunkuje prawidłową gospodarkę wapniowo-fosforanową w organizmie. Jest
niezbędna do funkcjonowania przytarczyc oraz układu odpornościowego. Pełni istotną rolę w procesie

wapnienia kości. Działa przeciwkrzywiczo. Stosowana jest w leczeniu krzywicy, niedoczynności
przytarczyc, osteomalacji, posteroidowym zrzeszotnieniu kości, gruźlicy skóry, łuszczycy.

Zespół witamin z grupy B bierze udział w przemianie białek, lipidów oraz węglowodanów. Ich
niedobór prowadzi do powstania stanów zapalnych skóry, zaburzeń układu nerwowego oraz układu
krążenia.

Witamina B1 (tiamina) bierze udział w metabolizmie węglowodanów, kwasów tłuszczowych i
związków steroidowych. Jest częścią składową koenzymu A. Jej niedobór powoduje chorobę
beri-beri, uszkodzenia układu nerwowego, niewydolność serca, obrzęki. Tiamina stosowana jest w
leczeniu neuropatii, encefalopatii, kardiomiopatii u alkoholików i w innych zapaleniach
wielonerwowych oraz w zespołach złego wchłaniania i w żywieniu pozajelitowym.

Niedostateczna podaż witaminy B2 (ryboflawiny) może prowadzić do zespołu objawiającego się
występowaniem zajadów, zapaleniami jamy ustnej i języka, łojotokowym zapaleniem nosa oraz
okolicy odbytu i narządów płciowych. Ryboflawina stosowana jest w leczeniu niektórych wrodzonych
zaburzeń metabolizmu aminokwasów.

Witamina B6 (pirydoksyna) bierze udział głównie w przemianach aminokwasów (zwłaszcza
tryptofanu), a także w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów. Odgrywa ważną rolę w procesach
odpornościowych i krwiotwórczych. Jej niedobór prowadzi do powstawania zapalenia skóry,
zapalenia nerwów obwodowych, napadów drgawek (zwłaszcza u dzieci), niedokrwistości
mikrocytowej i niedobarwliwej. Stosowana jest w leczeniu zaburzeń metabolicznych, depresji,
wymiotów u ciężarnych.

Dekspantenol (kwas pantotenowy) jest składnikiem koenzymu A, który odgrywa istotną rolę w
metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek. Uczestniczy w wytwarzaniu acetylocholiny i
steroidów kory nadnerczy, wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki
nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci. Sole kwasu pantotenowego stosowane są jako dodatek do
różnych substancji odżywczych i preparatów witaminowych.

Witamina C jest niezbędna w procesach oksydoredukcyjnych zachodzących w komórkach
organizmu. Bierze udział w syntezie kolagenu i elastyny, w wchłanianiu żelaza z przewodu
pokarmowego. Jej niedobór wywołuje szkorbut, objawiający się zapaleniem dziąseł i wrażliwością
naczyń krwionośnych na uszkodzenia ze skłonnością do krwawień o różnych umiejscowieniach,
niedokrwistością, zmianami w kościach i chrząstkach, opóźnionym gojeniem się ran. Kwas
askorbinowy jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu szkorbutu, w leczeniu zatruć substancjami
powodującymi methemoglobinemię, utrudnionym gojeniu się ran, złamań kości, skłonności do
krwawień.

Witamina PP (nikotynamid) uczestniczy w tworzeniu koenzymu dehydrogenaz. Odgrywa istotną rolę
w metabolizmie skóry, mięśni, obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Wzmaga perystaltykę
jelit, pobudza wydzielanie soku żołądkowego, razem z kwasem askorbinowym przyspiesza
regenerację purpury wzrokowej.

Wapń jest składnikiem mineralnym niezbędny do utrzymania prawidłowej równowagi elektrolitowej
organizmu. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi, wpływa na aktywność niektórych enzymów, a
także pełni rolę przekaźnika. Jest istotnym składnikiem tkanki kostnej, jego niedobór prowadzi do
demineralizacji kości oraz zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Zmniejsza przepuszczalność ścian
naczyń krwionośnych. Działa przeciwwysiękowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie,
przeciwalergicznie.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Multi-Sanostol jest produktem złożonym i jego farmakokinetyka nie jest opisana.
W literaturze istnieją dane o poszczególnych substancjach czynnych produktu.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa przedklinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza
Syrop glukozowy
Kwas cytrynowy bezwodny
Agar

Tragakanta
Ekstrakt słodowy
Olejek pomarańczowy
Koncentrat soku grejpfrutowego
Koncentrat soku pomarańczowego
Sodu benzoesan
Kwas sorbowy

Wapnia sacharynian czterowodny
Polisorbat 80
Woda oczyszczona

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności

2 lata

Po otwarciu butelki, produktu nie przechowywać dłużej niż 3 miesiące.

6.4. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Produkt leczniczy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego w tekturowym pudełku zawierająca 300 g i 600 g syropu.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nycomed Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0352

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.06.1993 / 15.03.1999 / 29.04.2004 / 29.04.2005 / 12.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.02.2011


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

 • Witaminy i minerały dla dzieci

  W tej kategorii znajdziesz produkty dla dzieci zawerające witaminy i minerały. Dostępne w postaci lizaków, żelków, drażetek, syropów, płynów i kropli doustnych, proszków do rozpuszczania w wodzie, cukierków, tabletek, tabletek do ssania, kapsułek do żucia itp.

 • Odporność

  Odporność to zdolność organizmu do obrony przed patogenami (bakteriami, wirusami, grzybami). Jak wzmocnić odporność? Wzmocnienie odporności jest szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, ponieważ wtedy organizm jest najbardziej narażony na infekcje wirusowe i bakteryjne. Osoby, które żyją w ciągłym biegu i są narażone na duży stres, oraz te, które nie przeznaczają wystarczającej liczby godzin w ciągu dnia na sen i odpoczynek, są bardziej narażone na spadek odporności. Na podniesienie odporności organizmu korzystnie wpływa nie tylko prawidłowo zbilansowana dieta, ale też odpowiednia profilaktyka. Suplementy diety wzmacniające odporność tworzą naturalną barierę organizmu przed chorobotwórczymi drobnoustrojami, a ponadto wspomagają krążenie, funkcjonowanie układu pokarmowego, działanie układu nerwowego oraz przyspieszają regenerację organizmu po przebytej chorobie. Warto wybrać najdogodniejszą formę preparatu np. tabletki, kapsułki, saszetki, zioła na odporność. Zawierają one wyselekcjonowane składniki aktywne jak wyciągi z bzu czarnego, czosnku, aloesu, aceroli czy dzikiej róży, które w naturalny sposób wzmacniają barierę ochronną organizmu (np. SunVital, Syrop Czarny bez, Czosnek Forte). W ofercie aptek można znaleźć również preparaty na odporność dla dzieci (np. Gripovita Junior, Immucol 3+, Marsjanki ImunoForte).

 • Na brak apetytu

  Na brak apetytu mogą cierpieć zarówno dorośli, jak i dzieci. Brak apetytu u dzieci może być spowodowany zmuszaniem dzieci do jedzenia, niewłaściwie zbilansowaną dietą (np. duże ilości słodyczy, przekąski między posiłkami), alergiami pokarmowymi, rozpoczynającą się infekcją. Rozwiązaniem może być zminimalizowanie wymienionych czynników oraz odpowiednia suplementacja (np. Apetizer Plus Junior, Apetyt Plus Junior, Multi-Sanostol, Hartuś Apetyt 3+). Problem braku apetytu może dotyczyć również kobiet ciężarnych. Brak apetytu w ciąży dotyczy zwykle początkowego etapu ciąży, ze względu na uciążliwe nudności i wymioty oraz nadwrażliwość na zapachy. Złe samopoczucie jest spowodowane zmianami hormonalnymi zachodzącymi w organizmie przyszłej mamy. Krótkotrwałe spadki apetytu nie będą wpływały na rozwój płodu, jednak przedłużający się taki stan może być powodem do niepokoju i wymaga konsultacji lekarskiej. Spadek apetytu można zaobserwować u ludzi starszych. Pozytywne efekty przynosi suplementacja diety w składniki wpływające na apetyt, trawienie i regulacje procesów przemiany materii. Dlatego warto sięgnąć po preparaty zawierające ekstrakty z mięty pieprzowej, cykorii, kopru, anyżu, piołunu (np. Apetizer Senior, Nalewka gorzka).

 • Witaminy i minerały - dzieci

  Witaminy i minerały dla dzieci pomagają utrzymać zdrowie najmłodszych, wspomagają proces wzrostu i przyczyniają się do zwiększenia odporności organizmu. Dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania, organizm dziecka potrzebuje odpowiednich makro- i mikroelementów, które należy dostarczać, stosując odpowiednio zbilansowaną dietę. W praktyce posiłki dzieci nie zawsze zawierają wszystkie niezbędne składniki dla stale rosnącego i rozwijającego się organizmu, mogą pojawić się niedobory. Zdrowe odżywianie można wspomóc suplementami diety, które zostały stworzone z myślą o najmłodszych. Witaminy dla dzieci i niemowląt, w postaci kropli (np. Juvit Multi), syropów, żelków (np. Vibovit Literki), tabletek (np. Junical Zęby), korzystnie wpływają na funkcjonowanie całego młodego organizmu. Zawarte w tych preparatach składniki wspomagają pracę mózgu i całego układu nerwowego, usprawniają proces zapamiętywania oraz wzmacniają układ odpornościowy. Minerały dla dzieci wzmacniają również zęby i kości, a także przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Podając dziecku preparat zawierający witaminy, należy jednak pamiętać o stosowaniu się do zaleceń producenta zawartych w ulotce. Przekraczanie zalecanych dawek może spowodować hiperwitaminozę, która jest niebezpieczna dla zdrowia.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.