Mucosolvan interakcje ulotka pastylki miękkie 0,015 g 20 pastyl.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Mucosolvan pastylki miękkie | 0,015 g | 20 pastyl.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Ambroxoli hydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Mucosolvan?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Mucosolvan

Kiedy stosujemy lek Mucosolvan?

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.Jaki jest skład leku Mucosolvan?

1 pastylka miękka zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Jedna pastylka miękka zawiera 523 mg sorbitolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Mucosolvan?

• Nadwrażliwość na substancję czynną - chlorowodorek ambroksolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Dziedziczne, rzadko występujące stany nietolerancji substancji pomocniczych (patrz punkt 4.4).


Mucosolvan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania zgodnie z konwencją MedDRA:

bardzo często (> = 1/10);

często (> = 1/100 do < 1/10);

niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100);

rzadko (> = 1/10 000 do < 1/1000);

bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów (wg terminologii MedDRA)

Częstość występowania

  

Zaburzenia układu nerwowego

 

Zaburzenia smaku (np. zmieniony smak)

Często

  

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i

 

śródpiersia

Niedoczulica gardła

Często

  

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Nudności

Często

Niedoczulica jamy ustnej

Często

Biegunka

Niezbyt często

Wymioty

Niezbyt często

Niestrawność

Niezbyt często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Niezbyt często

Ból brzucha

Niezbyt często

Suchość gardła

Częstość nieznana

  

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka

Rzadko

Pokrzywka

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana

Świąd

Częstość nieznana

  

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Reakcje nadwrażliwości

Częstość nieznana

Reakcje anafilaktyczne w tym wstrząs anafilaktyczny

Częstość nieznana


Mucosolvan – dawkowanie leku

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

2 pastylki miękkie 3 razy na dobę

Działanie lecznicze można zwiększyć stosując 2 pastylki miękkie 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku 6 - 12 lat: 1 pastylka miękka 2-3 razy na dobę

Działanie lecznicze można zwiększyć stosując 1 pastylkę miękką 4-6 razy na dobę. Pastylki ssać lub żuć powoli do całkowitego rozpuszczenia.

W ostrych wskazaniach z przyczyn oddechowych należy zasięgnąć porady lekarza, jeżeli nie nastąpi poprawa stanu zdrowia lub jeżeli stan zdrowia ulegnie pogorszeniu. Należy uprzedzić pacjenta, że jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4-5 dniach stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem.

Pastylki miękkie Mucosolvan można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków.


Mucosolvan – jakie środki ostrożności należy zachować?

Opisywano bardzo rzadkie przypadki ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevens-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, mające czasowy związek ze stosowaniem substancji mukolitycznych np. ambroksolu chlorowodorku. Większość przypadków można było wyjaśnić nasileniem choroby podstawowej i (lub) równoczesnym stosowaniem innych leków. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevens-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne objawy (prodromalne) grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. Dlatego w przypadku wystąpienia nowych zmian w obrębie skóry lub błon śluzowych konieczne jest natychmiastowe zasięgnięcie porady lekarza i zapobiegawczo zaprzestanie stosowania chlorowodorku ambroksolu.

W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby produkt Mucosolvan może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.

Jedna pastylka miękka zawiera 523 mg sorbitolu, co odpowiada 4,2 g sorbitolu w największej rekomendowanej dawce dobowej (120 mg). Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.


Przyjmowanie leku Mucosolvan w czasie ciąży

Ciąża

Ambroksolu chlorowodorek przenika przez barierę łożyskową. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tygodniu ciąży nie wykazano jego szkodliwego działania na stan zdrowia płodu.

Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu.

Karmienie piersią

Chlorowodorek ambroksolu przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania chlorowodorku ambroksolu u kobiet karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Produkty na kaszel bez recepty

    W tej kategorii znajdziesz produkty przeciwkaszlowe, wykrztuśne w postaci tabletek, syropów, ziół itp., oraz produkty homeopatyczne, stosowane w kaszlu suchym lub mokrym.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.