Trudno dostępny w aptekach

 

Megastril zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

od 0 , 00  do 137 , 09

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Megestroli acetas
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Megastril cena

137,09

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Megastril

Kiedy stosujemy lek Megastril?

Produkt leczniczy Megastril wskazany jest w leczeniu braku łaknienia (anoreksji) lub utraty masy ciała będącej wynikiem choroby nowotworowej lub zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).


Jaki jest skład leku Megastril?

Substancją czynną produktu leczniczego jest megestrolu octan (Megestroli acetas).

1 ml zawiesiny zawiera 40 mg megestrolu octanu w formie zmikronizowanej.

Substancje pomocnicze: sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Megastril?

Nadwrażliwość na megestrolu octan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt leczniczy Megastril jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.


Megastril – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

U pacjentów z zaawansowanym niehormonozależnym typem nowotworu, którzy otrzymywali megestrolu octan z powodu braku łaknienia i utraty masy ciała, zwykle występowały takie działania niepożądane, jak: duszność, nudności, obrzęki, ból, śpiączka i biegunka. Rzadko, podczas długotrwałego podawania megestrolu octanu występowała pokrzywka, przypuszczalnie reakcja idiosynkrazji na produkt leczniczy. Opisano również objawy zaburzeń zakrzepowo-zapalnych, z zakrzepowym zapaleniem żył i zatorem tętnicy płucnej włącznie (w niektórych przypadkach kończących się zgonem).

W badaniach klinicznych u pacjentów z AIDS nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w nasileniu działań niepożądanych między grupą otrzymującą lek, a grupą otrzymującą placebo. Opisano następujące działania niepożądane: biegunkę, impotencję, wysypkę, wzdęcia, osłabienie i ból. Z wyjątkiem impotencji, wszystkie opisane działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących placebo. Zaparcia i częste oddawanie moczu opisywano u pacjentów, którzy otrzymywali megestrolu octan w dużych dawkach.

U pacjentów, u których odstawiono lek, opisywano kliniczne i laboratoryjne objawy łagodnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku nagłego odstawienia produktu leczniczego należy uważnie obserwować pacjenta. Obserwowano następujące działania niepożądane:

- zaburzenia serca: nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatia, kołatanie serca;

- zaburzenia naczyniowe: zakrzepowe zapalenie żył, zator tętnicy płucnej;

- zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, nudności, wzdęcia, wymioty, zaparcia, suchość jamy ustnej, powiększenie wątroby, niestrawność;

- zaburzenia układu nerwowego: zmiany nastroju, osłabienie, bezsenność, neuropatia, splątanie, drgawki, parestezja, śpiączka, depresja, ból głowy;

- zaburzenia nerek i dróg moczowych, zaburzenia układu rozrodczego i piersi: krwawienia międzymiesiączkowe, infekcja układu moczowego, białkomocz, zmniejszenie popędu płciowego, nietrzymanie moczu;

- zaburzenia endokrynologiczne: twarz owalna ?księżycowata? z objawami przekrwienia (cushingoidalna), hiperglikemia, hiperkalcemia, obrzęki, obrzęki uogólnione;

- zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność, kaszel, zapalenie płuc, zapalenie gardła;

- zaburzenia krwi i układu chłonnego: anemia, leukopenia;

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, łysienie, opryszczka, świąd, potliwość, pokrzywka;

- zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: zespół cieśni nadgarstka;

- zaburzenia oka: niedowidzenie;

- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból, kandydoza, mięsaki, uderzenia gorąca.


Megastril - dawkowanie leku

Przed podaniem zawiesinę należy dokładnie wymieszać.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Produkt leczniczy Megastril podawany jest doustnie w postaci zawiesiny 400 do 800 mg megestrolu octanu raz na dobę. Zaleca się kontynuowanie leczenia produktem leczniczym przez okres co najmniej 2 miesięcy.

Dzieci:

Produkt leczniczy Megastril nie jest zalecany do stosowania u dzieci.


Megastril – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt leczniczy Megastril należy ostrożnie stosować u pacjentów z zakrzepowym zapaleniem żył w wywiadzie. U pacjentów z cukrzycą może wystąpić zwiększone zapotrzebowanie na insulinę. Podczas leczenia lub po odstawieniu megestrolu octanu opisywano kliniczne i laboratoryjne objawy łagodnego zahamowania czynności nadnerczy. W przypadku nagłego odstawienia leku należy uważnie obserwować pacjenta, szczególnie w kierunku takich objawów, jak: niedociśnienie, nudności, wymioty, zawroty głowy, czy osłabienie.

Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży podczas leczenia produktem leczniczym Megastril.

Z uwagi na zawartość sacharozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.


Przyjmowanie leku Megastril w czasie ciąży

Produktu leczniczego Megastril nie należy podawać kobietom w ciąży. Megestrolu octan stosowany w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz prowadzący powinien być poinformowany o istniejącej lub planowanej ciąży pacjentki. Badania wpływu na płodność zwierząt wykazały przemijający, feminizujący wpływ na niektóre płody szczurze płci męskiej. Jeżeli pacjentka jest leczona produktem leczniczym Megastril w czasie pierwszych czterech miesięcy ciąży lub zajdzie w ciążę podczas leczenia tym produktem leczniczym, powinna być poinformowana o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Podczas leczenia produktem leczniczym Megastril należy przerwać karmienie piersią ze względu na potencjalne działania niepożądane, jakie mogą wystąpić u noworodka.


Zamienniki leku Megastril

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 3 zamienników.

Cachexan interakcje ulotka zawiesina doustna 0,04 g/ml 240 ml

Cachexan

zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

137,09 zł


Megace interakcje ulotka zawiesina doustna 0,04 g/ml 240 ml

Megace

zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

137,09 zł


Megalia interakcje ulotka zawiesina doustna 0,04 g/ml 240 ml

Megalia

zawiesina doustna | 0,04 g/ml | 240 ml

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

138,23 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Mężczyzna pod wypływem alkoholu, opiera głowę o blat stołu. Ręką trzyma butelkę z alkoholem.

Porady

Skuteczne leczenie uzależnień

Nadmierne spożywanie alkoholu może skutkować uzależnieniem, które obecnie określane jest jako choroba alkoholowa. Od lat profesjonalna terapia odwykow...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.