Stan epidemii COVID-19

W trosce o swoich najbliższych – nie chodź od apteki do apteki!
Sprawdź dostępność leków w pobliskich aptekach i złóż rezerwacje.

Sprawdź teraz

Luminalum interakcje ulotka tabletki 0,1 g 10 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Luminalum tabletki | 0,1 g | 10 tabl.

od 0 , 00  do 6 , 29

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Phenobarbitalum
Podmiot odpowiedzialny: FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENUS"

Luminalum cena

6,29

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Luminalum?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Luminalum

Kiedy stosujemy lek Luminalum?

Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-klonicznych i napadów częściowych prostych.Jaki jest skład leku Luminalum?

Jedna tabletka zawiera substancję czynną:

Fenobarbital (Phenobarbitalum) 100 mg Substancja pomocnicza: laktoza 35 mg/1 tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Luminalum?

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Porfiria,

• Ciąża i okres karmienia,

• Alkoholizm,

• Niewydolność oddechowa,

• Ostre zatrucie środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, • Ciężka niewydolność wątroby i śpiączka wątrobowa.


Luminalum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu nerwowego - często:

Senność, pobudzenie, dezorientacja, hiperkineza, depresja, ataksja, koszmary nocne, nerwowość, omamy, bezsenność, niepokój, bóle i zawroty głowy, nieprawidłowości w myśleniu;

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia – rzadko:

Hipowentylacja, bezdech, rozedma śródmiąższowa;

Zaburzenia serca – rzadko:

Bradykardia;

Zaburzenia naczyniowe – rzadko:

Niedociśnienie, omdlenie;

Zaburzenia żołądka i jelit – rzadko:

Nudności, wymioty, zaparcia;

Zaburzenia układu immunologicznego – rzadko:

Reakcje alergiczne, gorączka;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych – rzadko:

Uszkodzenie wątroby, osoby w podeszłym wieku – zmniejszona wydolność wątroby jest wskazaniem do zmniejszenia dawki;

Zaburzenia krwi i układu chłonnego – rzadko:

Niedokrwistość megaloblastyczna, agranulocytoza, trombocytopenia;

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej – rzadko:

Osteopenia, krzywica;

Zgłaszano raporty o zmniejszonej gęstości mineralnej kości , osteopenii i osteoporozie oraz złamaniach kości u pacjentów poddawanych długookresowej terapii Luminalum. Mechanizm zaburzający metabolizm kości przez Luminalum nie został zidentyfikowany.

Zaburzenia psychiczne – rzadko:

Objawy odstawienie - zaburzenia snu, drżenie,zaburzenie widzenia, nudności, wymioty, niepokój, koszmary nocne, osłabienie, niedociśnienie ortostatyczne, zawroty głowy, drgawki, omamy.

Osoby w podeszłym wieku – pobudzenie, depresja, stan splątania;

Zaburzenia nerek i dróg moczowych – rzadko:

Osoby w podeszłym wieku – zmniejszona wydolność nerek jest wskazaniem do zmniejszenia dawki;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej – bardzo rzadko:

Były zgłaszane ostre skórne działania niepożądane (SCARs): zespół Stevens-Johnsona (SJS) i toksyczna nekroliza naskórka (TEN) (patrz p. 4.4) oraz złuszczające zapalenie skóry. Jeśli występują reakcje skórne, należy odstawić barbituran

Produkt może powodować powstanie uzależnienia psychicznego i fizycznego, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek. Objawy nagłego odstawienia produktu mogą być ciężkie, a nawet mogą spowodować zgon.


Luminalum – dawkowanie leku

Dzieci. Preparat Luminalum nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Dorośli. Doustnie 60 mg do 250 mg na dobę, w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.


Luminalum – jakie środki ostrożności należy zachować?

Fenobarbital może wywołać:

-uzależnienie psychiczne i fizyczne, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek. Nagłe odstawienie preparatu może wtedy powodować objawy odstawienne

-reakcje skórne

• grożne dla życia reakcje skórne jak zespół Stevens-Johnsona (SJS) i toksyczna nekroliza naskórka (TEN) były zgłaszane w związku ze stosowaniem Luminalum

• Pacjenci powinni zostać poinformowani o objawach podmiotowych i przedmiotowych związanych z reakcjami skórnymi. Najwyższe ryzyko pojawienia się SJS lub TEN istnieje w czasie pierwszych tygodni leczenia.

• Jeśli się pojawiły objawy podmiotowe i przedmiotowe SJS lub TEN (np. postępująca wysypka występująca często z pęcherzami lub nadżerkami śluzówki), leczenie produktem Luminalum powinno zostać przerwane.

• Najlepsze rezultaty w zarządzaniu ryzykiem wystapienia SJS lub TEN związane są z wczesną diagnozą i natychmiastowym przerwaniem stosowania każdego podejrzanego leku. Wczesne wycofanie leku jest związane z lepszym rokowaniem.

• Jeśli u pacjenta rozwinęła się jedna z chorób – SJS lub TEN w związku ze stosowaniem Luminalum, Luminalum nie może być nigdy ponownie stosowany u tego pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek:

u pacjentów z niewydolnością nerek należy unikać długotrwałego leczenia fenobarbitalem. W przypadku kuracji krótkotrwałej dawki leku powinny być znacznie zmniejszone.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

należy bardzo ostrożnie stosować produkt u pacjentów z niewydolnością wątroby. Dawka początkowa powinna być zredukowana. Pacjenci w podeszłym wieku:

należy bardzo ostrożnie stosować preparat u pacjentów w podeszłym wieku. Mogą być oni bardziej wrażliwi na działanie leku z powodu zmian metabolizmu wątrobowego spowodowanych wiekiem. Należy zatem rozważyć redukcję dawki leku.

Preparat należy stosować ostrożnie również u pacjentów z astmą i w przypadku istnienia innych chorób, przebiegających z dusznością lub zwężeniem dróg oddechowych, ponadto u pacjentów, u których stwierdza się depresję z tendencjami samobójczymi, nadużywanie leków, zaburzenia krążenia mózgowego, ciężką niedokrwistość, hiperkinezę, nadczynność tarczycy, ostry lub przewlekły ból (ze względu na możliwość maskowania istotnych diagnostycznie objawów), cukrzycę, niedoczynność nadnerczy.

Ostrożnie stosować u pacjentów osłabionych, ponieważ w przypadku leczenia fenobarbitalem mogą wystąpić: pobudzenie, depresja i stany splątania.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Luminalum w czasie ciąży

Produkt Luminalum jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży (patrz 4.3)

Fenobarbital podawany w okresie ciąży może spowodować uszkodzenia płodu.

Po podaniu doustnym fenobarbital łatwo przenika barierę łożyskową i rozmieszcza się w tkankach płodu, osiągając największe stężenie w łożysku oraz wątrobie i mózgu płodu.

Fenobarbital przenika również do mleka matki i może działać hamująco na ośrodkowy układ nerwowy niemowlęcia.


Zamienniki leku Luminalum

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik.

Luminalum Unia interakcje ulotka tabletki 0,1 g 10 tabl.

Luminalum Unia

tabletki | 0,1 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

6,35 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Luminalum

Alkohol

Alkohol nasila hamujące działanie fenobarbitalu na ośrodkowy układ nerwowy. Mogą wystąpić zaburzenia psychomotoryczne, nadmierna sedacja, a nawet zgon. Przewlekłe stosowanie fenobarbitalu z etanolem prowadzi do powstania tolerancji. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

Czym są próby wątrobowe?

Zdrowie

Czym są próby wątrobowe?

Wątroba to jeden z najważniejszych narządów obecnych w ludzkim organizmie. Każdego dnia wykonuje ogrom pracy, przez co narażona jest na przeciążenia i...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.