Lacipil interakcje ulotka tabletki powlekane 2 mg 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

Dostępny w większości aptek

 

Lacipil tabletki powlekane | 2 mg | 28 tabl. | 4 blist.po 7 szt.

od 0 , 00  do 7 , 52

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Lacidipinum
Producent: GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD

Lacipil cena

7,52Opis produktu Lacipil

Wskazania

Lacipil przeznaczony jest do leczenia nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, takimi jak: beta-adrenolityki, leki moczopędne albo inhibitory konwertazy angiotensyny (IKA).Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg Lacidipinum (lacydypiny). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lacydypinę lub którykolwiek składnik preparatu.

Podobnie jak inne pochodne dihydropirydyny, lacydypina jest przeciwwskazana u pacjentów z ciężką stenozą aortalną.


Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych zgłaszanych często, niezbyt często i rzadko ustalono na podstawie danych pochodzących z dużych badań klinicznych (zarówno wewnętrznych, jak i opublikowanych).

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: często (> =1/100 i < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 i < 1/100), rzadko (> =1/10 000 i < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000).

Lacipil jest na ogół dobrze tolerowany. Niektóre osoby mogą odczuwać pewne nieznacznie nasilone dolegliwości związane z rozszerzaniem naczyń obwodowych. Objawy te, oznaczone symbolem #, są zwykle przemijające i ustępują w czasie dalszego leczenia tą samą dawką produktu leczniczego Lacipil.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko depresja

Zaburzenia układu nerwowego Często

Bardzo rzadko

Zaburzenia serca Często

Niezbyt często

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych dihydropirydyny obserwowano w pojedynczych przypadkach nasilenie istniejącej dławicy piersiowej, szczególnie na początku leczenia. Większe prawdopodobieństwo pojawienia się tych działań występuje u pacjentów z objawową chorobą niedokrwienną serca.

Zaburzenia naczyń:

Często # zaczerwienienie twarzy

# bóle głowy, # zawroty głowy drżenia

# kołatanie serca, tachykardia nasilenie istniejącej dławicy piersiowej, omdlenie, niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit: Często

Niezbyt często nudności, objawy niestrawności przerost dziąseł

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często

Rzadko

wysypka (w tym rumień i świąd skóry) obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Często

wielomocz

osłabienie, # obrzęki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często

przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej (klinicznie istotne zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej występuje niezbyt często)


Dawkowanie

Lacipil jest dostępny w następujących mocach: Lacipil 2 mg tabletki powlekane Lacipil 4 mg tabletki powlekane Lacipil 6 mg tabletki powlekane

Dawka początkowa produktu leczniczego Lacipil wynosi 2 mg na dobę, podawana w jednorazowej dawce o tej samej porze, najlepiej rano, niekoniecznie w powiązaniu z posiłkami.

Dawkę produktu leczniczego, w zależności od nasilenia choroby i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, można zwiększyć do 4 mg, a gdy to konieczne do 6 mg na dobę. Zwiększenie dawki może nastąpić po upływie czasu koniecznego do uzyskania pełnego efektu farmakologicznego. W praktyce okres ten nie powinien być krótszy niż 3-4 tygodnie, chyba że stan kliniczny pacjenta wymaga szybszego zwiększenia dawki. Nie ma ograniczeń co do czasu stosowania produktu leczniczego.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu leczniczego u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lacydypina nie jest wydalana przez nerki (patrz punkt 5.2. Właściwości farmakokinetyczne), dlatego nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu leczniczego Lacipil u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci

Brak doświadczeń ze stosowaniem produktu leczniczego Lacipil u dzieci.


Środki ostrożności

W badaniach specjalistycznych nie wykazano wpływu produktu leczniczego Lacipil na czynność węzła zatokowego, ani na wydłużanie przewodnictwa w obrębie węzła przedsionkowo-komorowego. Podobnie jak w przypadku innych antagonistów kanału wapniowego, istnieje teoretyczna możliwość wpływu na czynność węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego. Dlatego należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Lacipil u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono zaburzenia automatyzmu i przewodnictwa.

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów kanału wapniowego z grupy pochodnych dihydropirydyny, należy zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT. Należy także zachować ostrożność stosując lacydypinę u pacjentów leczonych jednocześnie lekami, które wydłużają odstęp QT, tj. lekami przeciwarytmicznymi klasy I i III, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi, antybiotykami (np. erytromycyna) i niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (np. terfenadyna).

Podobnie jak inne leki należące do grupy antagonistów kanału wapniowego, produkt leczniczy Lacipil należy stosować ostrożnie u pacjentów z graniczną wydolnością serca.

Podobnie jak w przypadku innych antagonistów kanału wapniowego z grupy pochodnych dihydropirydyny, produkt leczniczy Lacipil należy stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznaną wcześniej niestabilną dławicą piersiową, jak również u pacjentów, u których niestabilna dławica piersiowa wystąpiła podczas stosowanego leczenia.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania produktu leczniczego Lacipil u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego. Brak jest dowodów skuteczności produktu leczniczego Lacipil we wtórnej prewencji zawału serca. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Lacipil w leczeniu nadciśnienia złośliwego.

Lacipil należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby ze względu na możliwość nasilenia efektu hipotensyjnego.

Lacipil nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.


Przyjmowanie leku Lacipil w czasie ciąży

Ciąża

Brak odpowiednich badań przeprowadzonych u ludzi, dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono teratogenności

ani szkodliwego wpływu leku na rozwój płodu (patrz punkt 5.3. Przedkliniczne dane o

bezpieczeństwie).

Lacipil może być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.

Należy pamiętać, że produkt leczniczy Lacipil może powodować osłabienie czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu (patrz punkt 5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Laktacja

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach wykazano, że lacydypina (lub jej metabolity) przenika do mleka zwierząt.

Lacipil może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.


Zamienniki leku Lacipil

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,07 zł.

Lapixen interakcje ulotka tabletki powlekane 2 mg 28 tabl.

Lapixen

tabletki powlekane | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany | 75+


7,45 zł


interakcje leków z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


interakcje leków z żywnością

Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Cytrusy

Interakcja
 istotna

Dotyczy leków
Lacipil

Cytrusy

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy pochodnych dihydropirydyny, nie należy przyjmować lacydipiny razem z sokiem grejpfrutowym, gdyż może to wpływać na biodostępność leku..


Inne opakowania


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:

e-papieros ktomalek.pl

Porady

Czy e-papierosy są zdrowe?

E-papierosy są z roku na rok coraz bardziej popularne. Niektórzy twierdzą, że są zdrowsze niż te klasyczne. Jak jest w rzeczywistości? Czytajcie!


Statystyki Lacipil

Należy poinformować, że sprzedaż środków w zbiorze układ sercowo-naczyniowy zmieniła się w ciągu ubiegłych lat o 2.62%. W stosunku do grupy układ sercowo-naczyniowy największą sprzedaż zauważyliśmy w przytoczonych województwach: opolskie, pomorskie, świętokrzyskie. Pomiędzy okresem z najwyższą sprzedażą produktów z grupy układ sercowo-naczyniowy, do których należy Lacipil, a miesiącem, w którym zanotowaliśmy najniższą sprzedaż, występuje różnica, która wynosi 96.8%.

Lacipil - statystyki wyszukiwań w serwisie KtoMaLek.pl

Zgodnie z statystykami wyszukiwarki KtoMaLek.pl wynika, że lek Lacipil jest poszukiwany przez mieszkańców ze wskazanych województw mazowieckie, podkarpackie, śląskie. Miasta z największa liczbą wyszukiwań dla produktu Lacipil to Radzyń Podlaski, Warszawa, Wrocław.

W serwisie KtoMaLek.pl można wyróżnić kategorię układ sercowo-naczyniowy. Jednym z preparatów, które do niej zaliczmy jest Lacipil. Województwo mazowieckie jest bez dwóch zdań na pierwszym miejscu w przypadku wyszukiwań środków. Dodatkowe popularne leki z wymienionej grupy to Lapixen (WIĘCEJ).

Z pomocą zebranych przez nasz serwis danych jesteśmy w stanie napisać, że w miesiącach styczeń, lipiec, listopad przeprowadzana była największa liczba wyszukiwań dla produktu Lacipil. Najrzadziej lek był natomiast poszukiwany przez użytkowników w następujących miesiącach maj, sierpień, grudzień. 2.13% to liczba, która równa jest różnicy między opisanymi porami roku.

Substancje czynne leku Lacipil?

Lek zawiera wymienione substancje czynne: Lacidipinum - 0.44% opakowań z grupy układ sercowo-naczyniowy zawiera ten składnik.

Jaka jest dostępność leku Lacipil?

Większość aptek będących w serwisie KtoMaLek.pl ma wspomniany lek obecnie w swojej ofercie. Jest więc lekiem łatwo dostępnym na terenie Polski.

Czy Lacipil jest lekiem refundowanym?

Lacipil jest lekiem refundowanym. Stopień refundacji leku Lacipil wynosi 30% - Odpłatność 30%, ZK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu, IB - Inwalida wojenny i rodzina, IW - Inwalida wojskowy i rodzina, PO - Pełniący obowiązki obronne.

Czy Lacipil jest lekiem na receptę?

Lacipil jest lekiem na receptę.

Rezerwując lek na stronie KtoMaLek.pl musisz mieć świadomość, że przy odbiorze leku w aptece będziesz musiał mieć przy sobie receptę.


Lacipil opinie.


Powyższe dane statystyczne są danymi archiwalnymi. Aby uzyskać najnowsze dane skontaktuj się z  PEX PharmaSequence sp. z o.o. .


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje: