Trudno dostępny w aptekach

 

Vitaminum E Synteza kapsułki miękkie | 0,2 g | 30 kaps.

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: int-rac-alfa-Tocopherylis acetas
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNE "SYNTEZA" SP.Z O.O

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Vitaminum E Synteza?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Vitaminum E Synteza

Kiedy stosujemy lek Vitaminum E Synteza?

Produkt leczniczy stosuje się:

- w leczeniu i zapobieganiu stanom niedoboru witaminy E;

- wspomagająco w profilaktyce przeciwmiażdżycowej, zawałowej i niedokrwiennej chorobie serca;

- w celu ochrony krwinek czerwonych;

- jako dodatek do diety u osób z hiperlipoproteinemią.


Jaki jest skład leku Vitaminum E Synteza?

Jedna kapsułka zawiera 200,0 mg all-rac-alfa-tokoferylu octanu (int-rac-alfa-Tocopherylis acetas).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: olej sojowy 60 mg, etylu parahydroksybenzoesan 0,285 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vitaminum E Synteza?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Vitaminum E Synteza – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Witamina E jest na ogół dobrze tolerowana. Długotrwałe stosowanie dużych dawek witaminy E może powodować działania niepożądane:

Zaburzenia ogólne

Częstość nieznana: zmęczenie, osłabienie.

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: niewyraźne widzenie.

Zaburzenia skóry

Częstość nieznana: wysypka skórna.

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: bóle głowy.

Zaburzenia układu pokarmowego:

Częstość nieznana: biegunka, bóle brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, telefon: 22 4921-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl


Vitaminum E Synteza - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli: 1 kapsułka na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie ma dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie doustne.


Vitaminum E Synteza – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z niedoborem witaminy K.

Ze względu na zawartość koszenili (E 120) produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Vitaminum E Synteza w czasie ciąży

Ciąża

Nie jest znany ujemny wpływ na ciążę i płód.

Nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy E z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania.

Karmienie piersią

Nie jest znany ujemny wpływ na karmienie piersią. Witamina E przenika do mleka kobiecego.

Nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy E z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.