Vetrimoxin 50

proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 50 g/100g | 1 kg

lek weterynaryjny na receptę | pełna odpłatność | CEVA SANTE ANIMALE


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu