Vessel Due F

roztwór do wstrzykiwań | 300 j. LSU/ml | 10 amp. po 2 ml | Sulodexidum

lek na receptę | pełna odpłatność | ALFA WASSERMANN S.P.A.

Wskazania

Choroby naczyń z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy.

 


Skład


Przeciwwskazania


Działania niepożądane


Dawkowanie


Środki ostrożności


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu