Sterofundin

roztwór do infuzji | 6 but. po 1 l

lek dostępny tylko w lecznictwie zamkniętym | pełna odpłatność | BRAUN MELSUNGEN AG


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Dodatkowe informacje

Opcje drukowania

Opcje zapisu